Примамката на знанието и властта

В предишните глави споменах за Хари, бившия сатанински първосвещеник, чието обръщане към Бога разтърси приятелката му Ивлин. Сега искам да ви разкажа историята на Хари, за да илюстрирам една област, в която и ние като него сме уязвими.

Макар че Ивлин не беше християнка, нещо в нея накарало Хари да се пита дали в живота няма малко повече от онова, което бе видял през първите си 45 години. За случайния наблюдател Хари бе обикновен бизнесмен от Южна Калифорния с интерес към парапсихичните феномени. В един момент той бил президент на общество за изследване на Явления като телепатията, ясновидството и т.н. Но неговите интереси били доста повече от хоби, прикритие за сатанинските му дейности. Майка му била свещеник в сатанизма и го подготвяла за тайната му роля в поклонението на Сатана. Той участвал в групата на най-посветените сатанисти на ниво, за което малко хора изобщо чуват някога.

Шест месеца преди да дойде да ме види, Хари бил решил да се откаже от сатанизма. Но когато опитал, силите на тъмнината се вкопчили в плячката си по ужасен начин, като причинявали жестоки физически изблици. Хазяйката му, една отпаднала християнка и негово бивше гадже, била толкова уплашена, че повикала санитари от психиатрията. Демоничното влияние държало толкова здраво Хари в оковите си, че били нужни седем санитари, за да го удържат.

Важно е да разберем, че демоничното влияние не е външна сила във физическото царство, то е вътрешното манипулиране на централната нервна система. Физическата сила, която притежава човек, обладан от демони, е подобна на извънредната, причинена от повишаването на адреналина, сила, която се проявява в криза и която позволява например на една майка да вдигне цяла кола, която се е оказала върху детето и при злополука.

След като наблюдавали Хари цял ден, лекарите не успели да открият никаква болест у него и го пуснали да си ходи. След няколко безуспешни опита да помогне на Хари да се откаже от сатанизма, Ивлин се обърна към мен. Тя ми се обади и му уреди среща с мен.

Хари дойде в офиса ми по собствено желание, но се чувстваше несигурно заради битката, която очакваше. След като седна, каза:

— Нямате си представа пред каква сила се изправяте.

– Напротив, мисля, че разбирам силата на Сатана — отвърнах спокойно. — Но явно ти нямаш представа за силата на Бога. Казваш, че искаш да се освободиш от тъмнината, но си разбрал, че не можеш да го направиш сам. За да бъдеш свободен, трябва да избереш Христос за свой Господ, само Той може да ти помогне да се освободиш. Готов ли си да избереш Христос?

Хари започна да трепери леко и аз разбрах, че неприятелят няма да се предаде без бой. Реших, че се нуждая от допълнителна подкрепа за молитва и от свидетел, затова оставих Хари в офиса си, докато потърся някой, който може да се моли, докато се занимавам с Хари. Единственият човек, когото намерих, бе Уейн, нашия портиер. Уейн се съгласи да седи в офиса ми и да се моли, докато разговарям с Хари. Уейн бе добър християнин, който бе служил като старей в църквата ни. Но знаех, че никога не е виждал нещо подобно на това, което щеше да види! Седнах срещу Хари и казах:

— Готов ли си да приемеш Христос, Хари? — Той започна да се движи неспокойно на стола си. Когато се опита да ми отговори, изведнъж шоуто започна. Той избухна в смразяващо кръвта ръмжене, после се изправи и сякаш бе хвърлен към другия край на стаята. Започна да говори гръмко, да бълнува, да се търкаля в офиса ми като луд. Демоните, които управляваха Хари, използваха ума му, волята му, мускулите му и емоциите му в шумна изява на съпротива.

