ОЩЕ НЕЩО ЗА ИМЕНАТА

Никъде в Библията не се споменава, че е необходимо да знаете имената на духовете, за да ги изгонвате, но ние можем да ви кажем от собствен опит, че е по-добре да ги знаете. Като много други неща и това може да стане по труден и по лесен начин. Да знаете имената ви осигурява успех по лесния начин. Пари-проклятието на поглъщателя (Битие 31:15) и проклятието на поглъщателя (Малахия 3:11), цар на………………арастафар

Бедност и недоимък – проклятието да бъдете окрадвани (Битие 31:26, цар на………………………………….уилфхиш

Проклятие – след като сте помогнали на хората с дарбите и служението си те ви обръщат гръб и ви забравят без да ви помогнат с нищо – (Битие 40:23)………..сакирал

Бедност и недоимък – проклятието на „немотия ти и домът ти и всичко що имаш“ (Битие 45:11)……………………..биос

Бедност и недоимък – проклятието на „ти и земята ти ще слугувате“ (Битие 47:11)………………….поддлауин

Проклятие = земята пометена от проклятия (Изход 3:20)………………………………………………………Махобиш

Мор по добитъка тежък мор (Изход 9:3) …………………………..дауг

Проклятието на скакалците (Изход 10:4-5, 13-19)……………….бооук

Бездомност – проклятието да бъдеш изхвърлен от дома и земята си (Изход 11:1) ………………………исолут

Бедност и недоимък – „хвърлен в пустошта“ (Изход 14:3)……………………………………………………..костлурр

Разрушител, който те преследва (Изход 15:9)………………………………………………………….шайфорпуила

Наследствени проклятия – надзирателя на пазителите на проклятията върху три или четири поколения (Изход 20:5; 34:7)……………………..бригглаттим

Пазителяназаписите — за три или четири поколения (Изход 20:5; 34:7)……………………………………………латчурр

Проклятие – за нарушаването на осмата заповед „Не кради“………………………………………………гриппет

Проклятие – за нарушаването на десетата заповед: „Да не пожелаваш къщата на ближния си, нито жена му, нито слугата му, нито слугинята му, нито какво да било нещо“ (Изход 20:17)…..кханни

Проклятие – за лихварство (Изход 22:25) …………………………..гоис

Бедност и недоимък – пометен заради упоритост и гордост (Изход 33:3) ………………………………………………..стаончод

Кражба – кражба и лъжа след нея (Левит 6:2-3) ………………бубборн

Сеене – напразно хвърляне на семето, защото ще го изядат враговете (Левит 26:16)…………………………………………….Хунпопее

Бедност и недоимък – суша – небето като желязо и земята като мед,няма дъжд, няма реколта (Левит 26:19)………………………………………………………….борт

Проклятие – и силата ти ще се изждивява напразно: защото земята няма да ти даде реколтата си, нито дървото плода си (Левит 26:20)……………………………масантануа

Бедност и недоимък – чрез пояждане на добитъка от дивите зверове (Левит 26:22)………………………………………..чазазор

Проклятие – загинал и пояден от беззаконието си (Левит 26:38)……………………………………………….хаунабон

Проклятие – стопен поради беззаконията си (Левит 26:39) ………………………………………………………..амелус

Проклятие – загуба на земята, дома и т.н. (Числа  14:36)……………………………………………………………..монкачева

Пазител на запис – началник на всички клетви и заклевания с които е вързана душата ти (Числа 30), работи заедно с духа препекот (виж Числа……………………стогхърст

Бедност и недоимък – и болести, проклятие поради продажба или задържане на неща за идоли или техните изображения като манастирски съкровища  вместо да бъдат разрушени (Второзаконие 7:25)……………брееса

Бедност и недоимък – объркване (Второзаконие 28:20)………………серренд

Бедност и недоимък – всичко, до което се докоснеш носи разруха (Второзаконие 28:20,45…………………………онвад разрушителя Гибел – проклятието на (Второзаконие 28:20)………………………..хаунобон

Бедност и недоимък – сухи и силни ветрове, носещи суша, болести и вируси (Второзаконие 28:22)…………………….болаш

Бедност и недоимък – проклятие върху къщата, плода и растенията с манаи болест (Второзаконие 28:22)………………………..чентаза

Бедност и недоимък – суша, град и прах върху земята до пълна разруха (Второзаконие 28:24) …………………………..уагпун

Бедност и недоимък – проклятието на „няма да благоуспяваш“ (Второзаконие 28:29) …………………………робборе

Проклятие – да ти отнемат къщата (Второзаконие 28:30)…………муфтонич

Проклятие – волът ще бъде заклан пред очите ти, но няма да ядеш от него, оселът ти ще се отнеме насила и няма да ти се върне, овцете ти ще се вземат от враговете и ти няма да можеш да сториш нищо за да ги избавиш (Второзаконие 28:31)……………………..пукс

Бедност и недоимък – нация, която не познава ще яде плода на земята ти и всичките ти дела (Второзаконие 28:33)…………………………………………………..зескит

Бедност и недоимък – проклятието да изнесеш много зърно на полето, а да прибереш малко защото скакалците (и физическите и духовните) са го изяли (Второзаконие 28:38) …………………………………………мобелле

Бедност и недоимък – проклятието да насадиш лоза, а да не ядеш от плода му, защото червеи (физически и духовни) го пояждат  (Втор. 28:39)………………масуеха

