Съдържание Цялата книга на една страница

Глава осма – Повишение в Реката

Приклонете ухото си и дойдете при Мене, послушайте, и душата ви ще живее; и Аз ще направя с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид. Ето, дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш; и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе, заради Господа твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото те е прославил.

Исая 55:3-5

„Дадох го … на племената.“ Бог има място на повишение чакащо тези, които ще стъпят дълбоко в Неговата река. Нищо не е по-важно в този период на съживлението на последното време от издигането на лидерство в Църквата, и има снабдяване за него в реката.

Говорейки за Давид, Господ каза, че той първо беше призован да бъде „свидетел,“ после беше повишен в „лидер,“ и накрая стана „началник“ на племената.

Ние всички участваме в Давидовия пример за свидетел. Преди да се върне в Небето, Исус каза:

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

Деяния 1:8

Да бъдеш свидетел е повече от това да свидетелстваш на другите. Ние сме призовани да бъдем примери за Евангелието на Исус Христос, за Неговото спасение, за Неговата трайна сила, за вливането на Святия Дух, за Неговото изцеление, за Неговото снабдяване, за това как Той ни води, за това как работи в нашия живот. Ние сме свидетели на тези около нас, и ежедневния ни живот трябва да говори за свидетелството на Бог. Ако очакваме другите да влязат в потока на реката, ние трябва първо да стъпим и да им покажем пътя.

Има много повече за християнския живот, обаче, от това да бъдем спасени и изпълнени с Духа. Бог иска да ни повиши, както направи с Давид. Писанията заявяват:

Защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд; но Бог е съдията; един Той унижава, а друг издига.

Псалм 75:6-7

Издигането в Царството на Бог идва директно от Самия Цар. Господ има нови позиции за всеки един от нас, и поради бързия растеж в Църквата, това е време на издигане. Когато влезем в потока на реката, ние сме разширени и упълномощени да вършим това, което не можем да вършим сами по себе си.

„Дадох го … на племената.“ Ние сме Божиите подаръци на любов за света. Ужасно нещо е когато срещнем хора, които са живели 40 или повече години преди някой да им говори за Христос. Това е срамно и Бог ни призовава да го променим!

Защо оставаме мълчаливи? Вероятно защото нашите съседи са „твърде грешни,“ „твърде образовани,“ или „твърде богати“ за да се интересуват от Евангелието? Мисля, че не, обаче ние мълчим поради тези и редица други причини.

Новите християни почти не са толкова виновни за това. Те имат ревност за изгубените и стават голямо благословение за хората в тяхното общество и за тези, с които работят. Няма нищо по-чудесно за тях от това да спечелят някой за Христос. Повечето от нас се нуждаят от това свежо отношение. Поради някакви причини, на нас ни се струва по-лесно да говорим за времето, за това, което сме прочели във вестника, за политиците на деня или за почти всичко вместо да говорим за Исус и за Неговата любов.

Любителите на кучета изглежда винаги знаят как да обърнат разговора към техния любим интерес. Спортните фанатици също са добри да правят това. Защо не можем ние да бъдем такива? Ако човека с когото сме започне да говори за времето, ние трябва да можем да обърнем разговора към Исус. Той контролира времето. Ако човека с когото разговаряме иска да дискутираме новините, ние трябва да можем да донесем Исус в картината. Той е зад всички световни събития. Ако хората настояват да говорят за техните домашни любимци, разкажете им за вашето куче, което е било болно и вие сте се молили и то е било изцелено.

Някои хора казват, „Аз нямам дар за това.“ Истината е, че ти си дарът, и ако ще бъдеш верен в това да бъдеш сияеща светлина за тези около теб, Бог ще те издигне също и до други позиции. Позволи на реката да разшири твоя дух и да те направи мъж сред мъже или жена сред жени.

Докато може би настояваш, че нямаш дар от такава величина, ти никога няма да го узнаеш докато не го разопаковаш. Така става с даровете. Ти можеш да ги пазиш в чудесни кутии или опаковани в чудесна хартия, ако искаш, но никога няма да знаеш какво имаш докато не отвориш дара. Твоите дарове може да са от най-добрите магазини в града, но докато не ги отвориш ти няма да знаеш по никакъв начин как могат те да облагодетелстват твоя личен живот и живота на другите около теб. Нека всеки дар да бъде отворен пред теб така че да можеш да знаеш какво имаш в Бог.

Давид беше издигнат чрез прогресия, но всяко повишаване беше свързано със служение на хората. Някои от нас искат духовни позиции, които не включват вземане даване с хора, но няма такива. Всяка духовна позиция е директно свързана с хора. Когато отидеш на мястото където не искаш да имаш нищо общо с хора, ти не позволяваш на твоя духовен дар да тече. Повишаването изисква да чувстваме сърцето на Бог, а Неговото сърце е към хората.

Аз познавам проповедници, които обичат да проповядват, но мразят хора. Как може да бъде това? Какво правим в служението, ако не е да служим на хората? Служение, което не е свързано с хората е безсмислено. Моли Бог да ти даде любов към хората докато плуваш в реката на Неговата сила.

Когато свидетелстваме на хората, ние ставаме по-заинтересовани от техния духовен прогрес. Грижата за тях не е само отговорността на пастори и учители, но на всеки зрял вярващ. Ако приемеш Божия призив за уголемяване, Той ще те повиши днес.

Моя брат рядко даваше формални звания на тези, които работеха с него. Той обичаше когато хората виждаха нуждата да се заемат да запълват тази нужда. Той се вълнуваше когато хората не трябваше да бъдат молени или назначавани, когато те просто чувстваха товара и действаха. Тези бяха хората, които той разпознаваше като истински лидери.

