Съдържание Цялата книга на една страница

Глава десета – Мъдрост и знание в Реката

От къде, прочее, идва мъдростта? И къде е мястото на разума? — Понеже е скрита от очите на всичките живи, и утаена от въздушните птици. Гибелта и смъртта казват: С ушите си чухме слух за нея. Бог разбира пътя й, и Той знае мястото й; понеже Той гледа до земните краища, и вижда под цялото небе, за да претегля тежината на ветровете, и да измерва водите с мярка.  Когато направи закон за дъжда, и път за светкавицата на гърма, тогава Той я видя и изяви; утвърди я, да! и я изследва;  и каза на човека: Ето, страх от Господа, туй е мъдрост, и отдалечаване от злото, това е разум.

Йов 28:20-28

„Бог разбира пътя й, и Той знае мястото й.“ Има дом на съкровище за божествена мъдрост и знание, което да бъде открито в реката на Божия Дух.

Нашия Бог е всезнаещ и всевиждащ. Той не само разбира пътя, но също познава и мястото. Когато се научим да течем в Неговата чудесна река, Той ни прибавя мъдрост отгоре.

Ако има нещо, от което съзнаваме, че се нуждаем в този ден на движението на Духа на Бог то е разбирането на пътя на Бог и мястото на Бог. Само Той го познава, и ако искаме да сме настроени с Неговите мисли, ние трябва да влезем в реката с Него и да течем с това, което Той прави.

Няма нужда да търсим вън мъдростта, от която се нуждаем. Бог вече я е намерил. Няма нужда да търсим правилния път. Той вече знае пътя, и Той знае неговото място, и аз съм толкова щастлива, че Той предава Своята мъдрост на нас чрез течението на реката.

Има област, в която в един миг Бог може да те научи и да ти даде голям мир относно всяка ситуация от твоя живот. Той може да налее отговора, който ти търсиш в твоя дух. Той може да те храни по такъв начин, че да отидеш от духовната детска градина в интимност само за кратко време. Не е трудно за Него, когато позволим да бъдем отнесени в Духа. Това, което може да ти отнеме години в естественото време може да бъде извършено много бързо в областта на Духа.

Ако искаме да познаваме Божията мъдрост и да имаме Неговото разбиране и да бъдем екипирани за това движение на Духа в този последен ден, има само един начин да се извърши това. Той знае мястото на мъдростта. Позволи Му да те занесе там.

Соломон пише:

Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.

Притчи 9:10

Нашия Бог е мъдрост и разбиране, и колкото повече Го познаваме в святото измерение на Неговата слава, толкова по-голямо ще бъде нашето разбиране за съживлението на тези последни дни.

Аз можах да завърша рано висшето училище, прескачайки няколко класа. На деня на Благодарността преди моето дипломиране, аз се опитвах да реша кой колеж да посещавам. Личното ми желание беше да отида в Уитън Колидж, където моя чичо Бил беше се дипломирал, но аз исках да зная Божието желание. Ние имахме специални събрания по време на уикенда, и аз се молех сериозно, опитвайки се да открия Божията воля по този въпрос.

Група студенти от Библейското училище в Джорджия бяха с нас, и един ден докато се молех на олтара, ръководителя на групата дойде да се моли за мен. Той нямаше никакъв начин да знае това, което беше в ума ми, обаче започна да пророкува: „Не желай земно знание и земна мъдрост. Ако търсиш Моето лице, Аз ще ти дам Моето знание и Моята мъдрост.“ С това единствено изречение, аз знаех, че няма да ходя в колежа. Щях да търся лицето на Господа и да получа мъдрост и знание от Него. Аз никога не питах Бог за този въпрос отново.

Беше удивително през годините да виждам мъдростта на Бог давана ми свръхестествено. Когато за първи път отидох до Хонг Конг, аз бях само на 18, обаче не след дълго, Господ отвори чудесна врата за служение за мен с Бизнесмените на Пълното Евангелие там. Мой приятел беше директора на тази организация от далечна източна Азия. Често, в следващите години, аз откривах себе си седяща с успешни бизнесмени, повечето от тях вече милионери, и те ми задаваха въпроси свързани с бизнес. Аз бях израснала в малка градска атмосфера във Вирджиния в скромно семейство на пастори, и никога не съм държала повече от $50 в ръката си наведнъж. Аз си припомних обещанието на Господа, и Бог беше верен да ми даде мъдрост за да им отговарям. Отговора, който Той ми даваше винаги беше точния, от който тези хора се нуждаеха.

