Съдържание Цялата книга на една страница

За заглавието

Една вечер през пролетта на 1998 сестра Джени Лоудър се въртеше по платформата под нейното пророческо помазание и ми каза, „Следващата ти книга ще бъде за реката.“ Знаех, че беше права, и започнах да проповядвам за реката във всяка възможност, която имах поради това пророческо слово.

следваща глава Посвещение