Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ОЧАКВА МОЛИТВА С ДОВЕРИЕ

21. Небесна математика

До печатницата са помещенията на нашето издателство. Един ден някой ни каза: „О, радвам се, че вече се занимавате и с издателска дейност! Сега ще разберете какво ни е на нас – данъци, реклама, променлива печалба… Не е ли така? Ще трябва да вземете предвид всички тези ежедневни бизнес проблеми.” Разбира се, вярно е, че ние не можехме да избегнем трудностите, свързани с работата ни, ограничената човешка сила, с която разполагахме, натоварения график, допълнителното работно време, воденето на изрядно счетоводство и т. н. Но нашата издателска дейност също бе поставена на основите на вярата и се осъществяваше посредством способите на вярата. Ние можехме да издаваме различни неща – нови книги, брошури, постери, песнарки. Но въпросът пред нас винаги е бил не с какви финансови средства разполагаме или дали дадено издание ще донесе печалба. Напротив, ние първо вземахме предвид това, дали имахме заповед от Бога да отпечатаме дадено издание и дали то щеше да бъде за благословение на хората, които щяха да го четат. Това е един прекрасен начин на работа, тъй като винаги включва Божието ръководство. По този начин се създава атмосфера на спокойствие и доверие. Нашата единствена грижа беше Божието послание да достигне до много хора, Неговото Слово да бъде изявено, да напрегнем всичките си сили и да отпечатаме колкото може повече книги и брошури, така че мнозина да бъдат спасени и приготвени. Господ Сам имаше грижата да осигури средствата и необходимите работници, ако само поемехме „риска” на пълната вяра.

Всичката литература, която издавахме, с изключение на специално поръчаните ни заглавия от някои книжарници, се разпространяваше безплатно. Въпрос на напълно свободен избор беше, ако някой изрично желаеше да плати или дари определена от него сума. Част от литературата се разпространяваше в страни, където не бе възможен обмен на валута. Малките книжки и брошури се разпространяваха в хиляди екземпляри. А нашата печатна и издателска дейност бяха едва в зародиш. Една програма за разширяване щеше да изисква големи парични ресурси за осигуряване на повече пространство, машини и материали.

Без съмнение такъв бизнес винаги е на дефицит и не дава никакви печалби. И все пак, напълно необяснимо, ние никога не пропускахме някое от дължимите плащания за нашите машини или материали. И нещо повече, ние виждахме как една след друга се издигаха сградите на мисията ни, сякаш завладявахме Ханаанската земя.

Как е възможно всичко това? Един преподавател по математика от града проследяваше с огромен интерес финансовата ни дейност. Той я нарече „висша математика”, с което искаше да каже „небесна математика”. Човешкото мислене се основава винаги на печалбата, но в „небесната математика” принципът е напълно противоположен: „Давайте и ще ви се даде, добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена” (Лука 6:38). Тези закони на „небесната математика” са много по-сигурни от всяка човешка аритметика и имат вечна валидност. Това означава, че всеки, който е тръгнал по пътя на даването, както ни казва Исус, ще получи всичко в изобилие. И така, нашата печатна дейност дори се разрастваше. Необходимите финансови средства не идваха по пътя на обичайното човешко планиране – например чрез разпращане на писма с молба за дарения, но по свръхестествен начин. Идваха чрез доверяване на Бог, Чиято сила и авторитет се разпростира дори и над финансите, защото Той казва: „Среброто е Мое, и златото е Мое” (Агей 2:8).