Съдържание Цялата книга на една страница

Част 10 – Глава LХХV

Семейството посещава отново пещерата на съкровищата. Раждането на Авел и Аклия.

 

1. Тогава Адам приготви жертва и двамата с Ева я занесоха заради децата на олтара, който бяха построили. 2. Адам принесе жертвата и помоли Бог да я приеме. 3. Бог я прие и изпрати огън от небето, който беше насочен към жертвата. Адам и синът му се приближиха, а Ева с дъщеря си остана настрани. 4. Адам беше щастлив да бъде със сина си близо до олтара. Адам и Ева изчакаха дъщеря им да навърши 80 дена, Адам приготви жертва и я даде на Ева. Отидоха при олтара, където Адам я принесе, молейки Господ да я приеме. 5. Бог прие жертвата на Адам и Ева. Тогава заедно с децата се приближиха и слязоха радостни от планината. 6. Върнаха се в пещерата на съкровищата за да могат децата да влязат и да бъдат благословени от символите, донесени от градината. 7. След като бяха благословени, те се прибраха в пещерата където се родиха децата им. 8. Преди Ева да принесе жертвата, Адам я беше завел при реката от вода; там се измиха след всички беди, които им се бяха случили. 9. Адам и Ева се връщаха всяка нощ в пещерата на съкровищата където се молеха и се чувстваха благословени. После се връщаха в тяхната пещера където се родиха децата. 10. Те правеха така докато децата се отбиха. След като спряха да сучат, Адам принесе жертва за душите им отделно другите жертви три пъти в седмицата. 11. Когато децата бяха отбити, Ева забременя отново; когато наближи времето, тя роди още един син и една дъщеря. Нарекоха сина Авел а дъщерята – Аклия. 12. След 40 дена Адам принесе жертва за сина а в края на 80-ия ден направи втора жертва за дъщеря си. Той се грижеше за тях както за Каин и Лулува. 13. Занесе ги в пещерата на съкровищата, където бяха благословени и се върнаха в другата пещера. След като се родиха тези деца, Ева престана да ражда.

следваща глава Глава LХХVІ