По това време Уейн се бе залепил за стената и се молеше както никога в живота си! Но аз просто седях спокойно. Бях разбрал преди много време, че проявата на сила на Сатана е само още една страна от заблудата му, предназначена да предизвика страх. Той знае, че ако може да ни заблуди да се страхуваме от него, страхът ще управлява живота ни, а не вярата. Сатана „като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне“ (1 Петрово 5:8). Защо реве един лъв? За да парализира плячката си от страх. След като жертвата се вдърви от страх, лъвът може лесно да я надвие и убие. Но заради положението ни, властта и защитата ни в Христос Сатана не може да ни докосне. Страхът е мощно оръжие, но единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Ако трепериш от страх пред проявата на сила на Сатана, тогава той те е накарал да застанеш в защитна позиция. Апостол Петър обаче ни инструктира: „Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата“ (1 Петрово 5:9). Сатана е разгромен, вярвайте в това и стойте твърди срещу него. Когато правите това, той няма избор, освен в крайна сметка да отстъпи.

Докато дяволът ревеше срещу мен чрез Хари, аз започнах да чета Свещеното Писание на глас и да се моля с естествен, сдържан тон неприятелят да бъде вързан в мълчание. Библейският пасаж, който обикновено чета в такива моменти, е Ефесяни 1, който образно описва положението и властта ни в Христос. След като в продължение на няколко минути упражнявах власт в Христос чрез молитва и четене на Свещеното Писание, Хари се просна по стомах пред мен.

— Господи Исусе, имам нужда от теб! — извика той. Аз го поведох в молитва за предаване на живота на Христос. И когато Хари в крайна сметка се изправи, бе свободен. Той прегърна Уейн и мен с детска радост, каквато не бе изпитвал преди.

Но макар Хари да бе свободен от сатанинския контрол над живота си, имаше проблеми да остане свободен. Той бе нещо като алкохолик, който идва при Христос. Когато един алкохолик приема Христос, той става напълно жив духовно. Но освен в случаите, когато Бог се намесва по свръхестествен начин, той трябва да живее с вредата, нанесена върху черния му дроб и моделите, навиците и копнежите, които са се вкоренили дълбоко в мозъка му през годините. По същия начин Хари бе живял дълбоко замесен в невероятни сатанински ритуали през по-голямата част от живота си. След като веднъж бе взел решение да следва Христос, той не можеше просто така да напусне миналото си, сякаш нищо не е било. Той продължи да се бори с физическите, душевните и емоционалните последствия от своите окови.

Други сатанисти правеха опити да се намесят в живота на Хари и го тормозеха душевно денем и нощем. Те се свързваха с Хари и се съгласиха да прекратят своите демонични душевни атаки върху него, ако подпише споразумение да не споделя свидетелството си отново, както бе направил в църквата ни. Хари подписа споразумението и от този момент нататък не чух нищо за него.

ЕДИН КАПАН, СТАР КОЛКОТО БИБЛИЯТА

Как хора като Хари попадат в капана на коварното блато на сатанинския контрол изобщо? Нещо по-важно, кои са някои от пропастите, които трябва да избягваме и в които, ако се прекатурим, трудно ще можем да живеем и поддържаме свободата, която ни принадлежи в Христос?

Примамката на окулта е почти винаги на основата на придобиване на знание или сила. Ние копнеем за знание, което е езотерично, недостъпно по обичайния начин за обикновения човек. Ние искаме да притежаваме сила, която е духовна и свръхестествена по произход. В известен смисъл това са дадени от Бога желания, но те трябва да бъдат задоволявани чрез познанието и силата, които идват от Бога. Сатана е много зает в опити да прекарва своите фалшификации на божественото знание и сила на мястото на оригинала. Ако успее да те накара да приемеш неговите версии на знание и сила, осигурил си е място в живота ти.

Примамката на сатанинското знание и сила не са нещо ново. Божиите хора са предупреждавани за това от най-ранни времена. Мойсей заповяда на хората в навечерието на завладяването на обещаната земя:

Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира между тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите; защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог (Второзаконие 18:9-13).

