Съдържание Цялата книга на една страница

Глава четвърта – Силата на Реката

И всички живи същества, които гъмжат, ще живеят навсякъде, където отиде двойната река … И където отиде реката, всичко ще живее. 

Езекиил 47:9 

„И където отиде реката, всичко ще живее.“ Има велика сила в тези води.

Реката на Бог предлага много повече отколкото ние понякога осъзнаваме. Тя дава повече от божествено изцеление; тя предлага божествено здраве, божествен живот. Тази река е мощна. Всичко по нейния път се променя.

Божественото изцеление е чудесно, но е по-добре да имаш божествено здраве, божествен живот течащ чрез теб. Аз съм била много благословена в това отношение. Реката може да ни държи толкова здрави, че трудно да разбираме какво е това болест. В нашия служителски тим, ние всички преживяваме много рядко изстинка или главоболие, но никога някаква сериозна болест. Няма никакъв начин да обясня това освен да кажа, че реката на Бог е мощна. Тя има божествен живот в себе си, и когато ние течем в този живот, той ни докосва също и физически.

Изцелението е било част от всяко съживление, но ние сме близо да видим изцелително съживление отвъд това, което сме виждали досега. В това движение на Духа, ние ще преживеем 100% успех в молитва за болните: „Където отиде реката, всичко ще живее.“

В много части на Америка, църквата се е отдръпнал от физическо изцеление. Това ми изглежда много необикновено. Моите родители имаха голямо състрадание и вяра за болните. Когато те в началото дойдоха в Ричмънд за да започнат църква, всеки нов член на тази църква дойде поради чудо на изцеление, и много от тези изцеления бяха много необикновени и привличаха голямо внимание.

След като събранието в Ричмънд беше добре установено, минаха поне 10 години, в които нито един член от църквата на моите родители не умря. Някои се разболяваха, и понякога техните болести бяха сериозни, но татко и майка винаги бяха викани да се молят за тях, и след като те се молеха, хората винаги се възстановяваха.

В петдесятните кръгове обикновено, изцелението беше очаквано проявление тук в нашите американски църкви докато не дойде Държавната Здравна Служба. След като Държавната Здравна Служба беше развита, възрастните вярващи, които преди се обаждаха на стареите на църквата за да се молят за тях (с очаквания резултат, че ще бъдат изцелени), изведнъж започнаха да се обаждат на Спасителната Бригада. От това време, освен ако хората не умираха, те рядко безпокояха проповедника със своите болести. Те плащаха за Държавната Здравна Служба и за здравна застраховка за да се грижат за техните здравни нужди.

Понякога ние сме принудени да вярваме в Бог, и аз съм сигурна, че това ще се случва повече и повече в бъдещето. Ние трябва, обаче, да мислим за Господа преди да отидем на смъртните си легла. Има живот и сила в реката, и ако използваме изцелителната сила на нейните води ние ще имаме по-качествен живот. Научете се първо да идвате при реката на Господа.

Понякога, когато открием нашите потоци изведнъж изсъхнали, ще знаем, че Бог има цел позволявайки това. Илия беше зависим от потока Херит, но когато този източник повече не беше годен, той откри, че Бог има друг план. Ако Държавната Здравна Служба ни провали, ние знаем, че Бог се удоволства да изцелява Своите хора.

Понякога хората влизат и излизат от болницата преди техният пастор дори да разбере, че те са болни. Това не трябва да бъде така. Бог иска да изпрати друга вълна на изцелителна слава за Църквата днес. Има сила в реката на Бог.

Най-великите чудеса се случват в атмосфера на велико поклонение и велика свобода. Ако желаем да видим велики чудеса, ние трябва да се събираме заедно в простота, хвалейки Господа докато дойде духа на поклонение и да Му се покланяме докато дойде славата. Тогава в тази слава, ние ще започнем да виждаме изцеления, чудеса и знамения да се случват.

Велик изцелителен прилив идва, и където и да отива реката, ние ще виждаме божествен живот да бъде предаван. Тази река носи изцеление за емоциите, изцеление за тялото и освобождение за душата. Това често се случва толкова бързо и толкова мощно, че ние имаме трудност да го разберем.

Ние напоследък сме чували много за водна терапия, и това е най-върховната водна терапия. Карен Сандвик, една наградена фотографка от Мт. Дора, Флорида, посети нашите палаткови събрания преди години. Докато танцуваше в Духа всяка вечер и течеше в реката, тя усещаше, че Бог я освобождава от миналото й. Тя отиде директно от Вирджиния в Ерусалим и започна да служи на Господа. По-късно, Бог я заведе в някои от страните от бившия Съветски Съюз за да помогне да  заведе юдеи в Израел. Тя е мощно използвана от Бог, и всичко това започна в това течение на реката.