Бедност и недоимък – маслините ще хвърлят плода си (Второзаконие 28:40) …………………………………………….веег

Бедност и недоимък –   дърветата и растенията ще бъдат унищожени от скакалци (Второзаконие 28:42)……………..ускилле

Бедност и недоимък  робство; чужденците, които са всред вас се ще издигнат над вас, а вие ще паднете ниско (Второзаконие  28:43) ……………………………………..сенга

Бедност и недоимък   проклятието да вземаш назаем вместо да даваш и да бъдеш опашка, а не глава (Второзаконие 28:44)……………………………………………………..маго

Проклятия и знамения над семето ти завинаги, наследствени проклятия (Второзаконие 28:46) ………………………..разсерд

Бедност и недоимък – игото на погубителя на шията ти (Второзаоние 28:48) ……………………………………..хардкоолас

Бедност и недоимък – проклятието да служиш на враговете си в глад, в жажда, в голота и в нужда за всяко нещо (Второзаконие 28:48) ……………………………………….ленвий

Бедност и недоимък – проклятието да бъдеш съсипан като ти се отнеме всичко, което имаш (Второзаконие 28:51) ……………………………алискин разрушителя

Бездомник – ще ти се отнеме земята където и да я притежаваш (Второзаконие 28:63) ……………………………………..оомор

Проклятие – да бъдеш предаден в ръцете на погубителите ти (Съдии 2:……………………………………….боогвенте

Бедност и недоимък – проклятието да бъдеш изтласкан в пустинята, докато враговете ти като скакалци отнемат всичко, което притежаваш (Съдии 6:1-6) ………………………………………………….ах-мезел

Обир – владетел (Съдии 9:25) …………………………….карнакеч

Кражба – проклятие от страна на майката (Съдии 17:2)………………………………………………….. моокдор

 Кражба – проклятие от страна на бащата (Съдии 17:2) …………………………………………………..фоокдор

Бедност и недоимък – проклятието да излезеш пълен, а да се върнеш празен (Рут 1:21)……………………….алудде

Бедност и недоимък – проклятието всички в семейството да просят, за да нямат и да оцелеят (1 Царе 2:36) ………………………………………………..таилтов

Бедност и недоимък – проклятието над теб… да владеят владетели, които ти отнемат земята, която имаш (1 Царе 8:14) ……………………………………..волбин

Бедност и недоимък – проклятието над теб да владеят владетели, които отнемат десятъка от приходите и лозите не за Божии цели (1 Царе 8:15)………..хокудза

Бедност и недоимък – проклятието над теб да владеят владетели, които ти отнемат слугите (работниците) и товарния добитък, за да ги използват за себе си (1 Царе 8:16) …………………………………….амахалис

Бедност и недоимък – владетели, които отнемат десетата част от добитъка за себе си, а не за Бога (1 Царе 8:17) …………………………………………………дзалиут

Бедност и недоимък – владетелите, които те владеят ще те направят техен слуга (1 Царе 8:17)…………тиедаге

Разруха – пометени заедно с всички притежание, в това число и мъже, жени и животни ( Царе 15:3) ……………………………………………………киппле

Бедност и недоимък – поради отказ да дава милостиня (1 Царе 30:2………………………………………………………гаунт

Проклятие – пастори загрижени за числеността, а не за нещата на истинското благовестие (силата, дарбите, помазанието и т.н.) (2 Царе 24:3) ………..теегисс

Проклятие – покварата ще се стовари на главата ти (3 Царе 2:44) ………………………………………………дувайнтрауб

Протакане – наследствено проклятие (3 Царе 21:29)……квеедон

Бедност и недоимък – проклятие според което земята ти не получава Божиите обещания (4 Царе 10:32-33) ………………………………………………баунист

Разрушител – владетел на съкровищата“ разрушител на земните ти съкровища (1 Летописи 26:24) ……………………..фассмер

Бедност и недоимък – над превозните средства трябва да бъде разчупено проклятие, този дух твърди, че има права да чупи колата ви. Извикайте го и го изгонете. (2 Летописи 20:37) …………………………..апеститъл

Пазач на записи – пазител и архивар на дома и имота (демон) (Ездра 6:1-2) ……………………………….егастилле

Пречки – духове (Неемия 4:8)………………………………….дзелугг

Проклятие – разтърсен и опразнен – (Неемия 5:13) ………..бетчоли

Разруха – от зори до мрак, разрушител (Йов 4:20)………вентеррит

Бедност и недоимък – проклятие „крадецът (дух) краде онова, което имаш“ (Йов 5:5) ………………………….еппеей

Бедности и недоимък – проклятие – гладен (дух), които пояжда жътвата ти (Йов 5:5) …………………………скеевел

Проклятие – надеждата ти ще се отсече и доверието ти ще стане като паяжина (Йов 8:14) ……………………..амоннинг

Проклятие – „Той ще се опре на къщата си, но тя няма да устои; ще се хване за нея, но не ще утрае “ (Йов 8:15) ………………………………………………….безоните

Проклятие – обиталището на неправедните няма вече да съществува (Йов 8:22)………………………….итилам

Проклятие – „ти си възобновил свидетелството си против мене“ (Йов 10:17) ………………………………………..уопе

Бедност и недоимък – „свърталище на крадци“ (Йов 12:6) …………………………………………………..базхолоам

Бедност и недоимък – безнадеждност, сърцето запратено да броди в безпътица в пустинята (Йов 12:24) ……………………………………………………..тогити

