“И АЗ ЩЕ РАЗТЪРСЯ ВСИЧКИ НАЦИИ…”

Бог казва и върши неща по най-необикновения и невероятен начин. “Защото така казва Господ на силите: ’Още веднъж ще разтърся небето и земята, морето и сушата; и ще разтърся всички нации и те ще дойдат до Желанието на всички нации, и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на силите. Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на силите, и на това място ще дам мир, казва Господ на силите” (Агей 2:6-9).

Бог разтърсва нациите по света по най-уникалния и необикновен начин, и това се случва навсякъде! Духът на Господа се движи по най спиращия дъха нов начин, и хората отговарят на това, което Той прави и тези хора са толкова много. Господ слага Своята мощна ръка върху хората и те започват да правят неща, които преди никога не са можели да правят! Бог ни напомня, че последната слава, ще бъде по- велика от първата.

Предстоеше ни да отидем  в Лондон, Англия. Никога не сме ходили там преди, и преди това бяхме планували да поучаваме за това как да служим на болните, но знаехме, че Святия Дух ни води да споделим какво става по света днес! Аз имах много записки за проповеди, но вътре в мен знаех, че няма да ги използвам там.

След като се видяхме със Пастор Колин Дай за няколко минути преди службата, ние знаехме, че няма връщане назад. Той беше много сериозен, добре облечен, млад човек с нормалната резервираност за англичанин. Веднага се влюбихме в него, защото видяхме неговата уникална любов към Исус и към хората на които беше пастир, в най-голямата църква в Християнските общества в Англия. Той беше започнал 200 църкви и очакваше да станат 2000 до 2000 година.

Споделих историята за движението на Святия Дух в нашето служение, за този свят смях, и въпреки, че тези хора, бяха извънредно топли и приемаха това послание, не се случваше нищо необикновено, освен това, че ни приемаха, докато една жена, която седеше някъде отзад в края на проповедта ми, изведнъж беше докосната от Святия Дух и избухна в красив свят смях. Не всеки е докоснат по този начин по време на служба, но когато бъде, невероятни неща се случват!

Присъствието на Святия Дух беше толкова силно, че аз се обърнах към пастора и казах, “Ти се нуждаеш от същото помазание на свят смях,” и с тези думи, аз просто си сложих ръката на главата му! Аз вероятно бях по-шокирана от всеки друг от това, което се случи! Изражението на лицето му внезапно се измени! Очите му се отвориха по-широко от на всеки друг, който съм виждала някога, и след по-малко от две секунди той избухна в най-силния смях, който някога съм чувала! Уникален смях извираше от утробата му. Изражението му беше на учудване от това, което му се случва! Той се опита да стане, но беше толкова пиян от силата на Святия Дух, че не можеше. Аз лекичко си сложих ръката на главата му отново, и той отново падна на пода, бам!

Той се смя и смя, търкаля се и се опитва да стане, но беше залепен с онова лепило на Святия Дух, което ме беше залепило преди години. Не можеше да прави нищо друго освен да се смее и да се търкаля. Той пет пъти се опита да стане от пода, но така и не успя, защото силата на Святия Дух беше толкова силно върху него, че не можеше да направи нищо друго освен да се наслаждава на това което Бог правеше в живота му.

Това моментално наелектризира цялото събрание, и изблици на спонтанност обхванаха събранието. Ние започнахме да се опитваме да служим с изцерение, но видяхме, че имаше невероятна сила, в смеха, когато той е свят, че нямаше нужда да правим нищо освен да гледаме това, което Бог върши!

Една жена дойде на сцената с ужасен проблем в стомаха. Тя се държеше за стомаха, понеже я болеше много силно, и поради това, че се смя, когато падна под силата, тя беше напълно изцерена! Тя дойде на микрофона и свидетелства, че е била изцерена, докато се смяла неконтролируемо.

Изведнъж като, че ли огромен огън започна да разпръсква искри, които хвърчаха във всяка посока. Една жена, която страдала от нелечим проблем в гърба, беше изцерена и продължи да се смее следващите 30 минути, докато беше залепена на пода с божественото лепило на силата на Святия Дух.