Тази заповед продължава да има сила за нас днес, както за израилтяните под ръководството на Мойсей. Ние живеем в съвременния Ханаан, където е социално приемливо да се консултираш със спиритисти, медиуми, гледачи на ръка, врачове и хороскопи за специални езотерични проникновения и способности. Проумях това, когато завършвах доктората си по разглеждане на бъдещето. Един от мъжете в класа ми описваше сценарий на бъдещето, който бе изследвал. Той с вълнение обясни, че сме на прага на нови граници на ума: астралните проекции, телепатичните образи, медитацията и т.н. Това не бе нищо друго освен Ню Ейдж и окулт и другите членове в курса — все кандидати за доктори в областта на образованието — поглъщаха информацията.

След като курсът се наслаждава на няколкоминутна оживена дискусия, аз вдигнах ръка и казах:

—  В своите изследвания по темата питали ли сте се някога дали е правилно хората да се забъркват в тези неща?

— О, не ме интересува дали е правилно или не — отвърна той. — Знам само, че дава резултати.

— Не се съмнявам, че дава резултати — възпротивих се аз. — Духовните феномени и окултните практики са толкова стари, колкото библейската история. Въпросът, който трябва да си зададем, не е дали дава резултати или не, а дали е правилно или не.

С моя коментар часът свърши и много хора се обърнаха към мен с въпроса защо да се занимаваш с окулта е погрешно.

Съзнавам също, че тъмната страна на сатанинските версии за духовно знание и сила, споменати от Мойсей — ритуални жертви, магьосничество, ясновидство — процъфтяват в нашата култура, макар не явно. Полицейските участъци се опитват да казват на родителите днес: „Събудете се! Децата ви не се занимават само с наркотици и незаконен секс. Те са се забъркали също със сатанизъм. Виждаме кръвта и осакатените животни.“ Нещата стават толкова страшни, че агенциите за контрол над животните в нашата област вече не пускат на свобода черно куче или котка от страх, че ще стане жертва на сатанинска ритуална злоупотреба.

Човекът, който оглавява сигурността в района на университета ни, принадлежи към група офицери за сигурността на университетите в цяла Южна Калифорния и те се събират веднъж всеки месец. Когато бе ред на нашето училище да бъде домакин на събирането, той ме помоли да говоря на групата за духовните феномени в нашата култура.

— Няма много християни в групата ни — каза той, но те ще бъдат на територията на нашия университет, затова искам да им говориш.

Аз се съгласих. Това бе група ветерани от бивши военни мъже и полицейски служители. Когато започнах да говоря за възхода на сатанизма и ритуалното насилие в нашето общество, нямаше и един човек, който да изрази съмнение или присмех. Всеки от тях можеше да разкаже история как е намирал мрачни свидетелства за активността на сатанизма в своя собствен район.

Всяка забежка в духовното знание и сила, за която Мойсей предупреди израилтяните да избягват в Ханаан — от „безвредните“ хороскопи до немислимите жестокости над животински и човешки жертви — е налице и действа в културата ни днес. И всички те се коренят в сатанинските заблуди.

Знание от тъмната страна

Копнежът за езотерично, „свръх“ знание в нашата култура ми бе илюстриран ярко, когато в Пасадена, Калифорния, наскоро се проведоха две конференции, отворени за обществеността. Едната бе голяма световна конференция на международни мисии и присъстваха около 600 души. По същото време се проведе Ню Ейдж конференция в градския център на Пасадена и се явиха повече от 40 000 души! Това е обществото ни днес. Хората не искат да чуват какво казва Бог. Те искат информация и насока от някой друг, който „знае“: екстрасенс, ясновидец, гледач на ръка, гледач на карти или дух на починал приятел или близък.

Свещеното Писание говори много ясно по въпроса за търсене на знание и напътствие за живота ни от някой друг освен Бога: „Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги издиряйте, та да се осквернявате чрез тях… И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства след тях, против оня човек Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя изсред людете му… Също мъж или жена, която запитва зли духове или е врач, непременно да се умъртви“ (Левит 19:31; 20:6, 27).

