Предисловие

Нездравословните душевни връзки неизбежно се превръщат в демонични душени връзки. Тъй като разпознавам съществуването на демонични душени връзки и изправяйки се срещу духовете, които са въвлечени в това чрез безброй освободителни ситуации, с вълнение прочетох този проникновен, библейски трактат по този въпрос. Това е едно систематично разглеждане на факти и принципи, участващи и в добрите, и в лошите душевни връзки.

Тази книга разглежда тази страна на освобождението, която никога не трябва да бъде пренебрегвана. Нездравословните душевни връзки са скритата причина живота на много хора да бъде разбъркан. Нечестивите връзки са в резултат на изопачени и грешни взаимоотношения, които спъват вярващите в техния духовен вървеж и ги държи вързани с духовни вериги.

И ето че най-накрая имаме задълбочена и теологически обоснована разработка по тема, която е малко разбирана. Тука също има възможност да се опише живота на някого, като съществуването на нездрави душевни връзки и да се открият необходимите стъпки за разчупването в чистотата и мира на освобождението.

 

Франк Хамънд (Служител и автор на „Прасета в хола”
и на множество други книги)

следваща глава Предговор от автора