Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ПОМАГА ПО ЧУДЕН НАЧИН

12. Сбъднатите знаци – изповядани грехове

Пред нас стоеше въпросът, свързан със купуване на орган за църквата. Да го поръчаме ли сега или трябва да изчакаме? Наистина, това беше наше сърдечно желание, за да се ползва църквата за ежедневното хваление. Така че, усърдно застанахме в молитва пред Небесния Баща, да ни снабди с орган за Неговата църква. По човешки това беше невъзможна молба. Не само, че не разполагахме със средства за такъв разход, но и все още имахме значителни задължения. Така че, поискахме знак от Господа. Ако през следващата седмица, противно на всички очаквания, дойде голямо дарение от порядъка на 250 щ. долара, това ще ни бъде знак за „предварително плащане” от Бог; можем да си позволим да поръчаме орган и Той ще снабди останалите средства.

Това се случи една неделна вечер през януари. Рождество току що беше отминало, а с него и очакванията за специални подаръци и дарения. На следващия ден една жена от Вюртемберг пристигна в нашата малка къща за гости, която по онова време представляваше нает апартамент в Дармщадт. Сестрата, която отговаряше за гостната, си помисли: „Сигурно нашата гостенка ще се зарадва, ако й приготвя един специалитет от нейния край – „Swibish Spaetzle”. Цяло изкуство е да приготвиш такова ястие. Само родени в този край на Германия имат способността да се справят с това кулинарно предизвикателство. Така че, усилията на нашата сестра не дали много добър резултат. Когато гостенката опитала ястието на обяд, казала: „Нима това е Spaetzle”? Сестрата се обидила на забележката и отговорила много остро.

През останалото време от обяда и особено след това, сестрата се чувствала много притеснена поради поведението си. В състояние на дълбоко покаяние, тя почукала на вратата на стаята на гостенката, за да поиска прошка. Жената също съжалявала за случилото се и те се помирили. От тази случка се роди едно дълбоко дългогодишно приятелство. Когато си тръгвала, жената извадила от чантата си и поставила в ръката на онемялата сестра 250 щ. долара!

Ние тъкмо сядахме за вечеря, когато тази сестра влезе със сияещо лице и банкнотите в ръка. Предварителното плащане за нашия орган! Бог отговори на молитвата ни. Преди няколко месеца, когато преживявахме трудни дни и се нуждаехме отчаяно от средства, Бог задвижи една жена чрез болките в краката й да ни направи дарение. Сега Неговото действие бе съвсем различно.

При Бога няма шаблон. Много и различни са Неговите начини да отговори на молитвата – дори и когато става въпрос за една и съща нужда. Ние можем само да застанем в благоговение пред Неговите чудни начини на действие. Те превишават всеки човешки разум. Наистина, Неговото име е Чудесен! Той може да използва дори нашите грехове, когато се покаем за тях, като средство за отговор на молитвите ни. От тогава пеем с още по-голямо себеотричане: „Как ще помогнеш, аз не зная. Алилуя! Алилуя! Но славна ще бъде помощта Ти. Алилуя! Алилуя!