Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХ

Дяволът се появява като възрастен човек. Предлага “място за почивка”.

 

1. На 89-ия ден сатана дойде в пещерата облечен в дрехи от светлина и опасан със светещ колан. 2. В ръката му имаше жезъл от светлина и изглеждаше величествен. Лицето му беше мило и говореше приятно. 3. Беше се преобразил за да измами Адам и Ева и да ги накара да излязат от пещерата преди да са изтекли 40 дни. 4. Той си каза: “Когато изтекат 40 дни на пост и молитва Бог ще ги възстанови в предишното им състояние; но ако всъщност не направи това, Той все още ще бъде благосклонен към тях. Дори да не се смили над тях пак ще им даде нещо от градината за да ги утеши както направи два пъти преди това.” 5. Сатана се приближи до пещерата в този красив вид и каза: 6. „О, Адаме, изправете се с Ева, елате с мен да отидем в една добра земя и не се страхувайте. Аз също като вас съм плът и кости и бях първото творение на Бога. 7. Случи се така, че когато ме направи, ме постави в една градина на север, на края на света. 8. Каза ми: “Стой тук!” Аз останах там според словото му, иначе бих престъпил заповедта Му. 9. Приспа ме и извади теб от мен; но не те остави при мен. 10. Бог те взе в Божествената Си земя и те постави в една градина на изток. 11. Аз се тревожех за теб защото Бог те извади от мен и не те остави с мен. 12. Но Бог ми каза: “Не се тревожи за Адам, който взех от теб; нищо лошо няма да му се случи. 13. Сега извадих от него помощник* за него и така го зарадвах.” 14. Сатана каза: “Не знаех нищо за теб в пещерата; не знаех за изпитанията, които са те сполетели докато Бог не ми каза: “Ето, Адам, когото взех от теб съгреши; също и Ева, която взех от него. Аз ги изгоних от градината и тъй като съгрешиха срещу Мен и се подчиниха на сатана ги оставих да живеят в беди и нещастия. Оттогава, ето, страдат вече 80 дни.” 15. Тогава Бог ми каза: “Стани, иди при тях и ги вземи със себе си за да не страдат когато сатана идва при тях да ги измъчва. Сега страдат много и лежат омаломощени от глад.” 16. Освен това ми каза: “Когато ги прибереш при себе си, дай им да ядат от плодовете на дървото на живота и да пият от водата на мира. Облечи ги в дрехи от светлина и възстанови предишното им състояние на благодат; не ги оставяй в мизерия защото произлизат от теб. Не тъгувай за тях, нито се разкайвай за това, което ги е сполетяло. 17. Когато чух това, ми дожаля за вас. Сърцето ми не можеше да понесе всичко това заради теб, о, дете мое. 18. Когато чух, Адаме, името на сатана, се уплаших и си казах, че няма да изляза защото той може и мен да улови в капан както е направил с децата ми Адам и Ева. 19. Аз казах: “О, Боже, когато отивам при децата си, сатана ще ме срещне по пътя и ще воюва срещу мен както прави срещу тях.” 20. Тогава Бог ми каза: “Когато го срещнеш, удари го с жезъла, който е в ръката ти и не се плаши от него защото ти си в по-издигнато положение и няма да може да вземе надмощие над теб.” 21. Тогава казах: “О, мой Господи, стар съм и не мога да отида. Изпрати ангелите Си да ги доведат.” 22. Но Бог ми каза: “Ангелите не приличат на хора и няма да се съгласят да тръгнат с тях. Избрах теб, защото са твое потомство и са като теб. Ще послушат това, което ти им кажеш.” 23. После Бог ми каза: “Ако нямаш достатъчно сила да вървиш ще изпратя облак за да те носи и да те остави долу пред входа на пещерата им. Облакът ще те остави и ще се върне. 24. Ако дойдат с теб ще изпратя отново облак да ви носи.” 25. Тогава заповяда на един облак, който ме понесе, донесе ме при вас и се върна. 26. Сега, о, Адам и Ева, деца мои, вижте моите сиви старчески коси и немощното ми състояние защото дойдох от далеч. Елате с мен на мястото за почивка.” 27. Той се разплака и разхълца пред тях; сълзите му се лееха като вода върху земята. 28.  Когато Адам и Ева повдигнаха очи, видяха брадата му, чуха милите му думи и сърцата им омекнаха. Подчиниха му се защото му повярваха. 29. Помислиха, че наистина са негово потомство когато видяха, че лицето му е като техните. Затова му повярваха.

*Съществуването на две думи – “helpmeet” и “helpmate”, означаващи едно и също нещо, е комедия от грешки. Бог обещава на Адам (Кинг Джеймс версия на Библията) подобаващо спасение (помощ, помощник). През 17 век двете думи – “help” (спасение) и “meet” (подобаващо) в този текст са записани грешно като една дума, отнасяща се за Ева и “helpmeet” (помощник) е започнала да означава “съпруга”. През 18 век при несполучлив опит да се определи значението на думата е прието да се пише “helpmate”. Днес двете думи са равностойни като се използват и двата правописа.

следваща глава Част 8 - Глава LХІ