Хора се изцеряваха от всякакви болести, бучки падаха от телата на хората, проблеми в гърба бяха моментално изцерявани и проблеми в раменете се изцеряваха в цялата зала!

Святия Дух ни каза да кажем на хората да се хванат както са между редовете за ръце, и докато минавахме покрай редовете, помазанието на Бог докосваше целите редове, с радостта на Господа, и те падаха под Неговата сила вълна след вълна! Какъв невероятен спектакъл! И какъв смях!

Група от 20 човека от Ирландия бяха дошли на събранието, и всички крещяха, ”Искаме това помазание да дойде и в Ирландия,” и какво помазание само получиха те. Те продължаваха да пият повече и повече от новото вино, и всяка глътка ги правеше по-пияни от предишната!

По едно време аз попитах Пастор Дай, дали ще ми помогне да послужим с помазанието на Ирландците, но той каза, ”Не мога да правя нищо друго освен да се смея”… и той се смееше! Той въобще не можеше да спре, затова Чарлс и аз трябваше да занесем помазанието на тези хора сами. Имаше Шотландци, и те занесоха това в тяхната нация. Имаше също и представители на други страни, и те смеейки се но със сериозност занесоха това в Швейцария и Германия.

На другия ден пастора ми каза, че се чувства така, като че ли ребрата му трябва да се наместят, поради това, че се беше смял толкова много, и до неделя вече не беше възможно да се съберат всичките хора в тази зала. Пасторът води две сутрешни служби, и после започнахме ние в 2 след обяд и продължихме до 11 часа вечерта! Направихме почивка за около 15 минути в седем вечерта, да изядем по някой сандвич, но ние имахме духовна храна, която беше много по-добра от всяка друга, която бихме могли да изядем в този физически свят!

Навън валеше и ни беше казано, че са залостили вратите, за да не може хората навън да ги разбият, за да влязат и да бъдат на това велико движение на Бог. Хората стояха навън, като се опитваха да видят отнякъде какво прави Бог!

В петнадесет минутната ни почивка, донесоха една остеопатка в кабинета на пастора. Тя имаше тумор в мозъка невероятна болка и парализа на челото, и беше сляпа с едното око. Чарлс се помоли за нея и болката и парализата изчезнаха, и след няколко секунди, зрението и се върна. Силата на Святия Дух заля цялата сграда! Не можеше да отидеш някъде из сградата без да усетиш присъствието на Всемогъщия Бог! По-късно онази вечер ние видяхме тази жена, да се смее в Духа! Нашите тимове от Америка отидоха да се молят за хората в претъпканата зала в мазата, и същата сила на смях и изцерение беше там. Цялата църква, всяко кътче и цепнатинка бяха запечатани от силата на Святия Дух!

Смеховете и чудесата продължиха целия ден, и пастор Дай прекара по-голямата част от деня смеейки се, но накрая той скочи и каза, “Мога ли и аз да правя същото нещо и да предавам този смях?” Ние го помазахме да прави точно това, и той тръгна! Вълни от хора падаха под силата на Бог и  святия смях избликваше в най-великата демонстрация на силата на Святия Дух, която бяхме виждали някога, докато освободения, помазан и изпълнен със сила пастор се движеше между хората като демонстрация на това, че това помазание се предава.

Пастор Дай стоеше на балкона,  и посочваше към другия край на църквата и хората бяха докосвани от силата на Святия Дух и падаха на столовете си или на земята и започваха да се смеят!

Имаше едно усещане за страхопочитание и учудване сред събранието, чувство за тайнственост, защото това което се случваше не изглеждаше и не звучеше много духовно и нормално. Обаче това което стана в живота на хората, които бяха докоснати от Бог е невероятно и е по-важното, което трябва да гледаме.

Едно семейство каза, че от години не е имало смях в къщата им, поради огорчението на бащата. Святият Дух го докоснал и оттогава непрестанно се чувал смях в техния дом.

Една жена свидетелства, че всичкото огорчение от сърцето й изчезнало, когато започнала да се смее и така тя простила на всички, които са я наранили. Радостта от спасението й се върнала в живота й.