Има изцеление в тези води. „И всички живи същества, които гъмжат, ще живеят навсякъде, където отиде двойната река.“ Всичко, което е докоснато от реката ще живее. Всяка част от теб ще оживее в Бог, и няма да има никаква смърт в теб. Никаква част от теб няма да бъде „болнава.“ Чрез работата на реката, ти ще преживееш славен изцелителен прилив.

Ние сме близо да видим много необикновени чудеса. Ние сме преживяли много творчески чудеса в нашите събрания в Индия и Африка където хората имат много проста вяра, но ние започваме виждаме този вид чудеса също и в Америка. Няколко човека, за които аз се молих неотдавна, които имаха сериозни заболявания се върнаха при своите доктори за контролен преглед и откриха, че са изцелени. Някои имаха възстановяване на органи, които били махнати преди много години. Рентгена потвърди свидетелството на тяхното чудо. Ние ще виждаме много повече чудеса от този вид в идните дни.

Често, Бог ни дава предвкусване на това, което идва и, в момент на слава, ни показва какво да очакваме по-нататък. Това вкусване раздвижва глад в нашите сърца и духове и ни прави да знаем, че ние можем да вървим след това, което сме видели по нов начин. Аз заявявам това от много години.

Не се страхувам да заявявам още, че скоро ще преживеем изцелително съживление, което ще надмине това, което се е случвало във великите изцелителни съживления на миналия век. Това ще надмине събранията на Ейми Симпъл Макферсън, на Др. Чарлз Прайс, на Кетрин Кулман, на А. А. Алан, на Джак Коу и на другите велики служители на Бог. Това ще се случи защото ние живеем в последните дни и славата на Църквата няма да бъде по-малка от миналите дни. Ще бъде велико.

Докато влизаме в XXI-ви век, ние ще видим неща далеч по-велики от тези, които сме преживявали в миналия век. Тази църковна ера няма да завърши с хленчене. Огньовете на съживление са раздвижени, и ние ще видим необикновени чудеса и знамения да бъдат извършвани чрез мощната ръка на Бог. Това е само началото. Пат Робертсън скоро имаше тълпи от почти половин милион хора в Хидербанд в Индия със свръхестествени проявления на Бог, и има увеличаваща се слава виждана на събранията на Бени Хин.

Пресметнатата тълпа на негово събрание на една крачка разстояние от Сградата на Парламента по време на митинга Уошингтън за Исус била 5,200 и велики неща били извършени за царството на Бог. Последното му събрание в Богота, Колумбия привлякло тълпи от 8,000 и повече и велики чудеса били отбелязани. Същите тези чудеса ще се случват за много по-малко известни служители на Бог в идните дни.

Господ ни говори миналата година, че големите дървета от миналото няма да засенчат малките дървета и да им попречат да растат. По-старите, по-зрели служения трябва да направят място за по-младите служения да се развият и да процъфтят.

Моя чичо, брата на мама, Др. Уилям А. Уърд, публикува една нова книга през 1998 наречена Чудеса, Които Съм Виждал. Аз съм го чувала да разказва много от историите записани в неговата книга, но някои от тях бяха нови за мен. Когато книгата в началото излезе, аз бях много заета приготвяйки се да пътувам през океана, но не можах да издържа да не я отвор наслуки и да прочета няколко страници. Историята, на която първо отворих беше за едно събрание, което той водел в Бахамските острови. Първата вечер от това събрание присъствали 3 или 4 слепи човека, и всички били изцелени. Хората били толкова развълнувани, че на следващия ден те отишли да търсят слепи хора за да ги поканят. Тази вечер те довели повече от 200 слепи човека на събранието. Той се молил за всеки от тях, и всички с изключение на 4 или 5 човека били изцелени.

Събранието било толкова развълнувано от тези чудеса, че търсили по-големи предизвикателства от Господа. Те помолили чичо Бил да отиде с тях в една местна колония на прокажени. Когато пристигнали там, един медицински служител се опитал да им попречи да влязат. „Много съжалявам,“ казал той, „но това е заразно заболяване. Вие не можете да отидете и да положите ръце на тези хора защото можете да се  заразите от проказата. Ако искате, аз ще ви изкарам няколко човека, но дори тогава, ще трябва да стоите далеч от тях.“ Той начертал една линия на 50 стъпки разстояние и помолил служителите да застанат зад тази линия докато се молят. По този начин, чичо Бил се молил за 56 прокажени.