Безнадеждност – безпомощност, бродене в мрака и залитане като пиян (Йов 12:25…………………..линкиелю

Разрушител на служения – задържа те назад, „за да не можеш да преминеш“ (Йов 14:5)……………….дооделом

Бедност и недоимък – нежелание да работиш с ръцете си (Йов 14:15) ………………………………………..ломмие

Разрушител – „Когато благоуспяваш над теб ще дойде разрушител“ (Йов 15:21)…………………пурдмош/уадваф

Бездомност – проклятие – (Йов 15:28)……………………… уллет

Бедност и недоимък – проклятие „Няма да бъдеш богат, нито ще се продължи имота ти, нито ще трае съвършенството ти на земята“ (Йов 15:29) …………………………………………………….елезхор

Безнадеждност – стопер на всяка надежда (Йов 17:15) ……………………………………………………нонташ

Проклятие – крадци ще ти надвият и ще те изненадат (Йов 18:9) …………………………………………………..маунните

Проклятие – уловен в хвърлената мрежа (Йов 19:6)………………………………………………… серм

Проклятие – славата ти е ограбена и короната – отнета от главата (Йов 19:9) …………………………………дефорн.

Разрушен – отвсякъде и оставен без надежда (Йов 19:10) ……………………………………………………….лайдж

Бедност и недоимък – „Ще избълваш богатствата си“ (Йов 20:15)………………………………………………… паудж

Бедност и недоимък – проклятие, което те държи пленник в пустинята (Йов 20:17) ……………………………….еефте

Бедност и недоимък – отнемане на нечия къща като замяна (Йов 20:18-20) ……………………………………мервединан

Бедност и недоимък – „Не остане нищо, което не е изпоядено и благоденствието му няма да трае“ (Йов 20:21) ……………………………………………………кравили

Бедност, недоимък и разруха – „Когато е в пълно изобилие ще го сполети оскъдност ръката на всеки окаяник ще го нападне“ (Йов 20:22) ……………………………….робола

Бедност и недоимък – „Богатството на дома му ще изчезне, в деня на Божия гняв ще се разпилее“ (Йов 20:28) ………………………………………………..ибаррмонг

Разруха – „Собствените им очи нека видят гибелта им и сами те нека пият гнева на Всемогъщия“ (Йов 21:20) ……………………………………………………собрайд

Бездомност – проклятие (Йов 24:8) …………………………..согахалор

Бедност и недоимък – кражба – (Йов 24:16) …………….гхоббол

Бедност и недоимък – „делът ти е проклет на земята“ и „не се обръщат вече към пътя на лозята“ (Йов 24:18)……………………………………………….далвертани

Бедност и недоимък – проклятие за суша (Йов 24:19) ………………………………………………………………………………..фогсош

Проклятие – да паднеш ниско (Йов 24:24)………………..прондор

Бедност и недоимък – лишаване от благата и спестяванията (Йов 27:16-17) ………………………………………………………алокбет

Бедност и недоимък – проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:18) ……………………………………рофтотъл

Бедност и недоимък – проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:21) ……………………………………..еклаунт

Проклятие – в пустинята (Йов 30:5-7) ………………………литонгис

Разруха – която те кара да плачеш (Йов 30:24)………………….ековел

Бедност и недоимък  – огън, който опустошава до корен всичко, което имаш (Йов 31:12)………………. Шомшоекер

Проклятие на бедняците – за незадоволяване на желанията на бедните (Йов 31:16) ………………………. саулорк

Проклятие на бедност – за неподпомагане на бедните в нуждата им (Йов 31:19)………………………Скалатио

Пари – за превръщането на златото в твоя надежда и упование (Йов 31:24-25) ……………………………………….парисвеве

Проклятие на бедност – за несподеляне на храната с бедните (Йов 31:31) ……………………………………..понтарайлон

Проклятие на бедност – за непомаганена бездомните (Йов 31:32)……………………………………………..доийта

Проклятие – земята крещи срещу тебе заради греховете ти (Йов 31:38)…………………………….алхомбие

Разрушител – разрушава те до смърт (Йов 33:22) ………………………………………………………………………………………………………докдот

Проклятие – враговете ти надвиват и те изместват (Псалм 13:4) ……………………………………………………………………………………гамир

Разрушител – положен на пътя на разрушителя (Псалм 17:4) ………………………………………………………………………………….боргел

Бедност и недоимък – „разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлихажребие“(Псалм 22:18)………………….веелас

Бедност и недоимък – „нужда“ (Псалм 23:1)…………………..веркола

Бедност и недоимък – самотен и изоставен (Псалм 25:16) ………….. …………………………………………………………………………….бесинкире

Неверие – предаване (отпадане) поради неверие (Псалм 27:13) ………………………………………………………тел сор

Проклятие – въздаяние според делата и постъпките (Псалм 28:4) ……………………………………………………………………оссудон

Бедност и недоимък – заемане без възможност заетото да се върне (Псалм 37:21), принц и владетел на…………..маммий

Проклятие – силни врагове, страстни в омразата си към вас (Псалм 38:19) …………………………………………….есог

Проклятие – връщане зло за добро на вас, защото някой от рода е водил зъл начин на живот. Вие имате белег на гърба за да се отнасят хората зле с вас. Извикайте го и го изгонете (Псалм 38:20), цар на………………………………..мерки

