Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ПОМАГА ПО ЧУДЕН НАЧИН

11. От къде всъщност дойдоха средствата?

Искате да кажете, че не сте вземали кредити за строежа и не сте имали никакви начални капитали?!” – този въпрос ни го задаваха отново и отново. Малко подробности ще изяснят как стана всичко.

През пролетта на 1951 г. бяхме по средата на строежа на нашия дом и църквата. Сметките за плащане се трупаха и ние бяхме изправени пред сериозни финансови проблеми. Приходите ни от дарения варираха между 15 и 25 щ. долара на ден, а задълженията вече бяха от порядъка на хиляди долари. Не само рискувахме нашия авторитет в това начинание, но чувствахме много силно, че Божият авторитет бе изложен на риск. Хората на бизнеса, местните власти, пресата и цялата общественост знаеха в Чие име се издигаха тези сгради и се интересуваха как ще завърши всичко това. Казваха ни, че сутрин, когато автобусите, пълни с дремещи пътници, преминавали покрай нашето място, в тях наставало оживление. Всеки побутвал с рамо съседа си и всички погледи се отправяли към нашия строеж. Търсейки Божията слава, беше абсолютно недопустимо да си помислим дори, че тези растящи дългове ще спрат напредването на строителните работи.

Случи се така, че през тези седмици аз бях поканена да изнеса беседа в друг голям град. През този труден период ние викахме към Небесния Баща да разреши финансовата криза. И Той наистина отговори по чуден начин. След като свърших да говоря, една жена ми каза, че желае да разговаря с мен. Очаквах молба за духовно съветване. Жената обаче, сподели с мен една особена опитност. Предната седмица тя постоянно чувствала Исус да й казва: „Дай парите от спестовния си влог на Сестринската мисия Мария.” Но тя отговаряла: „Няма. Първо, аз дори не ги познавам. И второ, тези пари ми трябват за черни дни.” На следващия ден започнали такива жестоки болки в краката й, че тя не можела да ходи. Започнала да се чуди дали състоянието й не се дължи на отказа й на Божия призив. Помолила се Бог да премахне болките, ако това е причината, тъй като не искала да се раздели с парите си. И болките престанали буквално изведнъж. След тази опитност тя дошла на моята беседа. След като ми разказа историята си, жената извади пари от портмонето си и ми ги даде за строежа. Това бяха 200 щ. долара – огромна сума предвид настоящото ни финансово състояние. Тази отговорена молитва в резултат на нашия вик за помощ ме докосна дълбоко. Божият начин на помагане в този случай ни даде възможност да зърнем за миг Неговото голямо сърце, пълно с любов и Неговите начини на действие. Той ни показа Своята Бащина грижа за завършването на църквата. Но също и още нещо. Показа ни, че Неговото снабдяване се превръща в благословение и за този, който дава, и за този, който получава. В този случай, много лично и с любов, Той бе накарал едно от децата Си да направи жертва за Него, която се превърна в благословение за тази жена и от друга страна, бе употребено, за да напредне Неговото царство. През следващите месеци ние отново трябваше да преминем през мрачни пътеки чрез вяра. По човешка преценка нямаше никакъв изход. Но тази малка опитност се превърна в песен за укрепване и насърчение за нас: „Ти си Баща и повече от Баща за мен, Твоето малко дете; Ти винаги намираш начини и средства; сърцето ми си завладял!