В Европа

Следващата 1921 година Сундар прекарва в усилена благовестителска работа в Северна Индия и Тибет. През 1922 г се натрупват толкова много покани от Европа, че Сундар решава отново да я посети. Баща му, Сирдар Шер Синг, като разбира, че синът му се готви отново да замине на запад, и този път му дава нужните средства. След като приема поканата и от Махатма Ганди да прекара няколко дена с него, на 29 януари Сундар отново се качва на парахода и потегля към Палестина.

През всички дни на пътя си в Палестина, минавайки през Витания, Ерихон, река Йордан, Витлеем, и прекарвайки часове на молитва на Елеонския хълм и в Гетсимания, Сундар чувства присъствието на Христос. „Той винаги е с мен където и да ида. Той е отдясно ми“ — споделя Сундар.

На 27 февруари той пристига в Швейцария и говори в Реформаторската зала в Женева. Хиляди души го слушат в залата, а много други не успяват да влязат. В Ньошател над 10 000 души се събират да чуят неговото слово за Христос. След неговото слово в Цюрих, един комунист, който присъства на събранието, казва: „Ако всички християни бяха като Сундар Синг, комунистическата революция щеше да стане излишна.“

След тежка програма, в която посещава Базел, Берн, Тун, Цюрих, Сент-Гал и други градове, Сундар заминава за Германия. Във Витенберг, люлката на немската реформация, Сундар посещава дома на Мартин Лутер и говори в същата сграда, на която Лутер заковава 95-те тезиса против търговията с индулгенции. Навсякъде в Германия събранията са многолюдни и благословени. Не по-малък успех има неговата работа в и следващите страни от пътуването му — Дания, Швеция, Норвегия и Холандия.

Сундар е така поразен от материализма на западните народи, че се чувства принуден да перифразира думите на Исус, като казва: „Елате при Мен всички, които сте тежко натоварени със злато, и Аз ще ви успокоя“. А на друго място казва: „Европейците не успяха да разберат Христос. Те не можаха да схванат Неговия ум, защото не живеят с Него.“ В изобличенията си Сундар е смел, а в поканата към душите — нежен и мил.

следваща глава Последни години