АМИ ИСУС?

“След всички тези неща, Бог определи други седемдесет и ги изпрати, двама по двама пред себе си, където Сам Той щеше да отиде. И каза им, ‘Жетвата е изобилна, а работниците малко, затова молете се на Господаря на Жетвата да изпрати работници на жетвата Си.’” (Лука 10:1, 2)

И по-долу в 17 стих, ни е казано, ”И седемдесетте се върнаха с РАДОСТ, казвайки, ‘Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.’ А Той Им каза,’Видях сатана паднал от Небето като светкавица. Ето давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии и над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, но се радвайте затова, че имената ви са записани на Небето.’

В същия час Исус ЗАРАДВА в Святия Дух и каза, “Благодаря ти Татко, Господи на Небето и на Земята, че си скрил тези неща от мъдрите и  разумните, а Си го открил на младенците. Да, Татко, защото така Ти се видя угодно.”’(Лука 10:21)

След като Исус изпрати седемдесетте, се казва, че те се върнаха с радост. Това трябва да включва и смях, защото, когато си пълен с радост ти си щастлив!

Преди години аз слушах едно поучение върху Лука 10:21 където се казва, че Исус се зарадва в Духа. Думата за радост в този пример означава, “да се завъртиш с безразсъдна невъздържаност!” Можеш ли да си представиш Исус пълен с толкова много радост, че да се завърти с безразсъдна невъздържаност? Каква гледка само е било отстрани! Божият Син, Този, който беше избран, за да отнеме греха на света, толкова се радва от нечие спасение, че се отпусна и направи нещо, което е голям шок за много хора!

После се консултирахме с човека, който поучава за това, и той потвърди, това което бяхме запомнили. Гръцката дума за “радост” е “агалиао”. Първата част от нея, “аган,” означава, много или голяма мярка.” Втората част, ”халомаи,” означава, да подскочиш, да подскачаш (нагоре надолу), да се издигнеш нависоко, израз на голяма радост, ‘да ти се клатят коленете,’ и ‘смях от стомаха!’” Ще намериш тези факти в усиления конкорданс.

Беше интересно за нас да разберем, че Исус каза, че Бог е скрил тези неща от мъдрите и умните, за да ги открие на младенците. Понякога, когато дойде движение на Бог, ние сме толкова “мъдри,” че не можем да видим какво прави Бог. Това, че все още чувам проповедници да проповядват против говоренето на езици, едно от най-свръхестествените от всички свръхестествени неща, които Бог прави. Не мога да разбера как множество звуци могат да излизат от устата ми, и да се превръщат в небесен език, който, назидава душата ми, и въпреки това не разбирам и думичка от това което казвам! Какво чудо и знамение само!

Не разбирам защо има толкова много сила в святия смях…но е чудесно нещо!

Също както тази нова за нас вълна от ”свят смях,” е в Духа, така и танцуването пред Бог е наречено, “танцуване в Духа,” и пеенето или молитвата на езици се наричат, ”пеене и молитва в Духа.”

Каквото и да правиш, то винаги трябва да се сравнява със Словото.
Псалм 150 със сигурност ни казва за хвалението на силен глас, което чуваме днес, и за танцуването, което го придружава!

Хвалете Господа!

Хвалете Го във светилището Му;

Хвалете Го за мощните Му дела

Хвалете Го според голямото Му величие.

Хвалете Го със тръбен глас,

Хвалете Го с псалтир и арфа,

Хвалете Го с тъпанче и танци,

Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

Хвалете Го с високозвучни кимвали,

Нека всичко, което диша да хвали Бог;

Хвалете Господа!”

Това със сигурност обяснява, всичко, което се случва в църквите днес, в различните форми на хваление и поклонение, нали?

следваща глава ТОВА Е ОНОВА…