Ние сме толкова далеч от тази позиция спрямо доставчиците на гадателски и духовни съвети, колкото изобщо е възможно. Хората, които извършват спиритически сеанси по телевизията и радиото, са считани за знаменитости. Чета непрестанно, че все повече жени в Лос Анджелис се консултират със спиритисти вместо с професионални съветници. Можеш да намериш медиум практически във всеки град по земята ни и да получиш лична духовна „прогноза“. Гадателят е или фалшив, или истински духовен медиум, който изпада в транс и уж получава инструкции за теб от духовния свят. Вместо това да се приема като петно за обществото, тези хора често са издигани на същото ниво като лекарите и свещенослужителите заради техния „професионализъм“.

Шарлатани и истински медиуми

Откъде получават екстрасенсите и спиритистите своята „невероятна“ информация и прозрения? Много от тях са свързани с демонични влияния, но голяма част от това, което се нарича спиритизъм и парапсихически феномени, не е нищо друго освен хитро внушена илюзия. Тези тъй наречени спиритисти осъществяват това, което се казва „студено гадателство“. Ти отиваш при тях за съвет или насока и те ти задават няколко прости, насочващи въпроса. Въз основа на информацията, която им даваш, правят общи наблюдения, които вероятно се отнасят за повечето хора в твоята ситуация. Но ти си толкова впечатлен от точността на техните „разкрития“, че започваш да им добавяш всякакви подробности, които могат да изфабрикуват в своето „ясновидство“. В това няма нищо демонично, това е само психически и вербален трик.

Но медиумите и спиритистите, срещу които предупреждават Левит и Второзаконие, не са шарлатани, а хора, които притежават и предават знание, идващо не чрез естествените канали на възприятието. Тези хора са се отворили за духовния свят и са станали посредници за знанието от Сатана. Шарлатанинът със своите фалшиви студени гадателства се интересува само да ти измъкне парите. Но лъжливото знание и посока, които идват от Сатана чрез един медиум, имат за цел да осуетят твоята духовна жизненост и свобода.

Веднъж съветвах една жертва на медиум. Рори, мъж с умен поглед, към петдесетте, който току-що бе преживял развод, дойде в офиса ми и ми разказа невероятната си история. Един ден той си определил среща със своя млада приятелка на име Бернис в един парк в Южна Калифорния. Докато обикаляли магазините, стигнали до малка витрина, която рекламирала пътуващ медиум. Надписът гласял: „Влезте и получете напътствия за живота си“.

Рори и Бернис влезли вътре и ясновидката ги удивила със своето езотерично знание. Дали е била истински медиум, който е получавал информация от зъл дух, или хитра шарлатанка, не знам. Но ефектът върху двойката бил поразителен.

— Ако имаш такава сила — възкликнал Рори — какво още можеш да направиш за мен?

Ясновидката обещала, че може да му помогне да има успех в работата си и във всички други области на живота.

Рори се вързал и той, и Бернис започнали да се срещат с ясновидката редовно. Един от първите съвети на жената бил двамата да се оженят и те го сторили. Продължили да търсят и следват съветите на ясновидката за живота си.

Почти четири години по-късно Рори бе в офиса ми. Бракът му с Бернис бил пълен провал, а работата, в която жената му обещала такъв успех, му се разминала. Когато го попитах колко пари е хвърлил на вятъра в търсене на „духовно“ знание, Рори отвърна:

— Аз лично и дадох почти 15 000 долара, но Бернис изгуби над 65 000 долара.

Неприятната страна в търсенето на тъмната страна

Не се знае много за библейския термин „медиум“ или „спиритист“. Тъй като „медиум“ (ob, в значение на магьосник, запитвач на духове или човек с дух водач) е от женски род, а спиритист (yidd oni, от корена на „знам“) е от мъжки род, някои смятат, че това са мъжкото и женското съответствие на една и съща роля.

Старият Завет изобилства от примери за царе, лъжепророци и гадатели, които водят народа на Израел към бунт срещу Бога. Един от най-известните случаи бе първият цар на Израел. Саул започна добре, като търсеше Божието ръководство и бе помазан от Самуил за цар на Израел (1 Царе 9). И той служи добре до злощастния си бунт срещу Божията воля (1 Царе 15), грях, който Бог приравни с греха на чародейството (стих 23). Защо съгреши Саул и отхвърли словото на Господа? Защото се страхуваше от гласа на хората повече отколкото от гласа на Бога — проблем, който твърде често виждаме в света днес. Проблемът за бунта е най-тежкият проблем в света.