Избутан назад – заради намерението да причиниш зло на някого (Псалм 40:14)……………………………………………акслерт

Самотен-като награда за срама (Псалм 40:15)…………………гомлед

Проклятие – враговете ти надвиват и ти се обръщаш в бяг (Псалм 44:12) …………………………………………..лаедж

Бедност и недоимък – продаваш и не получаваш в замяна, богатството ти намалява (Псалм 44:12)………………бейлтоу Пари – „Тези, които уповаха на богатството и се хвалеха с изобилието на имота си“ (Псалм 49:6)…………….мерриссен

Разрушен – изгонен и лишен от дом и родина (Псалм 52:5) …………………………………………………ходгеанайчос

Проклятие – враговете искат да те погълнат и се борят с теб и те подтискат ежедневно (Псалм 56:1-2) (Псалм 57:3) ……………………… ………………..тоукавент

Бедност и недоимък – ходене нагоре-надолу в търсене на храна и невъзможност да бъдеш задоволен (Псалм 59:15)………………..мерифф

Проклятие – враговете, които седят в портата (имат власт) говорят зло за вас и вие ставате поговорка в устатана пияниците (клюкарите и безделниците) (Псалм 69:12) ………………………………………шеебе

Беден……………………………………………………..логинтарит

Бедност и недоимък – беден и изпаднал в нужда (Псалм 70:5) ………………………………………………турворе

Проклятие – враговете говорят против Запустялост – хвърлен в запустение като един миг (Псалм 73:19)………………………………………………ферл ерлориан

Разрушител – който идва като изтребител от Бога (Псалм 73:27) ……………………………………………….джубо

Проклятие – седмократно проклятие, върнато в пазухата поради укор против  Бога (Псалм 79:12)………….киевеолл

Проклятие – стените ти са съборени и ония, които минават покрай тебе берат реколтата (Псалм 80:12)…………..удру

Проклятие – „запустява я глиган от гората и полските зверове я пояждат“ (Псалм 80:13) ………………………………коккен

Проклятие – заветът ти с Бога е нарушен (Псалм 89:39) ………………………………………………………….роук

Проклятие – враговете, които минават покрай тебе ще те разоряват (Псалм 89:41) ………………………………..магга

Проклятие – десницата на враговете се издига високо, когато тържествуват над тебе (Псалм 89:42) …………….грукум

Проклятие – славата ти свършва и престола ти е загубен (Псалм  89:44)…………………………………………стоттирс

Разруха – погибел, която опустошава всред пладне (Псалм 91:6) ……………………………………………….йеечой

Разруха – завинаги (Псалм 92:7) ………………………………….имбоф

Разрушител – ранен (Псалм 101:8) ………………………………..аллем

Проклятие – душата отпада поради глад и жажда (Псалм 107:5) …………………………………………..гадуропе

Проклятие – „плодородната земя се обръща в пустиня, заради нечестивците които я обитават“ (Псалм 107:34) ……………………………………..емаргоове

Проклятие – излива се презрение върху теб и те прокудва като скитник в пустинята (Псалм 107:40) ……………..камбъл

Проклятие – нечестивци около тебе и Сатана отдясно ти (Псалм 109:6) …………………………………..русесинегед

Бедност и недоимък – скитник и просяк (Псалм 109:6) ………чудире

Бедност и недоимък – лихоимецът впримчва целия ти имот и чужденци разграбват трудовете ти (Псалм 109:11) …………….гобратх

Бедност и недоимък – проклет заради проклятия и неблагословен, защото не е благославял (Псалм 109:17) принц и господар ………………………………..истлемо

Бедност и недоимък – беден и в нужда в праха и на бунището (Псалм 113:7) ………………………………………пеллик

Проклятие – „Ръце имат, но не пипат“ (Псалм 115:7) ………феневиле

Проклятие – да сееш със сълзи (Псалм 126:5) ………………….согго

Проклятие – ръцете забравят уменията си (Псалм 137:5) ……..ноилл

Проклятие – нечестивите ръце на врага са върху вас, Той използва и християни, защото сте белязани. Извикайте го и го изхвърлете! (Псалм 140:4, принц и владетел на…………………………………………………..файфоре

Проклятие – враговете идват срещу вас с клопки, мрежи и примки (Псалм 140:5)……………………………дауккорд

Проклятие – връщат ви се всички проклятия (Притчи 1:11) (Притчи  1:18)………………………………….кавиана

Бедност и недоимък – дългоденствие в десницата и в левицата и богатство и слава (Притчи 3:16)…………………….итус

Бедност и недоимък – чужденци ще разграбят имота ти и работниците ти ще се отнемат (Притчи 5:10)………..лиффон

Бедност и недоимък – впримчен с думите на устата си (освободи се от примките), хванат с думите на устата си (Притчи 6:2, цар на ……………………..астрееколо

Бедност и недоимък – мързел (Притчи 6:6, 9-10) ……..крайволболие

Бедност и недоимък – „Сиромашията ще дойде като разбойник и немотията като въоръжен мъж“ (Притчи 6:11)…….нессир

Бедност и недоимък – „Защото поради блудница човек изпада в нужда за уломък хляб“ (Притчи 6:26) ………………………естог

Кражба-проклина те да възвърнеш седмократно (притежанията) (Притчи 6:31)……………………..сарнолич

Кражба – проклятие, което те принуждава да дадеш целия си имот за да възвърнеш седмократно откраднатото (Притчи 6:31) …………………………………..макассон

