Въведение

Много хора днес изповядват вярата си в Спасителя, но малцина са, които имат живот подобен на Неговия. Един от тях е апостолът на Индия, Саду Сундар Синг, който ежедневно рискува живота си заради благовестието, а с живота си показва характера на Христовата любов.

Родината на Сундар Синг — Индия — е страна с много древна и пъстра култура. Същевременно тя е страната с най-много на брой религиозни вярвания. Хората в Индия почитат над 33 милиона божества и над 200 милиона „свещени крави“. Най-разпространени са религиите на индуизма и исляма, които обхващат около 90% от населението на Индия.

Сундар е сикх по рождение. Основното поле на неговата работа е една страна, намираща се близо до земята на сикхите, потънала в най-голям духовен мрак — Тибет — една затворена будистка територия, в която почти никой мисионер дотогава не е успял да занесе лъч светлина за благата вест. Сикхите са народ с отделна религия, населяващ главно северния щат Пенджаб. Сикхската религия е смесица от индуизма и исляма. Сикхите вярват в един Бог и се противопоставят на идолопоклонството. Като белег на принадлежност към тяхната религия им е забранено да подстригват косите си.

Тук идва и въпросът защо пред името му стои думата „саду“? Званието „саду“ при индийците означава човек, който се отрича от всякакви земни блага и обрича целия си живот да работи за духовно просвещение. Саду носят оранжеви мантии и обикновено имат задълбочени познания по духовни или религиозни въпроси. Сундар Синг става саду с ясната увереност, че оранжевата мантия ще му помогне по-лесно да стигне до сърцата и умовете на индийците, за да им предаде благата вест. Когато се посвещава като саду, той казва:

„Не съм достоен да следвам стъпките на моя Господ, но също като Него аз не желая да имам дом и притежания на земята. Също като Него аз съм на пътя, и споделям страданията на моя народ. Храня се с тези, които ми предложат подслон, и говоря на хората за Божията любов.“

следваща глава Детство