Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ЧУВА МОЛИТВАТА НА СМИРЕНИЯ ПО ДУХ

27. Не се безпокойте

Сестра Анита завежда нашето домакинство, което е отговорна длъжност. Тя се грижи за снабдяването със сапуни, пасти за зъби и други дребни неща, от които се нуждае всяка от сестрите, тъй като ние нямаме лични джобни пари. От друга страна обаче, не й е позволено да купува никое от тези неща. Когато за първи път встъпи в тази длъжност, тя дойде веднъж при мен и каза: „Нямаме вече паста за зъби. Ще трябва да купим няколко.” „А ти моли ли се за тази нужда?” – я попитах аз. – „Ние никога не сме купували такива нещо. Ако всички заедно се помолим за това, ти ще имаш някаква опитност.” Писано е: „Всичко това ще ви се прибави.”

Скоро след този разговор една голяма кутия с подредени като войници в нея пасти за зъби застана в нашата столова на брой точно толкова, колкото имахме нужда за нашето Сестринско общество. Един бръснар ни ги беше изпратил. Той беше получил няколко брошури от нас и искаше по този начин да изрази своята благодарност. Пастите за зъби пристигнаха в точния момент, когато не беше останала нито една в нашето домакинство.

Тази е само една от хилядите наши опитности. Вече в продължение на десетки години до сега, ние не сме купували никога паста за зъби, сапуни, боя за обувки, обувки, чорапи, бельо, пешкири, носни кърпички и други подобни неща. Гостите, които вечеряха с нас, се учудваха, гледайки разнообразието от неща, струпани в средата на нашата столова. Разбира се, тази купчина изглеждаше всеки ден различно. Някой път голяма вила може да стърчи сред сапуни, обувки и спално бельо; друг път пишеща машина се гуши между прежда и връзки за обувки. Тъй като тези подаръци бяха изложени на показ всяка вечер, от различни ъгли на стаята се чуваха радостни възклицания от някоя сестра, която виждаше точно това, за което се е молила. И така, та се присъединяваше към хвалението с цялото си сърце: „Отче, благодарим Ти… Отче, благослови ги в ответ!” И така, наистина всички тези неща, „от които се нуждаехме”, идваха от ръката на нашия Небесен Баща, съгласно Божието Слово: „Търсете първо… и всичко това ще ви се прибави”. И те идваха винаги в момента, когато най-усърдно се молехме за точно определено нещо, защото бяхме в голяма нужда. От собствен опит познахме, че Отец изпълнява казаните от Исуса Слова: „Колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде блага на тези, които искат от Него” (Матей 7:11). Той ни е дал неизброимо много добри неща. Защото обещанието на Неговото Слово, че Той помага като Баща, е непроменимо. Той е същият и днес!