Съдържание Цялата книга на една страница

ПЪРВИ ПРЕДГОВОР

Как се появи тази книга? Веднъж аз споделих с моите духовни дъщери в Сестринското общество „Мария”, че бих искала нашите опитности на отговорени молитви да бъдат записани. Това ще ни помогне да помним Божиите чудесни действия сред нас, така че винаги, отново и отново, да Му отдаваме благодарност и хваления, и никога да не забравяме Неговата доброта към нас. Без много шум моите „дъщери”се съгласили да осъществят това мое желание посредством специален рождествен подарък – и така, на моя рожден ден те ми представиха книга, в която бяха записали много от нашите опитности на отговорени молитви. Малко след това една американка ни писа и ни попита дали случайно не сме събрали и записали на едно място някои от нашите опитности. Тя знаеше за нас от други, а и лично ни беше посещавала. В писмото си тя пишеше: „От такава книга ще пулсира темата Слава на Бога. Историите и случките, разказващи за чудния начин, по който Бог работи, биха били неизмерима помощ, както за плахите и неуверените във вярата, така и за ревностните християни, които копнеят да научат пътищата на вярата.”

Нейното писмо ни припомни подаръка, който моите „дъщери” ми бяха дали за рождения ден. Материалът, събран от тях, послужи за отправна точка на тази книга, в която искаме да ви разкажем за чудните Божии дела – опитности, които ние наистина сме преживели до днес.

Подготвяйки тази книга, преди всички други, аз благодаря на Господа: Неговото Име е Чудесен! Той позволи да Го опитаме по реални и буквални начини. Аз искам също да изразя моята благодарност към „дъщерите” ми за материала, който те подготвиха.

Моите специални благодарности на майка Мартирия, сестра Бенедикта и сестра Рут за тяхната помощ при написването на книгата.

М. Базилеа Шлинк

следваща глава ВТОРИ ПРЕДГОВОР