Изпълнени с вълнение от това което се случи в Лондон, ние полетяхме за Холандия на следващата сутрин и открихме, че Святия Дух вече е скочил оттатък Английския канал и е пристигнал преди нас, или точно по същото време, защото отидохме в Хага за първата служба, и хората имаха очакване! Още веднъж ние разказахме за святия смях, който разтърсва Земята!

Започнаха да се случват изцерения сред събранието, защото когато Словото на Бог се проповядва чудеса и знамения ще го следват. И те го последваха… един човек беше изцерен от болки в гърба, които имал повече от 30 години! Понякога ние мислим, че някакъв проблем в гърба е малко изцерение, но когато си страдал от това толкова години, е едно от най-големите изцерения за теб!

Няколко души бяха изцерени от мигрена на главата, и радостта им не знаеше ограничения! Болести от всякакъв вид изчезваха! Ние се молихме Холандия да получи същото докосване, което Лондон преживя, поради невероятните неща, които се случваха в живота на хората чрез святия смях!

Святият смях беше там, и за всеки човек се молиха хора от екипа ни от Америка и ние двамата. Всеки от нашия екип видя чудотворни изцерения!

Преди да си тръгнем от Хага, аз отидох в залата за почивка, и ако в ума си имах въпроси дали Бог наистина е докоснал сериозните хора в Хага, отговорът беше там! Когато се качих в дамската тоалетна, чух свят смях да идва от там. Когато отворих вратата там имаше пет жени, напълно завладяни от огъня на Бог и от Святия смях. След това, повече нямаше никакви съмнения в умовете ни, че същия огън, който беше докоснал Англия, вече беше докоснал и Холандия!

На следващата вечер, когато пристигнахме в Ротердам, в Център Добри Вести, въздухът там беше наелектризиран от очакване! Новините от Лондон явно пътуваха бързо, и там имаше също и 30 души от Белгия, и всеки от тях беше изпълнен с очакване! Главата на Испанските църкви също беше там. Когато едно събрание има очакване чудеса започват да се случват!

Хвалението и поклонението беше невероятно, и очакването се увеличи по време на поклонението. Чудеса започнаха да се случват, още докато започнахме да говорим и силата на Бог беше там да изцерява!

Те бяха гладни за чудеса, гладни за свръхестествената сила на Бог, гладни за съживление в Холандия, гладни за смях! Искри отново започнаха да хвърчат, което удари сърцата на всички, които бяха там! Святият смях избликна, и Пастор Джон Хауърд, дотича при нас и ни помоли да помажем всички членове на екипа му. Той беше толкова развълнуван, че дори не можеше да дочака края на службата! Беше толкова гладен, че искаше помазанието “веднага!”

Ние веднага ги помазахме след което те тръгнаха из залата заедно с нашия екип и започнаха да се случват чудеса, падания под Божията сила и свят смях избухна във всяка част на залата! Много хора, които имаха някакви проблеми в живота си, бяха освободени от всичко поради святия смях!

Всичките 30 души от Белгия, се втурнаха напред и помолиха да бъдат помазани, за да занесат огъня в своята страна. Гладът им за Божията сила ни даде да разберем, че огънят е пламнал и в друга нация!

Едно от нещата, което е толкова освежаващо и вълнуващо относно този огън на съживление е че искрите хвърчат толкова бързо и докосват толкова много нации, че всеки който е докоснат от това велико движение на Бог иска да го вземе и да го разпространи по целия свят!

Бог ще изяви Своята сила и дарби, навсякъде където бъде приет. В нечий живот или църква, където Божията сила и демонстрацията на Святия Дух не са добре дошли, никога няма да видите тези неща. Но когато Божията сила е добре дошла в живота на човек, който е гладен да получи всичко, което Бог има, ще видите в него, някои от най-великите и най-необикновените проявления, на Божията сила, които някога са били виждани.

Това е което Бог иска във вашия живот… радостта ви да бъде пълна!

Родни Браун, в една от своите касети казва, че когато се върнал в Африка, и провел там четириседмично съживление, един от местните пастори отишъл и това, което видял въобще не му харесало. Той се върнал в църквата си, застанал пред събранието и си казал мнението пред цялата църква, ”Хора искам да ви кажа, че това което се случва в онази църква е от дявола.” Той казал, ”Това което става там не е нищо повече от емоции. Това е от дявола и аз не искам никой от вас да ходи там и да участва в това,” и всеки казал, ”Амин!”

