Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ СЕ Е АНГАЖИРАЛ СЪС СЛОВОТО СИ

6. Плащане на часа

Стените на нашите избени помещения бяха почти завършени. За нас беше голяма радост, защото за шест сестри това беше първи опит в реденето на тухли и камъни и те бяха свършили добре работата. Но радостта ни се помрачи, когато архитектът ни каза, че за завършване и покриване на помещенията ни трябва сума от 1500 щатски долара, която на всичкото отгоре трябваше да се плати наведнъж. Ние не разполагахме с такава сума. Завършването сякаш се изпаряваше пред очите ни. Аз заминах от града, за да говоря на една конференция. През това време архитектът се обади, за да каже, че е получил чудесна оферта за покривния материал, от която трябва да се възползваме на всяка цена. Това означаваше, че трябва да платим тези 1500 щ. долара в рамките на шест седмици. М. Мартириа помоли за малко време за размисъл. Сърцето й натежа от този огромен товар. От къде ще дойдат толкова много пари само за шест седмици?

Даренията, които пристигаха ден след ден, възлизаха обичайно на 2-3 щатски долара, само веднъж получихме повече от 10 щ. долара. Сега тя сама трябваше да вземе решение и да понесе отговорността за плащането на тази голяма сума. Молитвата беше нейното единствено прибежище. Тя се облегна на Словото, което ни беше дадено за това време на строителство: „Помощта ни е от Господа”. След това тя поиска от Господа допълнително Слово и получи следното: „Защото Аз бързам да изпълня Словото Си” (Еремия 1:12б). Изведнъж на М. Мартириа й стана ясно, че Бог всъщност потвърждава Своето обещание. Тя потвърди заявката за материала, макар и с леко треперещо сърце! Да, в същото време тя бе уверена, че тази значителна сума пари ще пристигне на точното време. Сестрите започнаха специална молитва за покриването на избените помещения.

На следващата сутрин М. Мартириа получи моята пощенска картичка, в която аз споделях изненадата и радостта си от това, че един от участниците в конференцията ми даде плик с 250 щ. долара в него – дарение от анонимен господин. По онова време 250 щ. долара бяха с много по-висока стойност от днешните пари със същия номинал.  Когато се завърнах от конференцията, разбрах, че пликът с парите ми беше връчен точно в момента, когато М. Мартириа се молела Бог да снабди средствата по свръхестествен начин. Голяма радост ни изпълни при тази опитност – радост, че имаме Бог, който бди над Словото Си за добро и върши това, което е обещал. И колко много Той е обещал на децата Си – макар и самоволни грешници. Много повече, отколкото можехме да понесем – привилегията да живеем и строим по обещанията на такъв Господ.

През следващите дни нашите сърца и устни пееха високо: „Никой, който чака Господа, няма да се посрами!” И ние нямаше да се посрамим, що се отнася до материала за покриване на помещенията. Бог, Който ни изпрати първите 250 щ. долара, се погрижи така също да ни снабди навреме и с останалите средства за окончателното плащане!

следваща глава БОГ ОЧАКВА ЧИСТОТА