Предговор от автора

Една от причините, която ме подтикна да направя това изследване дойде от заключителния пасаж в едно писмо, което получих от Джъдсън Корнуел, в което той питаше: ”Възможно ли е Бог да свързва нашите души?”

Каква прекрасна мисъл и всъщност това е, което щях да открия, че взаимоотношението съществува между всички вярващи. Неговото изявление ме накара да започна да мисля за положителните душевни връзки, които бяха в основата си една нова област на размишление.

Порази ме това, че въпреки че сме слушали много през последните години относно проблеми, в следствие негативните или зли душевни връзки, аз не мога да си спомня да съм чувал този термин дори в освободителните среди преди 1980 г. Аз се учудвам как е възможно изведнъж да бъде видяна толкова много истина относно душевните връзки  ако това преди не е било виждано. Така че аз попитах няколко други човека, които са изтъкнати в служението за освобождение. Те се съгласиха, че също никога не са чували този термин да е бил използван до преди петнадесет години.

Вероятно са ми били необходими двадесет и осем години служене на тези, които се нуждаят от освобождение, за да се отворя и да пожелая да разбера душевните връзки. Но трябва да призная, че аз на практика нямах никаква светлина по този въпрос до преди последните пет години. Преди това когато съм се сблъсквал с тях, аз вероятно съм ги смесвал всички заедно под общото название магьоснически контрол и просто съм ги разчупвал. Важно е да отбележа, че явно Господ иска да бъдат почитани името на Исус и Кръвта, която Той проля дори когато нямаме цялостно и пълно разбиране за всички начини по които сатана работи.

Скоро идва часа когато няма да има нужда повече каквото и да било да бъде пазено в тайна … защото изпълнението на времето приближава бързо. (Лука 8:17; Матей 10:27).

Днес, Святият Дух обучава Тялото Христово и засилва нашето разпознаване. За мен е ясно, че тайните на Царството биват отривани в този час, за да може Тялото Христово да бъде назидано; за да можем ние да израснем в Него – в пълния ръст на Христовата мярка.

За всяко нещо, което е ново или е откровение за вас, аз ви моля да четете внимателно, с молитва и предпазливо да бъдете нащрек със вашето собствено разпознаване, защото аз съм само един който търси истината, също като вас: търсещ отговори за да помогна пленниците да бъдат освободени!

 

Бил Банкс

Киркууд, Мисури

Януари, 1999 г.

следваща глава Въведение