Съдържание Цялата книга на една страница

Въведение

През лятото на 1998, Бог ни даде темата за нашите летни палаткови събрания, „Позволи на Реката да Тече.“ Докато събранията напредваха и духовно гладни хора идваха от цяла Америка и света, ние чувствахме водите да се увеличават, точно както Езекиил беше преживял, и Бог започна да ни дава, чрез аналогията на реката, изцяло ново осъзнаване на Неговия Дух. Понеже Бог иска да познаваме Духа, затова Той ни показа реката. Теологията за Духа може да бъде неизвестна за някой, но всички можем да разберем реката. Сложностите на доктрината могат да бъдат объркващи за някой, но всички ние можем да се научим да течем във животворните води на Божия поток.

Бог иска да разбираме движението на Неговия Дух и понякога много странния начин, по който Той действа в този последен ден и час, и когато можем да видим движението на Божия Дух като голяма течаща река, ние можем по-добре да разберем как да стъпим в нея, и как да се научим да течем с нейните потоци. Ако можем да разберем тази велика река, ние можем да разберем теченето на Духа на Бога, защото реката е Святия Дух, а теченето на реката е изливането на Святия Дух, което ние преживяваме в този ден.

Във великата река на Бог ние можем да намерим всичко, от което се нуждаем за да извършим Неговата работа в тези последни дни. Нищо от това, което Той ни е призовал не е невъзможно когато предадем волята си на волята на Неговата велика река. Това е време на жетва, и ние сме близо до това да пожънем най-великата жетва, която света някога е познавал. Ние ще направим това поради величието на реката, не поради някакво наше собствено величие.

Огъня и вятъра и всеки друг аспект на славата, които бяха разкрити на Йоан и на Езекиил и на други пророци могат да бъдат открити в областта на реката. Нека да скочим и да се наслаждаваме на всички привилегии, които ни чакат.

Някои идват при реката поради натискаща лична нужда, често защото се нуждаят от изцелително чудо или финансово чудо. Други идват защото имат нужда в своето служение. Никога не е имало по-големи искания поставени на тези от нас, които са въвлечени в служение, и товарите поставени върху нас са често твърде тежки за да се носят. Мнозина идват просто поради тяхната голяма жажда за Бог. Каквото и да ни довежда до реката, ако всички ние можем да влезем в нея, всяка нужда ще бъде снабдена.

Рут Уърд Хефлин

Ашланд, Вирджиния