Съдържание Цялата книга на една страница

Глава четиринадесета – Жетва в Реката

И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на всичките места дето би отишла тая пълна река; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там и, че водите на морето са се изцерили; понеже дето отиде реката всичко ще живее. И рибари ще стоят край нея от Енгади до Енеглаим, там ще простират мрежите си; рибите им ще бъдат твърде много по видовете си, като рибите на голямото море.

Езекиил 47:9-10

„Рибите им ще бъдат … като рибите на голямото море.“ Има голяма жетва в тази река, и е време за събирането на рибата.

В идните дни, ние няма да съберем една отделна риба, но цели стада от риба ще бъдат прибрани. Някои от сега нататък трябва да осъзнаят, че има риба в тези води. Как може да няма? Това са животворящи води. Всякакъв вид риба се намира там: „изключително много.“

Не знам дали можем да схванем това или не. Ние бихме били щастливи ако има доста или много риба, но Бог ни е обещал „изключително много.“ Тази жетва няма да бъде такава, която можем да я пресметнем. Тя няма да бъде такава, която можем да я измерим. Тя няма да бъде такава, която да можем лесно да я изчислим.

Исус призова учениците Си да бъдат „ловци на хора.“ Някой може да се чуди какво имаше предвид Той с това. Той беше от Назарет, един вътрешен град, и нямаше място за риболов там. Учениците, от друга страна, бяха от традиционни рибарски семейства, които живееха и работеха около Галилейското море. Те имаха най-добрите лодки и най-добрите риболовни бизнеси в областта, и ето там един човек, който никога не хващал риба им казва, че ще станат ловци на хора под Неговото лидерство.

Един ден, след като Исус стоеше в една от лодките на Петър и поучаваше събралият се народ на брега на Галилейското море, Той се обърна към Петър и каза:

Оттегли към дълбокото и хвърлете мрежите за лов.

Лука 5:4

Тези надарени рибари трябва да са се засегнали от това предложение. Петър каза, че те са се „трудили цяла нощ,“ и въпреки това не бяха уловили нищо. Би ли променило нещо хвърлянето на техните мрежи още веднъж?

Понеже почитаха Исус, те не можеха да откажат. Петър каза:

Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежите.

Лука 5:5

Резултата удиви всички:

И когато направиха това, уловиха твърде много риба, така че мрежите им се прокъсваха.

Лука 5:6

Имаше повече риба отколкото можеха да носят, и те бяха принудени да потърсят помощ от друга лодка. Това е жетвата, която нашия Господ се наслаждава да доставя, и няма ли да бъде чудесно когато можем да поканим всички наши братя с техните лодки? Ние няма да искаме да видим какво име има лодката или къде са произведени мрежите им. Ние няма да бъдем заинтересовани дали помощниците на жътвата идват от определено Библейско училище или семинария. Ние няма да бъдем заинтересовани да проверяваме акредитивите на човека притежаващ лодката и на тези, които работят с мрежите. Ще има такава жетва от риба, че ние ще бъдем принудени да извикаме, „Помощ! Някой! Всеки! Всеки, който има лодка! Всеки, който има мрежа! Помогни ми за да не бъде загубена рибата!“

Ще има повече от достатъчно риба за да напълня моята църква и повече от достатъчно за твоята църква. Ние няма да се сражаваме с тези, които вземат своята риба. Единствената ни грижа ще бъде рибата да не се изгуби. Нашата грижа ще бъде да ги вкараме в лодката, някоя лодка. Величието на жетвата ще отнеме от нас духа на съперничество. Няма съперничеството в реката.

Когато си свикнал да бъдеш в областта на славата, духа на съперничество повече не може да те задоволява. Ти се ужасяваш от него.

В нашето семейство, и четиримата — баща ми, майка ми, брат ми и аз — бяхме проповедници, и въпреки това нямаше дух на съперничество между нас. Който и да проповядваше беше окуражаван от останалите трима проповедника в семейството и ние се съгласявахме с него.

Когато влезем в славата и започнем да жънем, всяка мисъл на съперничество си отива. Ние повече не се грижим дали хората имат съвършени гласове. Повече не се грижим дали нашите хора са най-добре обучените в областта. Ние нямаме време да проверяваме за да видим дали всеки детайл е в съвършен ред. Когато дойде съживление, Бог взема управлението.

Той работи в нас, променяйки ни, правейки ни да желаем само да бъдем част от жетвата на последното време, и нищо повече. Ако ние сме част от това, което Бог прави на Земята, ние няма да се грижим за това кой получава признанието за всичко.

