Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ОЧАКВА МОЛИТВА С ДОВЕРИЕ

23. Единадесет метра и седемдесет и три сантиметра

Светлосиният автобус, подарък от небето, вече беше тук. Нарекохме го „Исусов посланик”. Паркирахме го между сградите, където живеехме. Децата се струпваха около него и нахлуваха вътре на тълпи. Дисциплината беше невъзможна. Децата, които вече бяха вътре, гледаха навън непрекъснато, а тези отвън надничаха вътре. Едно нещо беше сигурно: нашият светлосин автобус имаше нужда от пердета! Една от сестрите, отговарящи за работата в автобуса, ни разказва как са се молили: „Помислихме си, че пердета в ръждивокафяв цвят ще подхождат най-добре и ще създават усещане за топлина и уют. Нашият Небесен Баща се беше съгласил цветът на автобуса да бъде светлосин. Не може ли да го направи отново? Помолихме за кафяви пердета и децата се включиха в тази молитва също. Общо дължината на прозорците на автобуса бяха 11 м 73 см. Разбира се, ние нямахме средства, за да купим толкова материал.

Настъпи Рождество… и получихме пакет от един хипермаркет, който никога преди не ни е подарявал нищо. В него имаше кафяв плат за пердета. Наистина това беше точно ръждивокафяв цвят! С голяма радост аз притиснах пакета до сърцето си. Но някои от другите сестри казаха: „Този плат е прекалено хубав за автобуса. Ние също сме се молили дълго за пердета.” „Но ние се молихме точно за кафяв плат”, отвърнаха в хор сестрите, работещи в автобуса.

Накрая стигнахме до следното споразумение – ще премерим плата и ако той е с дължина точно 11 м и 73 см, ще бъде за автобуса. Ако е повече или по-малко, ще бъде даден на сестрите, които шиеха, тъй като те не бяха премерили прозорците си. С голямо вълнение намерихме един метър и започнахме да мерим този плат. Отначало изглеждаше, че сестрите от автобуса ще изгубят, но не, ето – точно 11 м и 73 см!” Беше ли определил Небесният Баща пердетата за автобуса, защото не желаеше децата да бъдат разочаровани? Знаем, че Той има специална грижа за бедните и низшите по дух. Словото ни казва как Исус веднъж прокле този, който направи да падне едно от тези най-малките. Заедно с децата, ние стояхме в благоговение пред това дело на Господа. Всемогъщият Бог се беше погрижил за всеки сантиметър от материала за пердетата, които бяха толкова важни за работата в автобуса, наречен „Исусов посланик”. Отговаряйки на тази молитва, Бог направи от нас, порасналите, едни малки, доверчиви деца. Той ни научи отново да Му се доверяваме в дребните, малките неща и да Го обичаме с нежна, детска любов.