Съдържание Цялата книга на една страница

Глава трета – Извора на Реката

След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето.

Откровение 22:1 

„Която извираше от престола на Бога и на Агнето…“ Йоан можеше да идентифицира извора на Божията река.

Това е „чиста“ река, и тя е „река…на живот,“ тя е „блестяща като кристал,“ и тя идва „от трона на Бога.“ Ние знаем каква е реката, и знаем нейния Извор.

Ние винаги сме намирали реките за интригуващи. В пионерските времена, мъже и жени били завладяни от това да откриват извора на всяка река, и тези, които рискували живота си за да проучват и да нанасят на карта извора на големите реки станали герои на най-успешните поколения.

Реките не са по-малко важни за нас във времето, в което живеем. Вода — чиста вода, питейна вода, също както и вода за напояване и за селското стопанство и за употреба в производството — е един от най-големите проблеми, който света сега среща. Народа на Израел се бореше с въпроса за водата от самото начало. Страната има много ограничено снабдяване на вода и понастоящем гледат към възможността да вземат вода от Турция или Ливан или дори Сирия. Много други страни имат подобни проблеми, или поради техния климат, нарастването на населението или замърсяването на съществуващите потоци. Главните договори на бъдещето няма да се отнасят само за война и мир, но също и до този належащ въпрос за правата на водата. Какъв ще бъде извора на водата необходим за следващите поколения?

Реката на Бог има уникален извор. Тя извира директно от Неговия трон. Един ден на наше палатково събрание през лятото на 1998, някой имаше видение за реката идваща от най-вътрешната част на Господа и течейки директно към нас. Той е Извора на реката, защото Той е реката.

Поради нейния уникален Извор, тази река е различна от всички други реки. Някои реки са прохладни и изобилни при техния извор, но колкото по-далеч отиваш от извора, толкова по-замърсени и претъпкани стават водите. Когато си в реката на Бог, обаче, ти си винаги при Извора. Тя извира от Него.

При другите реки, въпреки че има извор, начална точка, друга вода се влива в реката на различни места надолу по течението, докато резултата от смесването е, че водата не е същата както е била при извора. Тя не е толкова чиста и толкова бистра. Водите на реката Йордан, например, извират от Дан. Когато реката достига местата където поклонниците обикновено влизат за да бъдат кръстени, водата е напълно различна от водата идваща от Дан. Божията река не е такава. Няма значение къде си в тази река, нейната вода е прохладна и „чиста“  и идва директно от Извора. Няма никакво замърсяване, никакво смесване на други води. Всеки път когато влизаш в Божията река, ти стоиш при Извора. Ето защо ние сме призовани да фокусираме нашето внимание на реката. Нейния извор е Бог.

Често се случва, че определени аспекти на съживлението стават заразени от тълкувания, които хора поставят върху тях. Ние винаги искаме да разбираме съживлението от гледната точка на нашата лична доктринална позиция. След като определени аспекти на съживлението са били тълкувани и поучавани достатъчно време, ние просто можем да ги приемем. Това изглежда някак си променливо. Когато обмисляш това, което е поучавано, ти трябва да обмислиш неговия извор. Това може да направи цялата разлика в света.

Тази река на Бог никога не може да бъде променена. Тя е чиста защото нейният Извор е чист. Никой човек не може да я замърси с тълкувание или предразсъдъци. Никой човек не може да я обърне от нейното разположение, за да уйдиса на неговите шаблони. Тази река „извира от трона на Бог.“

Божията река е винаги пълна с живот. Река Йордан се влива в Мъртво Море, и понеже Мъртво Море няма изтичане, водата умира. Няма живот в Мъртво Море, и затова то е наречено така.

Божията река винаги тече. Нищо не може да я спре. Нищо не може да предотврати да изпраща повече свежа вода. Нищо не може да спре нейния извор. Затова водите на Божията река са винаги даващи живот.

Някои хора изглеждат застояли. Те са погълнати от това да посочват грешките на всеки, който е в съживление, но докато нямат помазание толкова велико колкото съживителите са преживяли — докато нямат една единствена служба, в която три хиляди човека на носилки са изцелени, докато нямат служба, в която всеки сакат човек става от инвалидната количка и ходи — те нямат право да критикуват Божието съживление.

Защо е нужно да се говори за грешка на някой велик слуга на Бог направена години след като е бил използван от Бог в съживление? Някои хора щяха да говорят за Мойсей в неговата старост, така че Бог просто го взе. Вместо да остави на новото поколение да анализира неговото мъртво тяло, Бог изпрати ангели да го отнесат. Възможно е да замърсим съживлението с нашите лекомислени думи.

Аз обичам да говоря за миналите съживления, но това, което ме интересува са чудесата, които Бог е извършвал, чудесата и знаменията, които е показвал и славата, която се е проявявала сред хората. Това ме развълнува и ме насърчава да вярвам за по-велики чудеса. Да слушаме за грешките, които хората са правили не помага на никого. Влез в даващия живот поток на реката и твоите води няма да станат застояли.

Чудесно е да виждаш хора, които никога преди не са пророкували. Понякога те дори не познават Писанията добре, обаче звучат като че ли са Еремия или Исая. Това става защото Извора на реката е също и този, който дава словото. Той беше, който вдъхнови и издиша писаното Слово, и понеже Той е в нас и ние сме в Него, това, което Той правеше за пророците в старо време също може да се случи и на нас. Това става когато реката тече и когато ние застанем в позиция да приемаме от Извора.

Тъй като Извора на реката е Бог, и тъй като тази река произтича от Негови трон, време е да познаваме Него и Неговия трон по-добре.

Ако искаме да бъдем чисти, ние трябва да влезем в тази чиста река, а ако искаме да останем чисти, ние трябва да стоим близо до Извора.

Реката, която Бог показа на Йоан е все още „чиста“ река, тя все още е „блестяща като кристал,“ и тя все още „извира от престола на Бог.“ Тази река е същата в Ашланд, Вирджиния, в Смидтон, Мисури, в Броунсвил, Флорида, или в Торонто, Канада. Тя е същата във вашия град, и когато стъпите в нея вие можете да очаквате същата чистота и същата кристална прозрачност „извираща от трона“  да тече през вас, носейки Реката на Славата във вашия живот.