Неспокоен – и недоволен независимо колко пари или подаръци имаш, ревнист (Притчи 6:35), принц владетел на ……………………………………………..хайтчус

Бедност и недоимък – богатството на нечестивите малко струва (Притчи 10:2) ………………………………..хевейсдортин

Бедност и недоимък – нечестието разпилява имота ти (Притчи 10:3)……………………………………………………….саукусе

Бедност и недоимък – глад за душата (Притчи 10:3) ………………………………………………………..елвене

Бедност и недоимък-ленива ръка   (Притчи 10:4)……………ламбайчее

Бедност и недоимък – срам за спящия (мързеливия) във време на жътва (Притчи 10:5) ………………………………..стайкко

Бедност и недоимък – разрушен от бедност (Притчи 10:15) ……………………………………………………стилокер

Бедност и недоимък – богатството не ползва в ден на гняв (Притчи 11:4) ………………………………………..холлерт

Бедност и недоимък – за задържане на повече от това, което е право (Притчи 11:24) ……………………………………………….инагоур

Бедност и недоимък – горделив, който няма хляб (Притчи 12:9) …………………………………………………..виапи

Проклятие – въздаване според делата на ръцете (Притчи 12:13) …………………………………………..редоамер

Бедност и недоимък – под властта на мързела (Притчи 12:24)……,……………………………………………..дедамара

Бедност и недоимък – за мързел (Притчи 12:27) ……………..мейссту

Бедност и недоимък – „Душата на ленивия желае, а няма“ (Притчи 13:11) ……………………………………………………рочот

Проклятие – богат, а няма нищо (Притчи 13:7) ……………….кроккнор

Бедност и недоимък – „Богатство придобита с измама ще намалее“ (Притчи 13:11)……………………………………………стисчет

Бедност и недоимък – за отказ от поучение (Притчи 13:18) ………………………………………………………..виосе

Бедност и недоимък – „Богатството на грешния се запазва за праведния“ (Притчи 13:22)……………………………………..поргоррин

Бедност  и  недоимък – „Коремът на нечестивия ще знае недостатък“ (Притчи  13:25) ……………………………………..монторел

Бедност и недоимък – безумните събарят къщата със своите си ръце (Притчи 14:1) …………………………………воокейс

Бедност и недоимък – „От бъбренето на устните има само оскъдност“ (Притчи  14:23) …………………………………………..гафер

Бедност и недоимък – Бог е укорен от вас заради отношението към бедните (Притчи  14:31………………………………………….хетуин

Бедност и недоимък – в доходите на нечестивия има загриженост (Притчи 15:6)…………………………………………………………….баакко

Бедност и недоимък – пътят на ленивите е като трънен плет (Притчи 15:19) …………………………………….епоф

Бедност и недоимък – дома е разрушен поради гордост (Притчи 15:25) ……………………………………..тайнно

Алчност – користолюбивия смущава своя си дом (Притчи 15:27) ……………………………………………….маилда

Бедност и недоимък – проклятие върху големите доходи с неправда (Притчи 16:8) ………………………………………………………….обрайре

Бедност и недоимък – проклятие за разделяне на користи с горделивите (Притчи 16:19) ………………………………………….ибучи

Бедност и недоимък – „Немарливия в работата си е брат на разсипника“ (Притчи  18:9) …………………………………….пранагарра

Бедност и недоимък – бедността прави братята и приятелите ти да бягат от теб, дори и да ги викаш (Притчи 19:7) ………………………………………….каджарине

Бедност и недоимък – принуден да проси поради леност (Притчи 19:24) ………………………………………..аисте

Бедност и недоимък – поради любов към спането (Притчи 20:13) ……………………………………байкоркия

Горделиво самохвалство – вземането на превес сред хората чрез лъжа и самохвалство (Притчи 20:14), цар на …………………………………………тиндедарте

Проклятие – примка за оня, който е посветил нещо и след като се е обрекъл е започнал да разпитва (размисля) (Притчи 20:25) ……………………………енодавтиос

Нужда – поради припряност (Притчи 21:5)……………………..рекудил

Бедност и недоимък – придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара и които го правят търсят смърт (Притчи 21:6) ………………………………бхулаке

Разруха – поради кражби (Притчи 21:7) …………………………..роикке Проклятие – Бог не чува виковете ви, защото и вие не сте слушали вика на сиромасите (Притчи 21:13)………..асбраеас

Беден – поради любов към удоволствията (Притчи 21:17) ………………………………………………………….елбю

Беден – поради любов към виното и лукса (Притчи 21:17) ……..бокбон

Бедност и недоимък – безумния поглъща съкровищата си (Притчи 21:20), цар на…………………………дикайтиос

Бедност и недоимък – „Желанието на ленивия го умъртвява, защото ръцете му отказват да работят“ (Притчи 21:25), принц и господар на ………………………………………………вигестейл

Бедност и недоимък – угнетяване на сиромаха, за да умножи богатството си (Притчи 22:16) …………………………………………содзи

Бедност и недоимък – проклятие на поръчителя (Притчи 22:27) ……………………………………………………селкарид

Бедност и недоимък – старание да придобиеш богатство със своите си ръце (Притчи 23:4) …………………………………………………….войве

Бедност и недоимък – „Защото пияницата и чревоугодника ще осиромашеят и дремливостта ще облече човека с дрипи“ (Притчи 23:21), владетел, господар на ……………………………………….фригументе

