Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ЧУВА МОЛИТВАТА НА СМИРЕНИЯ ПО ДУХ

29. 5-3=300

Малкото семейство, което отговаряше за работата в офиса, трябваше да види всички документи надлежно подредени, като за това се нуждаеха от безкрайно количество папки. Но от папки имаха спешна нужда и други групи от сестрите. Изглеждаше, че тази потребности никога нямаше да бъде задоволена, тъй като получавахме папки в изключително ограничени количества. Сестрите от главния офис, както и тези от офиса в дома „Исусова радост” в продължение на седмици представяха тази нужда в сутрешните си молитви. Един ден една фирма ни достави пет папки. Сестрата на рецепцията попита по телефона дали от офиса са направили такава поръчка. Една от сестрите в офиса възкликна радостно: „Да, преди много време!” Сестрата от рецепцията бе малко изненадана, защото нямахме обичай да купуваме такива неща. Но полученият утвърдителен отговор всъщност се отнасяше за поръчката, отправена към Небесния Баща. И именно такъв беше случаят, както се изясни по-късно. Ние изобщо не получихме никаква сметка от тази фирма. Явно някой незнаен приятел стоеше зад поръчката, подбуден от Небесния Баща.

Но, когато получаваме отговор на молитва, не трябва да го пазим само за себе си. Сестра Мечтилд, ръководеща работата в офиса, почувства в сърцето си, че трябва да споделят тези пет папки с другите сестри от малкия офис на дома „Исусова радост” – даже да им дадат на тях три, а да си оставят само две папки. Същевременно тя продължи да се моли за останалите папки, от които се нуждаеха, с твърдата вяра, че Господ ще снабди. Няколко дни по-късно два големи кашона застанаха на нашата маса за подаръци в столовата. Те бяха адресирани до нашия офис и съдържаха 300 папки от всички видове и размери. Това беше Божият отговор на сестра Мечтилд за трите папки, които тя беше споделила, защото Бог никога не остава длъжник на човека.

По-късно ние научихме, че една фирма получила обратно върната поръчка от свой клиент. И тъй като всичко било опаковано, те просто поставили нов етикет и написали нашия адрес, защото си казали, че „при тях всичко може да влезе в употреба”. Тези 300 папки пристигнаха точно навреме, за да ни потвърдят отново, че за молитва, която е подкрепена с жертва – дори и най-малка на вид – има обещание от Небесния Баща за отговор.