Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ОЧАКВА МОЛИТВА С ДОВЕРИЕ

24. Заобиколени от ангели

Сестра Сара, която по-късно работеше в автобуса, наречен „Исусов посланик”, ни разказва следната история: „Едно от отдалечените места, където отивахме с автобуса, беше любимо свърталище на тийнейджъри-хулигани. Специален полицейски патрул обикаляше, за да предотвратява сбивания, палежи или други инциденти. Тези хулигани не пожалиха и нас.

Всъщност и някои възрастни мъже се присъединиха към тях. Те целяха да ни изплашат, като се опитваха да подпалят автобуса, за да го обърнат. Така че, ние никога не отивахме на това място, без предварително да сме се молили, заедно с всички останали сестри.

Един ден ние помолихме за специална застъпническа молитва, преди да потеглим. И както се оказа, не без основание. Хулиганите бяха планирали да ни атакуват, както скоро установихме. Едно момче, което никога не се държеше прилично по време на библейския ни урок в автобуса, беше довело своите останали приятели. Пристигна с шайка от десет мъже, известни в околността с буйствата и противообществените си прояви. Те стояха обаче, на известно разстояние от автобуса и нищо не се случваше. Сякаш някаква сила ги задържаше назад. Вечерта се обърнаха и си тръгнаха. Когато се прибрахме, ние от цялото си сърце благодарихме на останалите сестри за молитвената подкрепа. Бяхме опитали силата на молитвата. Тя движи сърцата на хората и променя ситуациите. Следващият път, когато отново пътувахме до същото място, бяхме изпълнени с нова мярка кураж. Имахме дълбокото вътрешно убеждение, че не сме беззащитни срещу такива планирани атаки срещу нас! Силата на молитвата е по-голяма от силата на тъмнината!

Техните атаки ще се провалят – Исус е Победителят! И наистина, когато пристигнахме, водачът на бандата дойде при мен и каза спокойно: „Сестро, защо идвате винаги при нас? Някой ден ще ви нападнем.” Тези мъже бяха влизали многократно в затвора за нападения и грабежи. Но преди някоя от нас да може да му отговори, абсолютно импулсивно той добави: „Никой не може да ви направи нищо. Вярно ли е, че Бог е с вас?”