Бедност и недоимък – извинения за леността (Притчи 26:13) ……………………………………………………форотомал

Бедност и недоимък – за ония, които лениво се въртят на леглата си (Притчи 26:14) ……………………………………………………туффоне

Бедност и недоимък – „Ленивия затопява ръката си в паницата, а мързи го да я върне в устата“ (Притчи 16:15)…………………………………арейдурке

Бедност и недоимък – ленивия, който има себе си за мъдър (Притчи 26:16) ……………………………………..тхогморч

Скитник – безделник (Притчи 27:8) ……………………………..еулове

Неискрени благословения – който се връщат върху вас (Притчи 27:14) …………………………………………………………………..джаумаул

Проклятие – от бунтовете на страната началниците и стават мнозина (Притчи 28:2)………………………………………………………сайтуалиус

Бедност и недоимък – бедняци, които насилват другите бедняци (Притчи 28:3) ………………………………………………………….убуттис

Бедност и недоимък – „Който умножава имота си с лихварство и придобивки събира го за оня, който показва милост към сиромаха“ (Притчи 28:8) ………………………………………………………..имеллунк

Беден и не може да успее в нищо – за покриване на греховете (Пр.28:13) ……………………………………………………..тхруммед Голям насилник – (Притчи 28:16), принц, владетел на……….ханнилут

Бедност и недоимък – „Който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне“ (Притчи 28:18) лерндис

Бедност и недоимък – сиромашия поради следване на суетни неща (Притчи 28:19) ……………………………………………миспо

Бедност и недоимък – виновен за това, че е бързал да се обогати (Притчи 28:20), принц и владетел на….фифенно

Бедност и лошо око – за това, че е бързал да се обогати (Притчи 28:22) ………………………………………..станопак

Разрушител – „Който краде майка си и баща си и казва, това не е грях е другар на разрушител“ (Притчи 28:24)………………………………………равенмосте

Бедност и недоимък – „Оня, който дружи с блудница разпилява имат“ (Притчи 29:3)……………………меггалондер

Подкупи и подаръци – съсипва земята (Притчи 29:4), принц, владетел на…………………………………………………….оллат

Бедност и грабеж -„Ако слуша владетелят лъжливи думи, то всичките му слуги стават нечестиви“ (Притчи 29:12)……………………………………………нанументе

Бедност – и ограбване (Притчи 30:9)………………………..бреггориус

Бедност и недоимък – „Каква полза от“ никаква полза от това, което казваш, виждаш и правиш (Еклисиаст 1:3), цар, владетел на ……………………………………….фуелли

Бедност и недоимък – нужда (Еклисиаст 1:15) ………………..евойлетт

Омраза – от всичките ти работници (Еклисиаст 2:18)………………умбине

Бедност и недоимък –   отчаяно сърце от всички дела (Еклисиаст 2:20) …………………………………………………………….майчеф

Бедност и недоимък – всичките дни са само печал и трудовете скръб, още и нощя сърцето не си почива (Притчи 2:23), цар, владетел на ……………………………………..ексшупп

Бедност и недоимък – грешния събира и се труди, за да даде на угодния Богу (Еклисиаст 2:26) ……………………….векслий

Бедност и недоимък – безумния сгъва ръцете си и яде своята си плът (изхабява се от леност) (Еклисиаст 4:5), принц, владетел на ……………………………………………….езлуп

Работохолизъм – работата ви няма край, дори когато не се нуждаете от наградата за труда си (Еклисиаст 5:8), принц, владетел на………………………………………очит

Бедност и недимък -глупаво нежелание да изпълниш обреците си пред Бога (Еклисиаст 5:4-6)……………………………..игморд

Работохолизъм – безсъние и тревога на богатите за съкровищата им (Еклисиаст 5:12)………………………………….молауденн

Алчност – богатство пазено от притежателя му за негова вреда (Еклисиаст 5:13) …………………………………………атайко

Бедност и недоимък – работа на вятъра (Еклисиаст 5:16) ……………………………………………………………..стенджупп

Бедност и недоимък – чужденци изяждат онова, което Бог ви е дал (Еклисиаст 6:2) ………………………………..телиланди

Бедност и недоимък – „Всичкия труд на човека е за устата му, душата, обаче, не се насища“ (Еклисиаст 6:7)…………………..бхоггербос

Бедност – мъдростта на бедния е презряна и думите му не са чути, той ви е белязал със знак, който не позволява да бъдете чути. Вземете го и го изхвърлете (Еклисиаст 9:10), принц и господар на………………………………..маттуисс

Бедност и недоимък – разрушител на доброто поради грях (Еклисиаст 9:18) ……………………………………….елбассинт

Бедност и недоимък – похабен поради глупави дела (работа в плътта) (Еклисиаст 10:15), владетел на……………..кауттером

Бедност и недоимък – леност и   безделие по отношение на дома (Еклисиаст 10:18), цар на ………………………леммиссо

Бедност и недоимък – мързеливи извинения „Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне“ (Еклисиаст 11:4) ……………моггиллморе

Бедност и недоимък – „Всяка подкрепа от хляб и всяка подкрепа от вода“ (Исая 3:1…………………………………………………аммиссунне

Бедност и недоимък – разрушен и паднал поради говоренето против Господа (Исая 3:8)……………….меннатуррнейе