Време е жетвата да доминира в нашите умове. Ако те видя да хвърляш мрежите си, мога ли винаги да бъда готова да дам силата си за да ти помогна да ги събереш. Това съживление ще бъде по-голямо от всички нас, и повечето църкви няма да имат достатъчно място да поберат улова, който ще дойде до тях.

Когато Исус проповядваше на множествата, имаше 5,000 мъже присъстващи, без да се смятат жените и децата. Друг път когато Той проповядваше на една голяма тълпа, те пресметнаха 4,000 мъже, и отново те дори не смятаха жените и децата. Всичко това се случи в една много малка страна с много малко население. Когато Господ говори за множество, тогава, Той говори за един много голям брой. Жетвата, която може да очакваме, обаче, ще бъде повече от едно множество. Тя ще бъде „много голямо множество.“ Ако това не е достатъчно ясно, Той продължава споменавайки рибата като „изключително много.” По всеки възможен начин, Бог ни казва да знаем, че жетвата, която ще видим в тези последни дни ще надвишава измеренията, с които сме свикнали.

Когато учениците хванаха своя голям „улов,“ имаше нещо, което те трябваше да направят. Те трябваше да отидат на дълбокото и да хвърлят мрежите си. Този път, обаче, ние имаме много различна картина: „ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там.“ Единствената причина за тази жетва ще бъде самата река. Никой човек не може да вземе заслуга за това раздвижване. Никой човек не може да се прослави в този улов. Жетвата е резултат от прииждането на тази голяма река, и никой човек няма да може да отрече този факт.

Тази жетва няма да бъде борба. Тази жетва няма да бъде пожъната чрез изпотяването на нашите чела. Рибата ще бъде пожъната поради водите на реката и поради никаква друга причина.

Областта спомената в пророчеството на Езекиил, „от Енгади до Енеглаим,“ покрива много голяма територия. Представете си всички тези квадратни мили на прострени мрежи. Бог ще премахне всички пречки и ще направи място за нас. Ние не се нуждаем от сложни и скъпи сгради, в които да се събираме. Ние просто се нуждаем от повече място за да разстелем мрежите си. Използвайте огромните запаси за жетвата, а не за да направите стадото да се чувства по-удобно.

Чистата риба не се нуждае от най-напредналата технология. Вложете повече от вашите пари в подготовка на мрежи и лодки така че жетвата да може да бъде прибрана.

Когато моите родители били още млади, те пастирували една малка църква в Куантико, Вирджиния, един морски град. Когато прочутата радио програма на Орсън Уелс, „Войната на Световете“ (обрисуване на една неочаквана атака от външно пространство), дошла в ефир, това шокирало хората из цяла Америка и накарало мнозина да се обърнат към Бог. Моите родители си спомнят грубите моряци коленичили и молещи се по улиците на Куантико. Ние скоро ще видим подобно нещо да се случва навсякъде около нас.

Ти можеш да си мислиш, че си смел за Бог, но това, което скоро ще видим ще ни промени всички. Всеки от нас ще изгуби всички задръжки, които все още имаме. Ние ще забравим за нашата гордост когато видим огромен брой хора гладни за Бог.

Много от нас са обременени от факта, че религиозните свободи на нашите деца са били ограничени в техните училища. Ние не трябва да се безпокоим. В близкото бъдеще, училищни сгради ще бъдат широко отворени за съживителни събрания. Тези, които най-много са се противопоставяли на молитвата в нашите училища самите те ще се молят на публични места.

Ако Бог е раздвижил теб и мен и човека до нас, нека да вярваме, че Той ще раздвижи и другите и ще изпрати съживление в техните сърца. Позволи на реката да тече, защото когато тя тече, е гарантирана велика жетва.

Някои от вас могат да кажат, „Но аз не съм напълно приготвен за такава жетва.“ Не се безпокой. Бог с готовност обучава Своите Си. Той е уморен света да обучава Неговите хора. Той може да ни даде обучение за работата. Ако слушаш гласа на Бог и направиш съответно усилие в следващите няколко месеца да оправиш нещата си, ти ще откриеш себе си посред узряло жетвено поле със сърп в ръката ти. Поради нашата напреднала технология, вероятно е по-добре да кажа, че ти ще караш голяма духовна комбайна. Какъвто и да е случая, ти можеш да имаш дял във великата жетва на Земята в последните дни. Това е в реката, в Реката на Славата.