Понякога, когато бях питана някой въпрос, изглеждаше като че ли гледах докато някой друг отговаряше. Аз слушах моя отговор, и чувах отговора за първи път, точно както човека, на който говорех. Аз със сигурност не можех да повярвам по-късно за това, което казвах. Мъдростта на Бог покрива липсата на опит и обучение на някой млад човек и ще ни помогне да сме отлични във всяка възраст.

Хиляди пъти през годините аз съм преживявала същото това нещо, когато мъдростта на Бог е идвала до мен в реката. Ако само желаем да влезем в течението на Неговите води, Той ще ни покаже неща, които не знаем. Той ще излива мъдрост и знание в нас, защото Той не иска да бъдем „в тъмнината.“ Нищо не може да ни изненада като деца на Бог. Както казах, ние ще знаем какво се случва на Земята преди Земята да го знае.

Бог ни е определил да бъдем главата, а не опашката, да бъдем успешни във всичко, в което Той ни е призовал, и това няма да се случи поради човешко разсъждение. Той е готов да налее отговор в нашите духове така че да не ходим в грешка.

Понякога ние получаваме погрешни съвети от тези около нас. Ако желаем да дойдем в присъствието на Бог и да бъдем издигнати в Духа, Той ще налее нещо в нашите духове, което ще коригира ситуацията. Той знае всичко.

Има области, в който Бог иска да ни заведе и ние можем да бъдем екипирани за тези приключения единствено чрез чудотворното снабдяване на реката. Направи това, което трябва да направиш за да влезеш в нейните води. Върви където трябва да отидеш. Позволи на реката на Божията мъдрост да тече свободно в твоя живот. Не позволявай на нищо да й пречи. Пий Божията мъдрост. Пий Неговото знание.

Когато мислим за това, което трябва да кажем в определена ситуация, много често нищо не идва до нас. Когато дойде момента, обаче, и изведнъж е налято слово в нашите духове и ни е дадена властта да го изговорим, ние трябва да попитаме, „Откъде дойде това?“ Това е резултат от времето, което сме прекарали плувайки в реката на Божията мъдрост и пиейки от Неговото присъствие.

Докато пием и пием, ние можем да не осъзнаваме как това отделно пиене ще ни повлияе. Продължи да пиеш и скоро ще видиш. Тази река е пълна с мъдрост, и ако се намираш в нейните води, Божията мъдрост ще се намира в теб.

Ние сме „бебетата и сукалчетата“ казва псалмиста, но с Божията мъдрост изляна в нас, ние можем да имаме „съвършена хвала“ идваща от нашата уста.

Господ може да направи едно дете, което никога не е чувало за слово на знание да се изправи и да започне да използва този дар и другите. Нищо не е невъзможно за Него, и Той може да го направи и чрез нас — ако влезем в течението на реката. Уроците научени в реката са най-лесните и най-бързите. Това са уроците, за които мигновено се чувстваме мотивирани да действаме. Има голяма мъдрост и знание чакащите в реката на Бог.

Един ден, докато бях в Духа, аз открих себе си на дъното на реката, с водите миещи се върху мен. Когато станах от пода, където бях убита в Духа, аз имах усещане за цялото слово, което Бог беше излял върху мен. Не мога да ви повторя и една дума, обаче имаше последствия от това, че цялото слово на Бог беше изливано върху мота душа и дух.

Спри да търсиш „дума“ когато Бог иска да направи цялото Си слово да премине над теб. Спри да търсиш чаша благословение когато Той иска да ти даде цялата река.

Когато Бог призова Еремия и го отдели за нации и царства, Той постави словото Си в устата на Еремия. Еремия нямаше непременно специфично слово в този момент, но цялото слово на Бог беше в него за бъдещето. Всяка дума, която той някога пророкува беше в реката.

Когато словото на Бог премина върху мен докато бях в реката, аз знаех, че всяка дума на Бог, от която се нуждаех докато Той дойде беше вече освободена за мен. Тя беше поставена в моята душа, поставена в дълбочините на моя дух.

„Как е възможно това?“ може да попита някой. Е, ние изглежда се доверяваме повече на компютрите отколкото на Бог. Ние поставяме програма в компютъра с нейната съответна информация и се доверяваме, че цялата информация, от която се нуждаем е там. Всичко, което трябва да направим е да натиснем правилните бутони, и информацията, която искаме ще се появи на екрана или ще бъде принтирана на принтера. Когато казвам, че Бог може да направи цялото Му слово да премине над нас в реката, някои хора просто може да не го вярват, но това е там. То е в реката, и всеки път когато се нуждаем от него, Бог може да го направи цялото да дойде до нашите духове. Велика мъдрост и знание те чакат в Реката на Славата.