Бедност и недоимък – гривните и украшенията отнети от жените заради гордост, суета и съблазън (Исая 3:18-23)……………………………………………………………..уппеттолл

Бедност и недоимък – бездомни; жените губят всичко поради гордост, суета и съблазън (Исая 3:26)……………..уатти

Бедност и недоимък – поглъщател – плета е погълнат (Исая 5:5)…………………………………………………………………….лайссол

Бедност и недоимък – благословенията изгубени, пустота, неплодородие, липса на дъжд (Исая 5:6)……………………….уммиш

Горко на крадливите ръце – и изтласкването на другите (Исая 5:8).. …………………………………………………………………………………….гронк

Бездомност – проклятие „много къщи ще запустеят без жители“ (Исая 5:9) ……………………………………………кистарт

Бедност и недоимък – проклятие върху земята „Десет уврата лозе ще дадат само един ват вино и един кор семе ще даде само една ефа плод“ (Исая 5:10)   …………………..елек

Бедност и недоимък – огладнял и ожаднял (Исая 5:13) ………………………………………………………………….хосске

Бедност и недоимък – проклятие върху добитъка „чужденци ще изядат запустелите места на тлъстите“ (Исая 5:17) …………………………………………пеллеа

Бедност и недоимък – притиснати и изгладнели (Исая 8:21) …………………………………………………………………….охгоо

Разорител –   да разрушава (Исая 54:16) …………………….растоддел

Неверие – владетел на (Евреи 3:19) ……………………………..коффер

Бедност и недоимък – крадец на парите ви, той има пари, вземете го и го изгонете, принц, владетел на ………………………………………………………уинггдеде

Бедност – дух на малкото момиче ……………………..перероома

Бедност – дух на малкото момче …………………………..борчиее

Бедност и недоимък – принц владетел …………………..лушерди

Бедност и недоимък – изговорени проклятия като „Ти, бедно дете“ и т.н……………………………………….робдамилв

Бедност и недоимък – неспособност да пожънеш каквото и да е ………………………………………………….понтикле

Бедност и недоимък – самонанесени проклятия като: „Всички ме крадат“, цар на………………………………..ломборией

Бедност и недоимък – пад на парите, банковата сметка и т.н. той има духовни записки. Вземете ги и го изгонете. Принц, владетел на ………………………………ханоник

Бедност и недоимък – духовно свърталище на поглъщателя ……………………………………………………………..бозхейл

Бедност и недоимък – духовно свърталище на крадеца ………………………………………………………..ербаз

Бедност и недоимък – от само нанесено проклятие – „Колкото повече печелиш повече харчи…………………….пурчеет

Бедност и недоимък – инциденти поради които Повре­ждате дрехите си като разливате неща върху тях, правете петна и т.н., принц, владетел на……………………нараррие

Бедност и недоимък – от изговорени проклятия като „Ти никога няма да успееш“, цар, владетел на……………кидак

Бедност и недоимък – краде парите ви, защото вие или вашите предци са крали другите хора, цар владетел на ………………………………………………….драгфелд

Гняв – кара ви да се откажете (и не можете да бъдете благословени), цар на…………………………………гудре

Фалшива утеха – бягство чрез покупки, принц, владетел на …………………………………………………бойлблуте

Бедност и недоимък – злополуки, черногледство, цар владетел на …………………………………………………………………..мобачар

Бедност и недоимък – парите не идват при вас, въпреки че давате десятък и приноси, имате белег на гърба. Вземете го и го изгонете, цар, владетел на …………………………………………………….гилде

Съмнение – цар, владетел от най-висш ранг ………………каеллек

Бедност и недоимък – бягство чрез сън, цар на ……………..джоу

Бедност и недоимък – ограбван, използван и т.н. той казва: „С каквато мярка зло сте мерили на другите с такава ще се мери на вас“, цар, владетел………………………барчалонни

Бедност и недоимък – проклятие поради нечестно спечелени пари, той има духовни пари; вземете ги и го изгонете …………………………………..доникалл

Бедност и недоимък – води те далеч и настрани от Божиите благословения …………………………………хеирфона

Бедност и недоимък – проклятие върху парите поради покупка на наркотици, порнография, зли неща, демонични забавления и др……………………………..марджоонар

Бедност и недоимък – тормозен да проверявате отново и отново онова, което хората са правили. Нещата, които подреждате се разбъркват или губят. Касиери­те ви дават грешно ресто и т.н. имате няколко белега. Вземете ги и го изгонете. Цар владетел на…………………ахейлло

Бедност и недоимък – ограбването на другите от вашето семейство заради връзка с магьосничество се връща върху вас под формата на бедност и недоимък. Имате белег, който позволява на хората да ви ограбват. Вземете етикетите и го изгонете. Цар, владетел на………..еббечул

Неверие – силно неверие, цар на…………………………….феррек

Неверие – силно, цар на ……………………………………гвиннтее

Съмнение – относно десятъка, самонанесени проклятия……………………………………..уаппорн

Съмнение– относно десятъка, самонанесени проклятия………………………………………………………сайчае

Съмнение – относно десятъка …………………………..унгадооф

Съмнение   и неверие, че Бог ще благослови финансите ви за служение …………………………………………………..брюмандер

Съмнение – интелектуален, дедуктивен мислител, който ви кара да се съмнявате в служението си, принц на………………………………………….вертус торлена

Съмнение всички ви предават, затова мислите, че и Бог го прави. Имате белег, който кара хората да се отнасят така с вас. Вземете го и го изгонете. Принц, владетел на ………………………………………..джомерро

