Съдържание Цялата книга на една страница

Предговор

Първа част

За пръв път срещнах Рийс Хауелс през 1928 г. През следващите години много пъти съм имал близко общение с него. Винаги съм се питал защо ми се дава тази привилегия и съм мислил колко бих желал да изложа в печатна форма това свидетелство, тази светлина, която Господ е открил на Своя слуга, тези чудни контакти на Духа в неговия живот. Сега ми се струва, че всичко е било подготовка за това, което щеше да стане – Самуил Хауелс, единственият син на Рийс Хауелс, и госпожа Елизабет Хауелс, ми оказаха голяма чест, като ме помолиха да напиша биографията му. Дано Бог срещне мнозина, когато четат тази книга, тъй както Той е срещнал автора в написването й.

Норман Гръб

следваща глава Ранни години