Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХХІV

Раждането на Каин и Лулува. Защо бяха наречени така?

 

1. Адам и Ева живееха на земята и работеха за да поддържат телата си в добро здраве. Това продължаваше и през деветте месеца на бременността на Ева. Така наближи времето за раждане. 2. Тогава тя каза на Адам: “Знаците, поставени в пещерата след като напуснахме градината показват, че мястото е чисто и ние отново ще се молим тук някога. Значи не е подходящо да родя вътре. Нека отидем до скалната пещера, която се появи по заповед на Бога когато сатана хвърли по нас голяма скала. 3. Адам взе Ева и я заведе до пещерата. Тя беше преуморена когато дойде време да ражда. Адам се тревожеше защото Ева беше близо до смъртта и думите на Бога за нея се изпълниха.: “В страдания ще носиш децата си и в мъки ще раждаш.” 4. Когато той видя, че Ева е в беда, се помоли на Бог: “О, Господи, погледни ме с милостивите Си очи и я спаси.” 5. И Бог видя слугинята Си, освободи я, тя роди първия си син и неговата близначка. 6. Адам се зарадва на спасението, което получи Ева и на децата, които се родиха. Той й слугуваше в пещерата докато минаха 8 дена. Тогава нарекоха сина си Каин а дъщеря си Лулува. 7. “Каин” означаваше “който мрази” защото той мразеше сестра си и майчината си утроба още преди да излязат от нея. 8. “Лулува” означаваше “хубава” защото беше по-хубава от майка си. 9. Адам и Ева изчакаха докато децата навършат 40 дена и Адам каза: “Ще направим жертва заради децата.” 10. Ева каза: “Първо ще направим жертва за първородния син, по-късно ще принесем друга жертва заради дъщерята.”

следваща глава Част 10 - Глава LХХV