Съмнение – кара ви да гледате на обстоятелствата, а не на Бога, принц, владетел и господар……………………тогхюъл

Съмнение – от всякакъв род, цар на ………………..лотченттире

Съмнение – самонанесени проклятия от рода на „съмнявам се, че ще стане“………………………………………………………стаунчоу

Съмнение – цар, владетел господар от най-висш ранг…………………………………………………каеллеч

Бедност и недоимък – проклятие върху парите, крадец на благословения и т.н., цар, владетел и господар от най-висш ранг ………………………………доуггентол

Неверие 1)неверие 2)съмнение, което те кара да се усъмниш в Божието Слово и Святия Дух ……………………………..хекафости

Неверие   и съмнение …………………………………………..пурнт

Неверие – вяра, че Сатана е по-силния поради крайните резултати, цар, владетел и господар от най-висш ранг ………………………………….пренчит

Пазител на книга – на проклятия до десето коляно, вземете книгата и го изгонете ……………………………………………………ручкапо

Пазител на книга – държи отчет за това колко пъти сте изговорили дадено проклятие срещу себе си. Трябва да се отречете многократно от него (виж напр. Как Исус накара Петър да отхвърли три пъти трикратния си отказ от Исус в Йоан 21:17). Вземете книгата и се отречете веднъж от това. Цар на ……………………………………….еклававеедее

Пазител на книга – на всички престъпления в рода. Вземете книгата и го изгонете ………………………………санджий

Библиотекар – пазител на всички демонични книги за наследствените проклятия. Вземете книгата и го изгонете………………………..хоррас писаря

Бедност   и   недоимък  –  обиран   поради   кражба,   лъжа  и мошеничество ……………………………………………….лорколл

Проклятие -1 )съмнение 2)нищо не се случва 3)гняв 4)разочарование 5)безнадеждност ………………………………………………..райневее

Разруха – на всички във вас, на вас, около вас, и с вас, цар владетел на ………………………………………………………вечната легация

Разруха – проклятие на …………………………….шекана/шеката

Разрушител – вечна разруха и разрушител на семейната линия, цар владетел на …………………………………………………..шемаррин

Разрушител – на всичко, цар ……………………………пеечамоони

Унищожител – унищожение, принц, владетел господар на …………………………………………………..койворан

Разруха – на вас и всичко, което имате докато се откажете от служението си, принц господар на………………………………врекка

Проклятие – самонанесено „Пропилявам си живота“. Той има точна сметка колко пъти сте го казали. Вземете го и го изгонете……………………………………….даушук

Проклятие – от другите, че си безполезен, губещ и т.н……………………………………………………..гриспе

Проклятие – затвореност от детските години с фразата: „Иди си в стаята и стой там“, принц владетел господар на ……………………………………………………………………………..джесимак

Бягство от действителността – чрез спане, гняв, самосъжаление и депресия, цар на ……………………………………………..дианайчоб

Наследствени проклятия – контрольор и надзирател на проклятия върху 10 поколения ………………………………………………..марккал

Поколения – контрольор и надзирател на нарушаване на заповедите в продължение на 10 поколения…………………………………….ходжий Мотивация – липса…………………………………………демкарде

Стопер на служение гняв, който те кара да напуснеш служението, защото нямаш дос­татъчно пари,помазание и т.н……………………………..билботбер

Стопер на служение – гняв и разочарование, невъзможност да се справиш, цар на ………………………………………………….баукеннолк

Стопер на служение – разрушава теб и всичко, което имаш докато се откажеш от служението си поради гняв и разочарование, принц владетел на………………………врекка

Стопер на служение – офис, който планира да те ограби, убие и разруши; сега и в бъдещето. Изгонете ги надалеч. Цар на ……………………………….россккер

Алчност – да служиш за пари и да угаждаш на човеци, цар на бунгендее

Памет – липса ……………………………………………файрспеен

Магьосничество – предсказания, вземане на пари срещу окулт, владетел господар ………………………………………….вестчула

Магьосничество – изпращане и разваляне на проклятия цар на ………………………………………………………………………………….боксиум

Магьосничество – поучения за пари, летене и сънища с летене, цар владетел на…………………………………заморофоус

Работохолизъм – проклятие, цар владетел, господар на ………………………………………………….кауттиолл

Служба на парите – от самонанесено проклятие

Езекиил 34:16: „…Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената и щепревържа ранената и ще подкрепя немощната…“

Джеймс и Ким Стантон са пастори на Реплпап!

Имат ТВ предаване в Калифорния и Хаваите. Посетили са повече от 30 нации по света.

От повече от 20 годишен личен опит Джеймс и Ким вярват, че освобождението понякога изисква по-дълъг период, защото човекът се нуждае от поучение как да ходи смирено пред Бога.

Те вярват, че всеки който казва, че може да бъде освободен и изцелен от ВСИЧКО само чрез няколко проповеди или полагане на ръка от някой силен пастор или Евангелизатор, е фалшив учител, пълен с гордост и липса на опитност.

Целта на това служение е да донесе реална и практична опитност чрез библейско поучение и конфронтация на фалшиви учения в Тялото Христово.

Те вярват, че Бог ги е призвал не само да изцеляват и освобождават, но и да учат хората как практически с молитвен партньор да използуват Словото на Бога за лично освобождение и помощ за другите.