Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХХІІІ

Сватбата на Адам и Ева.

 

1. Тогава Бог прецени,че думите на Адам са истина и той може да изчака заповедта Му относно съвета на сатана. 2. Бог одобри това, което Адам мислеше и в молитва беше изложил пред Него. Словото на Бога дойде при Адам и му каза: “О, Адаме, само ако беше имал такава предпазливост от самото начало, преди да дойдете от градината в тази земя!” 3. След това Бог изпрати ангелите Си, които бяха донесли златото, тамяна и смирната за да го осведомят за женитбата му с Ева. 4. Те казаха на Адам: “Вземи златото, дай го на Ева като сватбен подарък и обещай да се ожениш за нея; тогава й подари и малко тамян и смирна; след това бъдете една плът. 5. Адам се подчини на ангелите, взе златото и го постави в пазвата на дрехата й. Обеща й да се ожени за нея. 6. Тогава ангелите заповядаха на Адам и Ева да се молят 40 дни и нощи и когато мине това време, Адам да прави любов с жена си. От този момент това ще стане чисто и неосквернено действие. Така ще имат много деца и ще напълнят земята. 7. Адам и Ева чуха думите на ангелите и те си тръгнаха. 8. Адам и Ева започнаха да постят и да се молят 40 дни. След това правиха любов. От напускането на градината бяха минали 123 дена – седем месеца и тринадесет дена. 9. Така войната на сатана с Адам не успя.

следваща глава Глава LХХІV