Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ОЧАКВА ПЪЛНО ДОВЕРИЕ

32. Снабдяване единствено от Бащината ръка

Ако трябваше да дадем обява, че търсим готвач за кухнята в дома ни, тя щеше да изглежда горе-долу така: „Търси се готвач, един. Работи се без налични пари за храна и провизии, но на разположение е щедрата молитвена подкрепа на сестрите. Менюто обичайно се определя не повече от половин ден предварително, защото никога не знаем какви дарения от хранителни стоки ще получим през следващите няколко часа и не поддържаме постоянно провизии от основни продукти. Да бъде готов да готви за 80-членно семейство с упование в Небесния Баща, Който не дава камък тогава, когато Му поискаме хляб.” Можете да си представите, че такава обява трудно би предизвикала наплив от молби. Нашите сестри, работещи в кухнята обаче, са преживели по този начин в продължение на години и познават неговата скрита радост и благословение. Те могат да ви разкажат за много случаи, когато е бил намерен начин или посрещната нужда единствено и само чрез молитва. Всъщност това е ежедневна опитност за нас.

Всички ние имаме тази благодарствена песен в сърцата ни към Бога за Неговата безкрайна доброта. До този начин на живот достигнахме в момент на голямо финансово затруднение. Беше почти краят на месеца, а сметки на стойност 1250 щ. долара бяха дължими към последно число от месеца. Бог не само ни снабди с необходимите средства по чуден начин, но ни даде и отгоре така, че можахме да закупим безкрайно необходимата ни машина за градината, за която се бяхме молили дълго време. След тази опитност аз бях обхваната от желание да стана още по-зависима от Небесния Баща, още по-нисша по дух, за да дам на Него възможност да прослави името Си. Толкова много хора около нас вече не гледат на Бога като към „баща” и не очакват нищо от Него. В наши дни, може би както никога преди, светът върви в посока на независимост, материализъм и безбожие. Бях проникната от това чувство, че трябва да живеем в пълна зависимост от Него като деца. Сякаш Сам Бог ни водеше към този начин на живот, напълно противоположен на духа на времето. Ние трябваше да бъдем „като небесните птици”, за които говори Словото, за чиято прехрана се грижи Бог. И макар че и досега бяхме живели по този начин, сега трябваше да отидем по-далеч. Беше ясно, че вече няма да купуваме изобщо храна. Всекидневното ни меню ще бъде приготвяно само с продукти, които ще ни бъдат давани даром или произведени от нашата градина. Бог беше действал в живота ни през годините в много различни ситуации. Опитвали сме как Той излива благословенията Си, когато чакаме Него и очакваме всичко от Него.

И така, ние тръгнахме по тази пътека, където „Сам Той ще приготвя нашата трапеза”, за да бъде славата Му още по-голяма. Вече 7 години живеем по този чуден начин и преживяваме благословенията Му ден след ден. Наистина сме хранени директно от Бащината десница, както небесните птички. И затова искаме да свидетелстваме за Неговата доброта.

Особено желаем да подкрепим вярата на тези, чиито сърца са изпълнени с притеснение при мисълта за идващи бедствия или затруднения. Ние имаме Бог, „Който е извършил такива дела за онези, които Го чакат” (Исая 64:4). Ето защо никаква угроза не трябва да ни довежда до отчаяние, ако сме направили само едно важно нещо: „да чакаме от Него”.