Глава четвърта – СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ НЕЗДРАВОСЛОВНИТЕ ДУШЕВНИ ВРЪЗКИ

Симптомите, които негативните душевни връзки предизвикват, подчертава неотложността не само на определяне на нездравословните душевни връзки, които могат да съществуват в живота на човека, но нуждата да бъде освободен от тях.

Разгледайте контраста между праведните и неправедни последици от добрите и злите душевни връзки посочени в таблица на следващите две страници.

Когато някой е вързан за неправилен човек, се наблюдават определени обичайни странични последици. Те ще включват някои от следващите:

1. Загуба на индивидуалност и самоувереност.

Тенденцията да мислиш за себе си от гледна точка на взаимоотношение с някой друг, съпроводено от малоценност и липса на компетентност.

2. Загуба на ясно мислене при вземане на решения.

Нерешителност, неспособност или избягване на вземането на решения.

3. Загуба на мира.

Наличието на страх, притеснение, тревожност или нервност особено около други хора; чувство, че си под натиск или стрес винаги да угодиш на другия.

4. Загуба на способността наистина да обичаш другите.

Наличието на гняв и негодувание.

5. Загуба на духовна свобода и лична независимост.

Съпроводено от вина и осъждение, и чувство на задушаване или непрекъснато ограничаване.

В допълнение, човек, който е станал уязвим на контрола на своя познат също така развива допълнителна уязвимост към повече зли душевни връзки. Той ще се озове в положение, в което ще развие проблеми във взаимоотношенията с другите познати.

6. Загуба на добро здраве.

Придружено от немощ (слабост, отпадналост).

Душевните връзки на предразположеност към болести или нещастие може да бъде унаследено заедно с наследствена душевна връзка, често срещана като наследствено проклятие или дух. Подобни небогоугодни душевни връзки на болест могат да съществуват успоредно с богоугодни душевни връзки вътре в брака, докато не бъдат изгонени. Например, моята съпруга Сю, имаше окапване на косата и страх, че ще се разболее от рак след като аз имах рак, поради нейните дълбоки чувства към мен. Тя стана уязвима чрез мен.

Лесно забележимо е, че хора, които са вързани от страх, гняв, тревожност и други емоционални дисфункции произтичащи от това, че са прекомерно контролирани, стават податливи на болести.

И разбира се, най-тежкия, мъчителен страничен ефект е:

7. Загуба на близостта с Отец.

Как мога да знам, ако някой се опитва да спечели контрол над душата ми?

…понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето. (2 Коринтяни 11:20)

Напълно е възможно, както става ясно от този пасаж, обикновен човек, мотивиран от зло да направи най-малко пет неща:

  1. Да ви въвлече в робство;
  2. Да ви разкъса (погълне лакомо), следвайки примера на сатана, рикаещият лъв търсещ, кого да погълне. По този начин той върши работата на сатана и е негов служител.
  3. Отнема от вас това, което е ваше (наврежда ви, ограбва от репутацията ви, от нещата ви или отнема жена ви);
  4. Издига себе си над вас, като ви подтиска.
  5. Поразява (измъчва) ви, напада ви, наранява ви, физически или яростно.

Някое от тези или всичките могат да ви накарат да страдате, но Исус иска да ви освободи от всяко такова робство и от произлизащото от него страдание. Това е друга причина поради която Той дойде … да освободи пленниците!

Преследващ мисловен живот

Често се характеризира с чувство на принуждение да бъде с или да види друг човек.

„Не мога да я забравя!” „Не мога да я избия от главата си!”

Съзнателен мисловен живот: непрекъснат тормоз чрез спомени или мисли за другия човек, фантазии или мечти (не е задължително фантазиите да са сексуални, но често те явно имат и сексуален аспект.)

Несъзнателен мисловен живот: сънища, кошмари. Тези хора често се оплакват, че са неспособни да изтръгнат другия човек от мислите си или сънищата си; може да бъдат измъчвани с кошмари, че другия човек движи живота им или ги контролира, или дори че ги убива. Човек може да забележи, че

– някой постоянно ви ласкае или прехвалва, така както … Данаил 11:32а)

– някой друг взема решения или прави планове за живота ви

– някой е извънредно много ви покровителства

– някой друг бива заплашен от всяко ново приятелство, което създавате

–  някой упражнява финансов контрол над вас, родители, шефове, дълг. Всички упражняват паричен контрол над вас.

Супер духовна манипулация

Супер духовната манипулация се практикува от някой в църквата или извън нея, но който претендира да е по-духовен от другите (т.е. по-духовен от вас), твърди че е в близки взаимоотношения с Бога; редовно и директно чува от Него и има водителство за другите. (Нещо, което не е много логично: на кого другиго Бог би искал да говори за вас, освен на вас самите?) Разпознайте това, фалшиви пророци, даващи фалшиви думи от Господа.

Запомнете, когато вие станете свързан с някой поради небогоугодни причини, вие ставате податливи не само на всички симптоми, който вече споменахме, но вие може също така да се сдобиете с демонични проблеми от доминиращата личност, включително тяхното вероломство (измяна, изневяра) и бунт. Дори може да се окаже, че вие започвате да търсите някой друг когото да контролирате, точно както вие сте бил контролиран.

Заключението е, злите душевни връзки трябва да бъдат разчупени. Следващата глава ще изложи стъпките към свободата.