Съдържание Цялата книга на една страница

Част 9 – Глава LХVІІІ

Как разрушенията и бедите идват от сатана когато той е господар. Адам и Ева установяват обичай да се покланят.

 

1. Тогава Бог видя Адам и Ева и какво ги сполетя от сатана, който искаше да ги погуби. Бог изпрати Словото Си и издигна Адам и Ева от състоянието на смърт. 3. Тогава Адам каза: “О, Боже, Ти изгори и ни отне зърното, което ни беше дал и изпразни ведрото с вода. После прати ангелите си, които ни заблудиха и ние изгубихме пътя. Нима ще ни погубиш? Ако това е от Теб, о , Боже, вземи душите ни, но не ни наказвай.” 4. Бог каза на Адам: “Не съм подпалил житото и не съм изливал водата. Не съм изпращал ангелите си за да ви отклонят от верния път. 5. Това стори сатана, вашият господар, този, на когото се подчинихте. В същото време оставихте настрана заповедите ми. Той изгори житото, изля водата и ви заведе по грешен път. Всички обещания, които ви даде, бяха измама и лъжа. 6. Сега Адаме, ще признаеш добрите дела, които извърших за теб.” 7. Бог каза на ангелите Си да вземат Адам и Ева и да ги занесат до житното поле, което намериха в началото, заедно с ведрото пълно с вода. 8. Там видяха дърво и намериха по клоните му твърда манна. Адам И Ева се възхитиха на Божията Сила. Ангелите им заповядаха да ядат от манната когато са гладни. 9. Бог прокле сатана и му забрани да унищожава житното поле. 10. Адам и Ева взеха жито и принесоха жертва на планината, където за първи път принесоха в жертва кръвта си. 11. Направиха това отново на олтара, който бяха построили. Застанаха и се молиха, умоляваха Бога: “О, Боже, когато бяхме в градината нашите хваления стигаха до Теб както тези жертви, а нашата невинност се издигаше като тамян. Сега, о, Боже, приеми жертвата ни и не ни отхвърляй, лишени от милостта Ти. 12. Тогава Бог каза на Адам и Ева: “Тъй като жертвахте това пред Мен, Аз ще го направя Моя плът когато сляза на земята за да ви спася. Ще направя така, че тази жертва да бъде принасяна дълго на олтара за опрощаване и милост за тези, които участват в нея.” 13. Бог изпрати светъл огън върху жертвата на Адам и Ева и я изпълни с блясък, милост и светлина. И Святият Дух слезе върху жертвата. 14. Бог заповяда на един ангел да вземе огнени езици и с тях като с лъжици да даде на Адам и Ева дар. Ангелът направи това, което му заповяда Бог. 15. Душите на Адам и Ева бяха просветлени, а сърцата им – изпълнени с радост, щастие и хваления към Бога. 16. И Бог каза: “Така да правиш и да ти стане навик когато огорчения и мъки ви сполетят. Обаче освобождението и влизането в градината няма да дойдат преди определените между Мен и вас дни да се изпълнят. Ако не беше така щях от милост и съчувствие към вас да ви върна в градината Си и да съм отново благосклонен към вас заради жертвата ви в Мое име.” 17. Адам се зарадва при тези думи, двамата с Ева се поклониха пред олтара, където бяха коленичили и се върнаха в пещерата на съкровищата. 18. Това се случи в края на 12-ия ден след 80-ия ден от излизането им от градината. 19.Те се молиха цяла нощ и излязоха от пещерата. 20. Адам каза с радост в сърцето заради жертвата си пред Бога, която Той прие: “Нека правим това три пъти всяка седмица през целия си живот на четвъртия ден, сряда, в деня на приготовлението, петък и в събота.” 21. Бог хареса това, което двамата решиха. 22. След това дойде Божието Слово и каза: “О, Адаме, вие определихте предварително дните, в които страданията ще Ме сполетят, когато се превъплътя. Това са сряда и петък. 23. Колкото до първия ден, Аз създадох всичко и издигнах небесата. Чрез възкресението Ми в този ден отново ще донеса радост и ще възвися тези, които вярват в Мен. О, Адаме, принасяй тази жертва през целия си живот.” 24. И Бог оттегли Словото Си от Адам. 25. Адам продължи да принася жертви три дена, всяка седмица, в продължение на седем седмици. После, в първия ден, който е 50-ия, Адам принесе жертва както обикновено и заедно с Ева дойдоха пред олтара както Бог им каза.

следваща глава Глава LХІХ