Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХХVІ

Каин започва да ревнува Авел заради сестрите си.

 

1. Децата растяха силни и високи. Каин обаче беше коравосърдечен и господстваше над брат си. 2. Брат му често принасяше жертви, а Каин оставаше и не отиваше с него. 3. Авел имаше кротко сърце и беше покорен на майка си и баща си. Той често ги подтикваше да правят жертвоприношения, защото самият той обичаше това. Дълго се молеше и постеше. 4. Тогава към Авел дойде знак. Тъй като беше ходил в пещерата на съкровищата и беше виждал златните пръчки, тамяна и смирната, той поиска от родителите си да му разкажат за тях: “От къде взехте всичко това?” 5. Тогава Адам му разказа какво ги беше сполетяло. Авел почувства дълбоко в сърцето си това, което баща му разказа. 6. Освен това баща му Адам му разказа за Божиите дела и за градината. След като чу всичко, Авел остана през цялата нощ в пещерата на съкровищата. 7. Същата нощ докато се молеше, се появи сатана, преобразен като човек и му каза: “Ти често подтикваш баща си да принася жертви, да пости и да се моли; затова ще те убия и ще изчезнеш от този свят.” 8. Авел се молеше на Бога и изгони сатана. Той не повярва на думите на дявола. През деня се появи ангел от Бога и му каза: “Не спирай да се молиш, да принасяш жертви и да постиш. Защото, ето, Бог прие молитвата ти. Не се страхувай от този, който се появи при теб през нощта и те прокле за смърт.” И ангелът си тръгна. 9. През деня Авел отиде при Адам и Ева и им каза за видението си. Когато чуха, те се натъжиха много, но не му казаха нищо за това, а го утешиха. 10. Сатана отиде през нощта при коравосърдечния Каин и му каза: “Тъй като Адам и Ева обичат много повече брат ти, те искат да го оженят за хубавата ти сестра Лулува. Теб пък, искат да оженят за грозната му сестра, защото те мразят. 11. Преди да са направили това, аз ти казвам, че трябва да убиеш брат си. Така сестра ти ще бъде твоя, а неговата ще бъде прогонена.” 12. После сатана си тръгна. Дяволът обаче остана скрит в сърцето на Каин и той често се стремеше да убие брат си.

следваща глава Глава LХХVІІ