ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ

Никой  от нас не си е представял и в най-дръзките си мечти нещата, които Духа прави чрез святият си смях.

Дарлийн дойде на една от нашите служби, с надеждата да има дете. Аз винаги съм имала голяма вяра за това,  поради това което словото ни казва за безплодните жени, затова положих ръце върху нея и се помолих за бебе. И накрая казах, “Ако са близнаци трябва да ги кръстиш Чарлс и Франсис!” Дарлийн каза, че не е особено съгласна  да има близнаци,но публиката със сигурност беше!

Тя забременя няколко месеца след това и разбра, че носи близнаци! Тя и нейният съпруг бяха преминали обучение и бяха подготвени за естествено раждане, но вместо това те получиха свръхестествено раждане!

Родни Хауърд Браун е бил в тяхната църква, и тогава тя не е могла да присъства на нито едно от неговите събрания, но на едно събрание на лидери и служители, групата се молили заедно за нея и тогава тя получила свят смях за пръв път. Това било такова благословение за нея, че  решила да слуша някои касети за святия смях докато ражда. Тя  знаела точно  как да диша когато започнали  контракциите. Те започнали около три часа и половина преди раждането, но тя разбрала, че не може да диша по правилата, защото всеки път, когато се опитвала да диша правилно тя избухвала в свят смях!

Това се случило по средата на раждането продължило до края. Когато идвала контракция, заедно с нея идвал  смях, но нямало НИКАКВА БОЛКА!

Медицинските сестри, които присъствали казали, че никога не са виждали нещо такова. Две други сестри се чудели какви ли хапчета е взела. Двамата доктори се чудели за същото нещо!

По време на раждането тя заспала за около половин час. Контракциите спрели почти за час. През това време сестрите се сменили и на смяна дошла изпълнена с Духа медицинска сестра и около петнайсет минути преди раждането тя се молила. Когато дошло времето за раждане, святия смях  я отпуснал в момента когато нейното тяло започнало да се напъва, но смехът контролирал вентилацията й.  Отпуснал я, отпуснал краката й  напълно, и това не позволило свръх вентилация!

Тя каза, че не е усетила никаква болка по време на раждането! Сестрите стояли в залата, където обикновено се чували викове и не можели да повярват, че чуват смях. Те станали свидетели за силата на  Бог като споделяли с друго пациенти, това което се случило с Дарлийн!

Бог може да не върши нещата по начина по който ние бихме ги направили, но със сигурност постига необикновени резултати?

следваща глава ТОВА СЪЩО СЕ ПРЕДАВА!