Глава шеста – ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПО-НАТАТЪШНИ ВРЕДНИ ДУШЕВНИ ВРЪЗКИ

Побеждаването на осъждението означава никакво робство повече, но свобода за нас. Човек трябва да се научи да осъзнава разликата между свобода и осъждение. Жената описана във Втора Глава беше в робство, също както са и всички, които са под душевни връзки. Това не трябва да бъде така. Запомнете,

А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода. (2 Коринтяни 3:17)

Свобода, а не робство е Господното наследство за Неговите деца. На кое се наслаждавате вие? Спомнете си Божиите думи към Фараона „Пусни людете ми!” Бог не се е променил: това продължава да бъде Неговата воля за людете Му.

Научете се да разпознавате неподходящите подаръци

Логичният въпрос е: Как човек може да отличи добрите от лошите подаръци? Ключът се намира главно в мотивацията на подателя, какво се надява той да спечели чрез даването на този подарък? Мотивът богоугоден ли е или е небогоугоден? Какво се очаква в замяна? Имали обвързване прикачено към подаръка?

Тест за лоши подаръци

  1. Имате ли чувството че нещо не е наред с подаръка?
  2. Подаръкът неуместен ли е?
  3. Твърде скъп ли е?
  4. Твърде личен ли е? – Например, един мъж да подари дамско бельо на омъжена жена е неуместно.

            Често бижутата попадат в тази категория, такива като пръстени, амулети, талисмани (идоли). Всички те са съмнителни … проклятия може да са прикачени към тях или от човека, който дава или от този, който ги е правил. Особено съмнителни са пръстените. Годежни, сватбени, приятелски пръстени всички те символизират посвещение на взаимоотношение. Може да има проклятие произтичащо от стремежа за контрол на дарителя, прикачено към пръстена или украшението.

Преди години съпругът на една професионална тенисистка дойде за служение, търсейки помощ за възстановяването на неговата съпруга от едно лесбийско общество сред тенисистките. Тази извратена група изпратила младата съпруга при една „специална треньорка”, която идоктринира жените сексуално и след това давала на всяка жена пръстен. Впоследствие по някакъв начин те били обвързани с тази извратена общност.

Научете се да избягвате зависимост

Аз не съм уязвим от теб, защото не се страхувам от теб, нито пък ще бъда опустошен от теб чрез твоето отхвърляне. И още по-важното е, че аз няма да стана зависим от теб, защото аз съм избрал да стана и да остана зависим единствено от Господ Исус Христос. Аз Му принадлежа и ако Той е откъм мен, от какво ще се боя? Аз съм приет във Възлюбения.

Така че ние смело можем да кажем: „Господ ми е помощник, няма да се убоя; какво ще ми стори човек?“ (Евреи 13:6)

Съпротивете се на дявола и на всеки,
опитващ се да ви контролира
 

И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола, и той ще побегне от вас. (Яков 4:7)

Това, което разглеждахме до сега се отнася за първата част от този стих: да подчиним себе си на Бога и да сменим господарите. Следващата част от стиха ни дава един от най-мощните ключове за победа за всички форми на духовно воюване, принципа на духовна съпротива. За да продължи да ходи в свобода, човек трябва да се съпротиви.

Ако някой упражнява силата на контрол над вас, ако той манипулира, доминира или упражнява магьосничество срещу вас, вие трябва да вземете решението да се съпротивите на тази сила. Вие правите това вземайки твърдото решение чрез своята воля да не бъдете контролирани. Вие също така вземате решение да поставите граница: да откажете да си позволите да бъдете уязвими. Това решение може да включва отказване от приемане на подаръци, финансова помощ или каквото и да било предложено, което вие установявате, че има скрит мотив или скрита въдица.

Една последна мисъл във връзка със запазването на освобождението. Запомнете, ние можем да поставим нашата воля срещу греха на съмнение, точно както поставяме волята си срещу всеки друг грях, не бъдете невярващи, но вярващи (Йоан 20:27б).

Спомнете си, обещанието дадено в Яков 4:7, дяволът ще бяга от вас. Исус вече е победил сатана. Сега зависи от нас да го победим по същия начин просто като прилагаме работата, която Исус извърши. Точно както ние прилагаме кръвта на Исус за себе си за спасение; ние трябва да приложим завършеното дело на Голгота, за да победим сатанинските дела на тъмнината и да ходим в свобода и святост.

следваща глава ПРИЛОЖЕНИЕ