Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХІХ

Дванадесето появяване на сатана при Адам и Ева в момента, в който Адам се моли над жертвата върху олтара. Сатана бие Адам.

 

1. Тогава сатана, който мрази всяко добро, завидя на Адам за жертвата му, чрез която той намери благосклонност в Бога. Той побърза, взе остър камък от железните камъни, появи се в образа на човек, отиде и застана до Адам и Ева. 2. Адам тъкмо принасяше жертва на олтара и беше започнал да се моли с протегнати ръце. 3. Сатана бързо промуши с камъка Адам от дясната страна и от раната потече кръв и вода. Адам падна като мъртъв върху олтара, а сатана избяга. 4. Тогава дойде Ева и пренесе Адам под олтара. Тя остана там, плачейки над него, докато поток от кръвта му заля жертвата. 5. Бог видя смъртта на Адам. Той изпрати Словото Си, възкреси го и му каза: “Изпълни приношението си защото то струва много и е съвършено.” 6. Бог каза на Адам: “Така ще стане и с Мен на земята. Ще бъда прободен, кръв и вода ще изтекат от Мен и ще покрият тялото Ми. Това ще бъде истинската жертва и тя ще бъде сложена на олтара като съвършеното жертвоприношение.” 7. Тогава Бог заповяда на Адам да завърши принасянето на жертвата. След това Адам се поклони пред Бога като Го хвалеше заради знака, който му показа. 8. Бог излекува Адам в един ден – 50-я, в края на седемте седмици. 9. Адам и Ева се върнаха от планината и отидоха в пещерата на съкровищата. Бяха изминали 140 дни от излизането им от градината. 10. Тази нощ те стояха и се молиха на Бога. На сутринта излязоха и отидоха на запад от пещерата където се намираше житото. Както обикновено си почиваха на сянка под дървото. 11. Докато бяха там, множество зверове ги наобиколиха. Това беше работа на сатана. Неговата лошотия го караше да води война срещу Адам чрез брака.

следваща глава Глава LХХ