Когато свършил молитвата си, той се почувствал воден да си спомни за тези, които не им било позволено да излязат, тези, които били твърде болни за да се приближат при другите. „Изцели и тях,“ молил се той.

Мнозина почувствали докосването на Бог, но медицинския служител имал много строга политика за освобождаването на своите пациенти. Никой прокажен не можел да бъде обявен за излекуван докато не бил преглеждан веднъж на всеки две седмици за цяла една година. Ако, след това време, изглеждало, че няма повече симптоми на проказа, този човек можело да бъде освободен.

След малко повече от една година, чичо Бил посетил едно събрание където брат Дейвид Нун проповядвал и чул проповедника да разказва за един евангелизатор, който ходил на Бахамските острови, молил се за група прокажени, и 100 прокажени били изцелени. Чичо Бил отишъл при брат Нун и казал, „Сигурен съм, че аз съм евангелизатора за когото говори, но си спомням само, че се молих за 56 прокажени.“ По-късно той се обадил за да говори с пастора, който го завел до тази колония за прокажени. Той му казал какво бил чул на събрание на Дейвид Нун и го попитал какво действително се е случило. „Аз си спомням само, че се молих за 56 човека,“ повторил той.

„Брат Уърд,“ отговорил пастора, „спомняш ли си, че когато свърши да се молиш за 56-те прокажени, които бяха навън ти също се моли за тези, които не могат да излязат? Всичко, 100 прокажени бяха изцелени, и те закриха колонията за прокажени.“ О, слава на Бог, ние ще виждаме това отново и отново в идващите дни.

Моят брат, преподобният Уолис Хефлин, Младши, пътуваше много в служение, като мен, и понякога на нас ни липсваше време за да споделяме един с друг великите неща, които Бог вършеше. Веднъж, когато се връщах от Израел, а той имаше група готова да излети за друго мисионерско пътуване, ние се срещнахме на летището на Уошингтън, Ди Си.

Ние говорехме докато той проверяваше хората си, поставяйки куфарите на кантара толкова бързо колкото можеше. Той неотдавна беше направил първото си пътуване до Русия след като страната беше отворена за проповядване, и аз бях нетърпелива да узная как беше преминал неговия поход. „как беше Русия?“ Попитах, посред бъркотията.

Сълзи дойдоха в очите му докато той отговаряше, „Ако бях роден само заради тези две  седмици, щеше да си струва всичко. Това бяха двете най-велики седмици в моя живот.

В едно събрание, само за няколко мига, 58 глухонеми човека бяха изцелени. Както казах, ние сме виждали тези неща в други страни, но Бог започва да върши големи знамения и чудеса и тук в Америка. Реката на Бог тече и където отиде тази река, тя носи живот.

Нека божествения живот на Бог да тече чрез теб. Не прави нищо за да му пречиш. Дай му свобода, защото той е мощен.

Моя брат се е молил за различни хора през годините, които имали метални гвоздеи в краката си и, след това, рентгена е показал, че никакъв метален гвоздей повече не съществувал. Един мъж коленете му били сковани неподвижно след операция, обаче той можел да ги движи нормално след молитвата. Тези неща не са трудни за нашия Бог, и навсякъде където тече реката , подобни неща се случват.

Една сестра беше на нашето палатково събрание това лято. Моя брат се е молил за нея преди няколко години защото тя нямала малък пръст. Сега тя има едно чудесно „кутре“ и дава цялата слава на Бог. В реката, всичко е възможно.

Аз съм решила да живея в реката и да познавам нейния божествен поток, не само за собствения си живот, но също и за ползата на много други. За някои, изцелението все още е трудно нещо да се вярва, но за Бог то действително е малко нещо. Когато позволиш на реката да тече през твоята душа и дух със своите изцелителни води, болестта и заболяването просто не могат да останат в теб. Навсякъде където тече реката, всичко по нейния път ще бъде изцелено.

Не пропускайте да бъдете използвани от Бог в това изцелително съживление, когато Той се протяга към безброй мъже и жени по целия свят в този последен ден и час.

По света силата на много големи реки е впрегната чрез водноелектрически съоръжения, които създават достатъчно електричество за употреба от фабрики и домове и служби в големите градове. Ние сме само в началото на развиването на крана на Божията река. В нея има едно безкрайно снабдяване за цялата сила, от която имаме нужда. Влез в реката и преживей Реката на Славата сега.