Въведение

Докато служехме в сферата на освобождение от демонично робство през последните двадесет и осем години, ние открихме много истини относно плановете и намеренията на врага спрямо Божиите деца. През последните години обаче осъзнахме, че има един дълбок проблем, основен за повечето случаи на демонично робство. Ние описваме този дълбок корен като нездравословни или грешни душевни връзки.

Глупавият въпрос, който често бива поставян пред студентите по теология е: „Може ли Бог да направи толкова голям камък, че да не може да го вдигне?” Нелеп въпрос. Защо Бог би поискал да прави подобно нещо? Но всъщност Той го е направил – под формата на свободна воля, която Той даде на човека.

Бог ни създаде със „свободна воля”, (т.е. даде ни независимост на нашата воля). Той ни позволи да вземаме решения на които после ще служим. Той не подчини нашата воля. По-скоро Той търпеливо ни чака да изберем да поставим умовете си в пълна преданост на Неговата воля.

Давайки този факт, ние сме създадени със свободна воля – най-мощната сила в Божието творение. Нейната истинска мощ се крие в Божия отказ да я контролира и прегазва. Ангелите имат свободна воля; човекът – Божието най-висше творение на тази планета има свободна воля; дори божествената природа я притежава както Исус свидетелства:

Моята храна е да върша волята на Онзи, който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело. (Йоан 4:34)

Отче, ако е волята Ти, отмини Ме с тази чаша, но нека бъде не Моята воля, а Твоята. (Лука 22:42)

Когато поради обстоятелства, които ще бъдат описани в тази книга, някой подчини волята си на някой друг може и ще се случи невероятно добро или демонично зло.

Ние ще се опитаме да очертаем двете страни на този въпрос: не само ползите от богоугодните душевни връзки, но също така  разрушителността на небогоугодните душевни връзки.

По-нататък ще се опитаме да предложим решения на хората, преживели болката и демоничния тормоз дължащ се на съществуването на нездравословни зрели душевни връзки.

Лекарството за освобождение от зли духове е относително простичко в сравнение с разчупването на злите душевни връзки: човек веднага може да изгони демон, но как може да бъде изгонен човек оказващ влияние в нечий живот? Човек, който обикновено е смесица от добро и зло?

Не е случайно, че Исус ни заповяда да простим преди да бъдем освободени (както е в Господната молитва) защото Той разпозна, че демоничните робства често произлизат от разбито доверие във взаимоотношенията между хората.

„…и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, а ни избави от лукавия…“ (Матей 6:12-13а)

Също както няма две еднакви снежинки, така няма и две еднакви връзки. Има обаче общи признаци доказващи и благотворните, и нездравословни душевни връзки.

Надяваме се, че помагайки на читателя в изясняването на негативния и положителния аспект на взаимоотношенията, той или тя ще спечели невероятна духовна свобода и зрялост.