Съдържание Цялата книга на една страница

ЛЮБОВТА НАМИРА ПЪТ

31. Предварително получено наследство

Как трябваше да оборудваме кухнята в дома „Исусова радост”? С газ? С електричество? Можехме ли ние самите да направим нещо? Обсъдихме всичко това една вечер. Не притежавахме нищо друго, освен една малка газова готварска печка, която не отговаряше на нуждите на такъв голям дом за гости. Работещите на обекта настояваха да вземем решение, но не виждахме изход от тази дилема. Разглеждайки каталозите, стигнахме до заключение, че всички кухненски оборудвания бяха извън нашите възможности. След събранието, което направихме по въпроса, ние прекарахме останалата част от вечерта в песни на вяра, издигайки глас към Небето с молба за обзавеждането на кухнята. Няколко дни по-късно един пастир и съпругата му ни попитаха дали вече сме оборудвали кухнята. Беше им вложено в сърцата и те искаха да се погрижат за това. Ние ликувахме: „Бог е съвършена доброта, Той показа милост към нас в нашето затруднение, Той чу нашата молитва!”

Пастирът скоро обаче, ни посети, тъй като имаше нещо. Беше открил производител, който се беше съгласил да ни предостави пълно кухненско оборудване на половин цена. Но за тези, които нямат пари, „половин цена” не е решение. И така, нашата радост помръкна, когато чухме това известие. Пастирът и съпругата му имаха желание да ни дарят всичко, но беше извън техните възможности. Те бяха обсъдили всички варианти и накрая, изглежда беше останала само една възможност – да получат наследство от един човек. Ако Бог сега подейства в него и го накара да даде наследството още, докато е жив, тогава пастирът и съпругата му можеха да ни помогнат. И те се съгласиха в молитва, че Бог ще направи това чудо. Той ще направи така, че този човек ще стигне до тази доста необичайна идея, защото иначе беше немислимо да го помолят за такова нещо.

И стана точно така. Те получиха средствата и закупиха цялото оборудване за нашата кухня. След това тази кухня се превърна в жива проповед за нас. Тя ни напомня, че Господ има много и различни начини да се погрижи за децата Си. Той винаги прави нови и различни пътища, по които изпраща помощ в отговор на нашите молби. Когато пастирът и съпругата му за първи път ни посетиха, ние бяхме натъжени, тъй като тази „половин цена”, която ни бяха осигурили, ни поставяше в затруднение по отношение на другата половина. Кой измежду нас си беше представял, че Бог ще употреби едно наследство – от жив човек, за да осигури необходимите средства?

Казва се, че „любовта е изобретателна”. Бащиното сърце на Бог е като дълбок извор, който никога не пресъхва. То винаги поднася нещо различно, някоя нова мисъл за съвет и помощ към децата Му, които идват при Него при нужда. В тази ситуация ние преживяхме това отново.

И така, ние водим един вълнуващ живот – с чувство на очакване в сърцата ни, винаги любопитни по какъв начин Небесният Баща ще посрещне нашата нужда този път…