Съдържание Цялата книга на една страница

Предизвикване на смъртта

Втора част

Даже с привидния неуспех с туберкулозната жена, Рийс Хауелс знае, че е постигнал положение на застъпник. Няма нужда от доказателство, но е сигурен, че Господ ще сложи Своя печат на победа. Това става няколко месеца по-късно. Той е повикан да посети един човек в селото, който умира. Намира го вече в безсъзнание. Жена му плаче сърцераздирателно, защото има десет деца, а мъжът е единственият, който печели хляба им. Рийс Хауелс е много съкрушен. Той поема страданието на жената върху себе си, като че ли е негова сестра. Той излиза на полето и плаче, и както казва: „Когато ти плачеш или Святият Дух в теб, бъди сигурен, че си докоснал Престола на благодатта“.

Той знае, че единственият начин да й помогне е да върне мъжа й, но това е извън човешките възможности. Обаче Господ му дава толкова силно съчувствие към жената, че страданията й стават негови и нуждата й – негова отговорност. Бог е „Баща на сираците“, и Той „поддържа вдовицата“. И така Рийс знае, че ако се застъпва за бащата, то Святият Дух ще го употреби да поеме грижата да поддържа тази жена и нейните деца.

Той се връща в къщата на жената, сяда и докато чака тя да слезе долу, чува странен глас, който му казва: „Той няма да умре, той ще живее“. „Тишината, която настъпи в тази стая“, казва Рийс Хауелс, „беше тишина, която Бог твори, когато присъства“. Жената слиза и той веднага й казва: „Откакто те видях, почувствах голям товар да се моля за твоя съпруг и Господ ми каза, че той няма да умре, ще живее“. Но тя не е убедена, и има причина за това – състоянието на мъжа й и това, че последният човек, за когото Рийс Хауелс е казал, че ще оздравее, е умрял толкова скоро.

Той я оставя и се връща у дома си. Но когато прекосява общинския площад, Господ започва да му говори отново и казва: „Утре сутринта рано трябва да отидеш да й кажеш пак, без да се съмняваш“. Това е толкова силно потвърждение, че като си ляга, той заявява на висок глас: „Утре се връщам, за да предизвикам смъртта и да й кажа: няма да вземеш този човек“.

Тъй като в 8 часа на другата сутрин трябва да вземе влака, той излиза преди 6 часа, за да отиде до селото. Вали сняг и е тъмно. Лукавият го атакува през целия път. „Като че ли легиони от демони стояха срещу мен“, казва той. „Почувствах се като някой, който върви срещу течението и неприятелят постоянно повтаряше: Човекът умря снощи, щом ти излезе от къщата.“

Това е тежко изпитание на вярата, но след като води борба през целия път, той се приближава до къщата и му е приятно да види, че свети. Влизайки, той казва на жената: „Не те упреквам, че не прие това, което ти казах вчера. Не ти го казах със сигурност, с която казвам нещата, които знам, но дойдох тази сутрин да ти кажа сега, че твоят мъж няма да умре, и за доказателство ти обещавам, че ако той умре, ще поема твоята и на децата издръжка“. Този път тя приема думите му и той се връща обратно с голяма радост, съвсем различна от преди.

Рийс отсъства за два дена и през това време постоянно отхвърля атаките на лукавия. На връщане Сатана продължава да му говори, че го чакат да му съобщят за смъртта на човека и да го повикат да говори на погребението! Когато пристига на гарата, някои от вярващите го чакат и един извиква: „Той е вън от опасност. В момента, когато си напуснал къщата, той се е почувствал по-добре!“

Следващият случай е по-тежък. Това е една жена, от най-ревностните покаяни хора, в чийто дом стават събранията им. Тя е жена на Уилиям Дейвис и роднина на туберкулозната жена. Жената е сериозно болна след раждане и докторът не дава надежда, че ще оздравее. Когато Рийс Хауелс отива в дома им, всички плачат. „Знаеш ли Божията воля?“ – е първият въпрос, който му задава Уилиям Дейвис. „Още не ми я е открил“, казва той, „но не вярвам, че Господ ще я вземе без да ми каже“. Това е първият лъч на светлина. Няма време за отлагане и Уилиям Дейвис в своята тревога настоява: „Дали Господ ще говори днес?“ „Вярвам, че ще говори“, го успокоява Рийс.

И така, докато върви към къщи, Божието слово пак идва до него: „Тя ще оздравее и няма да умре“. „В момента, когато чух“, казва Рийс Хауелс, „аз изпитах радостта на изцелението“.

Рано след обяд той пак отива, тъй като всяка минута е скъпоценна. „Ако ти кажа каква е Божията воля, ще ми повярваш ли? И ако ти кажа, че жена ти ще стане по-добре, няма да плачеш, нали?“ – шегува се той с Уилиям Дейвис. „Ако искаш да плачеш, по-добре си поплачи преди да ти кажа!“ „Святият Дух беше в дома“, казва Рийс Хауелс, „и аз знаех, че Той е победил смъртта. По човешки смъртта е в стаята, но аз имах пълно спокойствие. Ние коленичихме и се молихме, около шест от децата се присъединиха към нас. Беше изключително хвалебствено събрание, и тя стана по-добре от този ден!“

Чрез достъпа, който в своето застъпничество постига за туберкулозната жена, Божият слуга става по-чувствителен към Неговия глас в случаи на болести, както никога по-рано. В нейния случай, това е едно дълго духовно изкачване, но сега той разбира, че веднага може да приеме Божието Слово. Той има толкова много подобни случаи, че това става негова специална служба.

следваща глава Баща на сираци