Съдържание Цялата книга на една страница

Глава двадесет и трета – Смей се по пътя си към Реката

Глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете ГОСПОДА на Войнствата, защото ГОСПОД е благ, защото милостта Му е вечна! — гласът на онези, които принасят благодарение в ГОСПОДНИЯ дом; защото ще върна пленниците на тази земя, както в началото, казва ГОСПОД.

Еремия 33:11

„Глас на радост и глас на веселие … “ Това е съживление на смях, и ако ти можеш да се предадеш на желанието на Духа във връзка с това, Той ще те занесе в по-велико освобождаване.

Винаги е имало смях в съживлението, но никога в такава мярка в каквато го преживяваме сега. Днес цели събрания се смеят. В минали времена ние наричахме това „свят смях.“ Една сестра, която посещаваше нашата църква когато бях дете беше известна със своя свят смях. По-късно, имаше други. Сега, обаче, всеки се смее.

Седалището на смеха е утробата, и това също е седалището и на Святия Дух в нас. Когато се надига смях в нас, аз съм убедена, че Бог разширява нашите речни корита и прави място за по-голям поток на Неговия Дух. Той ни дава по-големи способности да се предаваме на Духа, правейки повече място за реката да тече. Само струйка или малко поточе не е достатъчно. Ние се нуждаем от „реки от жива вода,“ „потоци в пустинята.“

Една вечер на Летните Лагерни събрания една сестра ми каза, „Аз се смях докато ме заболяха мускулите на стомаха, които не съм използвала от години.“ Тя беше разширена в способността си да се предаде на Духа на живия Бог. Тя беше позволила на Бог да извърши ново нещо в нея. Тя Му беше позволила да освободи нещо дълбоко в нейния дух. Тя не се притесняваше за това как да го направи. Тя просто му беше позволила да тече.

Когато ние се предадем на Духа на смеха, често врагът се опитва да ни каже, че сме го направили от себе си. Защо е това? Ед вали някой говори на езици без да чува това обвинение. Ние не сме достатъчно интелигентни за да говорим на езици без упълномощаването на Святия Дух, и не можем да се смеем неконтролируемо без вдъхновението на Духа.

Аз съм живяла в чужди страни за 40 години от моя живот, и ако можех да имитирам езиците толкова лесно, аз щях да бъда най-добрия лингвист в света. Езиците не са всички толкова лесни за да се научат. Ти можеш да чуеш някой да казва нещо на друг език и да се опиташ да го повториш и да не успееш. Как, тогава, може дявола да казва, че ние правим това просто от себе си?

Смеха идва до нас по същия начин както говоренето на езици. Ти трябва да му се предадеш, или няма да се случи. Някои хора вярват, че смеха е суверенен, че ние не можем да го контролираме, не можем самите ние да помогнем. Това често е суверенна опитност първия път когато идва до нас, но след това ние трябва да му се предаваме.

Някои хора са суверенно изпълнени със Святия Дух без някога да са търсили преживяване. Аз не бях от тях. Аз активно търсех това благословение. Чух, че една от най-добрите ми приятелки беше получила Святия Дух предната събота и че друга от най-добрите ми приятелки беше получила Святия Дух вторник вечерта, и от тази събота аз бях решена, че без значение от нищо аз ще получа Святия Дух. Бях само 9 годишна по това време, но Бог видя глада на моето сърце и ме изпълни. Това може да дойде суверенно или може да дойде чрез съгласувано усилие от наша страна. Не позволявай на врага да те плаши и да те кара да мислиш, че това което имаш не е от Бог.

Когато говорят за възстановяването на Ерусалим, Писанията казват отново и отново за „гласа на радост и … веселие, гласа на младоженеца, и гласа на невястата.“ Смеха е част от този велик глас на радост.

Има неща, за които ние  трябва да дадем гласа си. Те са там; ние просто трябва да им позволим да излязат. Някои могат да възразят за сравнението, но това прилича малко като помпене на помпа. Ти държиш малко вода в нея за да я изпомпиш, и тогава когато започнеш да помпиш, не се изисква много водата да започне да тече.

„Можеш ли да дадеш писание за това?“ може да попита някой. Да. Давид имаше тайната:

И Давид беше в голямо притеснение, защото народът говореше да го убие с камъни, … Но Давид се укрепи в ГОСПОДА, своя Бог.

1 Царе 30:6

Има много начини да се предадеш на насърчение за това, което Бог прави в твоя живот. Понякога, когато Господ ти казва да се радваш, а ти не се чувстваш радостен, ти трябва да напомпиш помпата малко. Когато го направиш, изведнъж реката започва да тече от „най-вътрешните части на твоето същество,“ и понякога тя се проявява в свят смях. Дай й израз и се смей по пътя си към дълбочините на реката.

Бог върши нещата по различен начин от този, по който ние може да очакваме. Ако знам, че Той ще ми даде свят смях, аз мисля, че бих посетила някои конференции където това се случва за да чуя всички различни видове смях и да избера смеха, който искам. Аз със сигурност не бих избрала гласа на смеха, който аз имам, но това е работа на Бог. Аз възнамерявам да се смея по моя път към дълбочините на Реката на Славата.