Съдържание Цялата книга на една страница

БОГ ОБИЧА МОЛИТВА, ПРИНЕСЕНА ПО ДЕТСКИ

15. Бонбони за събота вечер

Провеждахме детско ваканционно Библейско училище в нашия дом. Дойдоха момичета от цялата страна. В библейските уроци, които бяха посещавали, им беше говорено за „Бог, който чува молитви и върши чудеса и днес”. Те копнееха да преживеят някои „малки чудеса”. През време на една от сутрешните молитви, едно от момичетата се помоли за малко бонбони. Беше време, когато бонбоните бяха рядкост; много от момичетата не бяха яли бонбони от години. И така, останалите деца се присъединиха към тази молитва и помолиха Небесния Баща да ги снабди с бонбони, като направи чудо. Дните минаваха обаче, без да се появят никакви бонбони. Настъпи събота вечер, преди заминаването, определено за понеделник сутринта. Не можехме и да очакваме повече пратки и доставки. Сестрата, отговаряща за ваканционното библейско училище, се притесни. Молитвата за бонбоните беше първи опит в молитвения живот на някои от децата.

В 9 часа някой звънна на вратата. Управителят на магазина за хранителни стоки беше дошъл лично да осъществи доставката. Той носеше една тенекиена кофа и голяма книжна кесия.

„Моля да ме извините, каза той. Много съжалявам, но напълно бях забравил поръчката ви за мармалад. Дано не съм ви причинил големи затруднения. А това е за компенсация” – и той ни подаде книжната кесия. Беше пълна с бонбони. Този малък „пропуск”, който ни снабди с подарък от бонбони точно в събота вечер, накара децата да затаят дъх. Те наистина опитаха, че Бог е жив Бог, Който чува и най-малките молитви. Бог се изяви като по-велик и по-прекрасен за нас чрез това „малко чудо”, отколкото ако беше изявил силата Си в нещо изключително. Защото това „чудо с бонбоните” всъщност ни показа най-важното нещо относно Бога – Бащината любов и нежната грижа, която Той има за децата Си. Изяви ни реалното величие на Неговата Любов. Той царува над небето и земята. Той чува и отговаря и на най-малките молби и молитви на децата Си.