Това е Бог, който дава лидерски позиции, но Той го прави в отговор на нашето желание да видим нуждата и да стъпим в нея. Ако желаеш, Той има много важни позиции, които да запълни в Своето Царство. Пристъпи и приеми своето повишаване.

Давид се придвижи от водене към командване. Бог иска да ни даде откровение за Своите планове и власт за да ги носим, което ще ни даде възможност да командваме други.

Стотника разбираше командването, защото беше човек под властта на други и той имаше войници под своята власт. „Исусе, изговори думата,“ каза той на Исус (вижте Матей 8:8-9). Нека Бог да ни даде повече мъже и жени като стотника днес.

Някои настояват, „Аз не искам никой да ме командва.“ Тези, които казват това трябва да не искат да бъдат в движението на Бог в последните дни. Всеки човек, който иска да бъде в това съживление ще бъде желаещ да има някой над себе си, издигнат от Бог да го командва в потока на реката. Някои все още се опитват да решат дали дори искат да влязат. Тези, които са се изкачили по-нависоко са избрали за себе си дарът на лидерство. Те са спасители за останалите от Божиите хора. Те могат да видят посоката, която реката поема и могат да насочат другите в тази посока.

Давид беше даден като свидетел, и ти също си такъв. Давид беше даден като лидер и ти също си такъв. Давид беше даден като командир, и ти също си такъв. Време е за теб да заемеш полагащото ти се място в реката.

След като показа прогреса на Давидовото призвание, Бог показа Исая като дори по-голяма стъпка в повишаване:

Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш; и народ, който не те познаваше, ще тича при тебе, заради Господа твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото те е прославил.

Исая 55:5 

Когато желаем да течем с реката на Бог, Неговия Дух толкова ще обитава в нас, че ние ще можем да призоваваме хора отдалеч. Ние не трябва да бъдем в Индия за да призовем индийците. Не трябва да бъдем в Африка за да призовем африканците. Не трябва да бъдем в Исландия за да призовем исландците. Ние можем да си стоим на мястото където Бог ни е поставил в дълбочините на реката и да приемем един дар на Духа, който ще „призове нация.“

Някой може са каже, „Но моята вяра все още не е толкова голяма.“ Това е, което Духът на Бог иска да изработи в твоя живот. Ако си просто свидетел, позволи Му да те направи лидер. Ако си просто лидер, позволи Му да те направи командир. Ако вече си командир, протегни се към по-големи неща. Започни да призоваваш нации за Господа.

Бъди готов. Повишаването идва към ТЕБ. То може да не стане както ти го очакваш. Никой няма да те тупне по рамото и да ти каже, че си бил повишен. Ти трябва да се сдобиеш с необходимата власт в областта на Духа. Не чакай някой да ти пророкува твоето повишаване. Сдобий се с него. Кажи на Господа, „Господи, бил съм щастлив да ти служа по този начин, но съм готов за повишаване. Искам да имам власт, която ще ми даде възможност да се протегна с моя глас и да призова цели нации.“ Бог ще почете твоето желание.

Някой може да попита, „Какво добро ще направи това?“ Когато течем в реката на Бог, нашите думи са изпълнени с Дух и с живот, и ние сме способни да събуждаме нации за Господа.

Някои от нашите хора са виждали видения за съживлението да се разпространява по-нататък от нашия лагерен район и те са виждали Япония и Китай и хора от други Азиатски народи и светът да е привличан тук поради работата на Духа. Това, което Бог ще върши в идните дни ще удиви всички ни. Той каза:

Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.

Исая 55:8

Аз не знам как точно Бог ще го направи, но съм решила да бъда толкова глупава в моята способност да Му отговарям както нашата Тайна Служба е в отговор на нуждите на нашия президент. Аз не искам винаги да минавам през фазата на рационализиране с моя ум. Аз искам да бъда толкова в тон с Духът на Бог и толкова в тон с това, което Той върши и как се движи и работи  и тече в този ден и час, че да имам в мен незабавен, спонтанен отговор.

Когато учим някой чужд език, в началото ние превеждаме всичко от английски на новия език и от този език на английски. Когато, най-после, имаме пълно схващане на новия език, ние мислим директно на този език, без да трябва да превеждаме всичко на нашия оригинален език. Това е начина, по който зрелия поток на Духът на Бог трябва да работи в нашия живот.

Нека повече да не обмисляме последствията от нашите действия нито да претегляме всяко движение за да бъдем сигурни, че не пропускаме Божията воля. Ако чакаме твърде дълго за да се движим, ние вече сме я пропуснали защото тази част от реката вече се е придвижила.

Реката не чака никого. Когато нещо тече по течението и ние искаме да го уловим, ние трябва да действаме бързо или можем да го пропуснем. Лесно е да се пропусне нещо, което се движи бързо. Реката се движи. Движи се с нея. Стъпи в твоето повишаване днес.

Някои от нас са хванати в титли и, поради това, ние сме заключени за други неща, които Бог иска да правим. Аз не съм такава, която да давам титли защото Бог постоянно призовава всеки един от нас в по-велики неща. Не позволявай на никой да ограничи твоето призвание в Бог, вместо това позволи на Бог да вземе всички ограничителни етикети от твоя живот.

Има повишаване в мощните води на Божията течаща река. Има лидерска способност просто чакаща за теб. Всяко надаряване и служение е на разположение там. Позволи на реката да тече през теб, и повишаване ще дойде в твоята душа, повишаването от Господа, което се намира в изобилие в Реката на Славата.