Макар че Саул съжали за греха си (или поне съжали, че са го хванали!), няма свидетелство, което да показва, че действително се покая. Подобно на много хора, които не се подчиняват на Бога, той се опита да поправи грешката си, но бе твърде късно и „Господният Дух беше се оттеглил от Саул и зъл дух от Господа го смущаваше“ (1 Царе 16:14).

Това е труден пасаж по две причини. Първо, той сякаш подсказва, че човек може да изгуби Святия Дух чрез действие на непокорство. Но трябва да е ясно, че присъствието на Святия Дух в Стария Завет бе избирателно и временно. Духът, свързан със Саул, бе вероятно същия Дух, който бе свързан с Давид в стих 13: особена дарба от Духа да управлява като Божия помазан цар. Тази уникална дарба не е същата като личната връзка в Духа, на която се наслаждаваме с Бога, като Негови деца, днес.

След кръста църквата се идентифицира с пребъдващото присъствие на Святия Дух, който завинаги съедини Божиите деца с техния небесен Отец (Ефесяни 1:13, 14). Исус обеща, че никой няма да ни грабне от ръката Му (Йоан 10:28) и апостол Павел ни уверява, че нищо — нито дори непокорството — не може да ни отдели от Божията любов (Римляни 8:35-39). Ние сме сигурни в Христос и в нас пребъдва Неговият Дух чрез вяра в делото на Христос на кръста.

Вторият проблем се отнася до смущаващата идея, че злият дух може да идва от Господа. Но трябва да помним, че Бог е върховен и Той може да използва Сатана и пратениците му като средство за дисциплиниране на Своя народ, както направи със Саул. Това е същото като използването от Бога на безбожния асирийски народ като „жезъла на гнева Ми“, за да накаже народа на Израел (Исая 10:5, 6). Използването на демони за постигането на волята Му не противоречи на природата или плана на Бога.

Дори на църквата е разрешено да предаде упорито безнравствен член на Сатана „за погубване на плътта му, за да се спаси духа му в деня на Господа Исуса“ (1 Коринтяни 5:5). Защо? За да подействат светът и неговият управител така на човека, че да предизвикат истинско покаяние. „Искаш ли дяволът да ти бъде господар?“, питаме безнравствения вярващ чрез тази стратегия. „Върви и може би болезнените последствия, които ще изпиташ на гърба си заради своята безнравственост, ще те завърнат при Бога.“

Интересно е да отбележим, че когато злият дух идваше върху Саул, Давид (наследникът на Израилевия трон) свиреше на арфата си и злият дух се махаше (1 Царе 16:23). Колко зле познаваме за жалост библейското значение на музиката в духовното царство! Когато Елисей трябваше да се допита до Бога, той каза: „Доведете ми един свирач. И като свиреше свирачът, Господната ръка дойде върху него“ (4 Царе 3:15). По време на царуването на Давид над 4000 музиканти имаха задача да пеят в храма нощем и денем (1 Летописи 9:33; 23:5). Белег на изпълнените с Духа християни е да пеят и в сърцата си да отправят мелодии към Господа, както и да се разговарят с псалми, химни и духовни песни (Ефесяни 5:18-20).

От другата страна на истината лежи деструктивната сила на светската музика. Хари, сатанинският първосвещеник, ми показа многобройни символи върху популярни албуми, които посочваха посвещение и обвързване със сатанизма. Той ми каза, че около 85 процента от днешните групи за хеви метъл и пънк музика са „притежавани“ от сатанисти. Те несъзнателно са се продали на сатанизма срещу слава и пари. Малцина от тези артисти действително практикуват сатанизъм, но повечето са безнадеждно изгубени и карат други да се отклоняват чрез безбожното послание на своята музика.