После той отворил Библията си и започнал да поучава няколко минути, и изведнъж паднал назад на пода и започнал да се смее неконтролируемо, после той се опитал да се изправи и погледнал към хората и казал, “Това е Бог, това е Бог, това е Бог!”

Бог убеждава хората, които не могат да видят, че това е от Него по най-странния начин.  Но слава на Бог Той използва този най-необикновен начин на Святия Дух да привлича хората към Себе си. Учудващо е колко много хора, които са били хладки сега са запалени и се наслаждават на всяка минута от това!

Ние отидохме до един град до Тексас, и на събранието присъстваха най-вече Мексиканци, много от които бяха отчаяни, поради бедния си начин на живот. Бяхме там за два дена и духът на радост и смях дойде там по невероятен начин! Няколко души бяха изцерени от артрит, докато хората се смееха, смееха и смееха! Хора, които изглежда не се бяха смяли от години сега се смееха неконтролируемо!

Това се разчу наоколо след първата вечер и много тинейджъри дойдоха втората вечер за да получат този чудесен дар на Бог и да бъдат част от това което става. Те не искаха да се прибират вкъщи, нито ни оставяха да си тръгнем, защото бяха гладни за още, още, още.

Слава на Бог, Той докосва тинейджъри по начин, който ние смятаме за нов, и все пак ето нещо, което открихме в книга озаглавена, “Дълбоки преживявания на Известни Християни” публикувана през 1911г. в Индиана.

“На едно от събранията на Картрайт, един малък проповедник, току що завършил теологическа семинария, започнал да поучава като казал на присъстващите, че могат да станат християни просто като решат да станат такива. Но Картрайт не одобрил това и го отпратил в публиката. Силата на Бог паднал върху един човек тежащ 230 паунда, и той започнал да вика за милост. Малкият проповедник отишъл и го посъветвал да се успокои, но този човек се молил, докато душата му  се изпълнила с радост. После в своя екстаз, той грабнал малкия проповедник, и тичал с него танцувайки от радост. Малкият проповедник бил изпълнен със страх, и повече не бил забелязан на събранията.”

Някои хора не могат да издържат свръхестественото на Бог, и наистина е тъжна история, когато не могат, защото те пропускат всичко, което Бог прави. Ето още едно преживяване от тази книга:

“На едно място Картрайт казва: Сестра С. каза , че цялата й душа била в агония, поради благословението на освещението… Изведнъж Бог я изпълнил с толкова завладяващо присъствие на Своята любов, че тя не знаела дали е в тялото си или не е. Тя се изправила и казала на всичките стотици присъстващи, че е получила благословението. Тя преминала през цялата тълпа като викала със СВЯТИ крясъци на радост, и увещавайки всички да вкусят и да видят, че Бог е добър, и такава сила придружавала думите и  че стотици паднали на земята и много души се новородили същата вечер и през нощта.”

Библията ни казва че знамения и чудеса ще придружават проповядването на словото, и вълнуващото във всичко това е колко много хора се раждат отново в Божието Царство, чрез този вълнуващ феномен, който се проявява отново сега през 20 век и се разпространява по целия свят.

От същата книга:

“Били Брей след като живял дълги години като алкохолик, се новородил и станал светлина която свети за Господ. Били често танцувал от радост. Някои не били съгласни с това негово танцуване и крещене, но Били се оправдавал като казвал как Мириам и Давид танцували пред Господа… ‘Не мога да не хваля Бог,’ казал веднъж той, ’Докато си вървя по улицата си вдигам единия крак, и като че ли той казва, “Слава!” И после вдигам другия, и той казва, “Амин!”; и така те го хвалят постоянно, докато вървя.’

Няма ли да ви харесва да виждате целия свят пълен с Християни, които са толкова завладяни от Божията любов и толкова пълни с радостта от своето спасение, че не могат да спрат да Го хвалят със всяка своя крачка! Чарлс и аз ще вървим по улицата и ще казваме,: ”Слава” с левия крак и “Амин” с десния и ще се смеем по целия си път!