След смъртта на пророк Самуил, изкривената жажда на Саул за духовно знание го накара да потърси водителство от един медиум. След като преди това бе очистил народа от запитвачите на зли духове и врачовете (1 Царе 28:3), Саул бе насочен към ендорската магьосница, която по някакъв начин бе избегнала наказанието. Като дойде предрешен при магьосницата, Саул я убеди да повика Самуил (стихове 8-19). Но планът не се осъществи, защото Бог позволи самият Самуил да се върне, като ужаси магьосницата (която очакваше да се появи нейният зъл дух). Посланието на Самуил към Саул беше само лоши новини, като предсказа неизбежното пленяване на Израел от филистимците и смъртта на Саул и синовете му (стих 19).

Бог изрично забранява викането на мъртви (Исая 8:19, 20) и историята за богаташа и Лазар поучава днешната невъзможност да се общува с мъртвите (Лука 16:19-31). Когато медиум претендира, че се е свързал с мъртъв човек, не му вярвайте. Когато психолог твърди, че е върнал клиента си обратно към предишно съществуване чрез хипноза, не му вярвайте. Когато Ню Ейдж екстрасенс докладва, че е пренесъл човек от миналото в настоящето, осъзнайте, че това не е нищо друго освен демон или измама на шарлатанин.

Стара идея в нови дрехи

Движението Ню Ейдж облича окулта в маската на Ню Ейдж просветление: „Ти не се нуждаеш от Бога, ти си Бог. Не трябва да се покайваш за греховете си и да разчиташ на Бога, за да те спаси. Грехът не е проблем, трябва само да обърнеш ума си и да го настроиш на великата космическа вълна чрез хармонично сливане.“ Кулминацията на Ню Ейдж е най-старата лъжа на Сатана: „Ще бъдете като Бога“ (Битие 3:5).

Тази жажда за знания и сила е примамила падналото човечество да търси водителство от медиуми и спиритисти и от такива окултни практики като ясновидство, гледане на карти, гледане на ръка, масички за спиритически сеанси, астрология, магически клетви и автоматично писане. „Няма ли Бог в Израел, та отивате да се допитате до акаронския бог Веелзевула?“, проплака Илия (4 Царе 1:3). Хората навсякъде около нас пренебрегват Бога, който ги обича и желае да ръководи живота им, и вместо това търсят светлина и мир в царството на тъмнината. Може спокойно да попитаме като Иуй: „Какъв мир, докле са толкоз много блудствата и чародействата на майка ти Езавел?“ (4 Царе 9:22). Мирът може да се намери само при Княза на мира, не при княза на тъмнината.

Не се оставяйте да бъдете завлечени от перспективите за знание и сила, които примамват и отвличат от Бога толкова хора в нашата култура днес. Хора, като последователите на Симон магьосника в Деяния 8:9, 10, които продължават да се дивят на практикуващите магиите на Ню Ейдж. Други като клиентите на обладаното от демон слугинче в Деяния 16:16-18 ще допринасят за печалбата на онези, които упражняват духа на ясновидство. Както в тези примери от ранната църква, хора които търсят знание и сила от тъмната страна, ще пречат на делото на Бога, като заблуждават много хора чрез фалшивата сила, която използват. Други ще бъдат жадни за власт до такава степен, че ще принасят жертви на „бесовете“ (Левит 17:7) и дори ще принасят в жертва собствените си деца на демоните (Псалми 106:36-38). Мога да свидетелствам от първа ръка чрез опита си като съветник, че тези неща действително се случват днес.

Нека тези думи от Свещеното Писание ни отрезвят за действителността, че дори вярващи могат да бъдат отклонени от Божието знание и власт от неприятеля, който преувеличава чувството ни за независимост и значение вън от Бога:

А Йесурун затлъстя и ритна; затлъстял си, угоил си се, надебелял си; тогава забрави Бога, който го създаде и презря Канарата на спасението си. С чужди богове Го раздразниха до ревнуване, с мерзости Го раздразниха до гняв. Пожертвуваха на бесове, които не бяха Бог, на богове, които не бяха знаели, на нови богове, наскоро въведени, от които бащите ви се бояха; а ти не помисли за Канарата, която те роди, и забрави Бога Създателя твой (Второзаконие 32:15-18).