Съдържание Цялата книга на една страница

Глава LХХІХ

Злият план е доведен до трагичния си завършек. Каин е уплашен: “Да не съм пазач на брат си?” Седемте наказания. Мирът е разрушен.

 

1. Така те вървяха докато дойдоха до място, където нямаше овце; тогава Авел каза на Каин: “Виж, братко, вече се уморихме от вървене; не се виждат нито дървета, нито плодове, нито земни цъфтящи растения. Няма овце, нито каквото и да е друго, за които ми говори. Къде са овцете, които искаше да благословя?” 2. Тогава Каин му каза: “Ела и скоро ще видиш много красиви неща.; но върви пред мен докато те настигна.” 3. Така Авел се движеше отпред, Каин остана зад него. 4. Авел беше простодушен и нямаше измама в него; изобщо не си мислеше, че брат му може да го убие. 5. Тогава Каин го наближи, за да го успокои. После го настигна и го заудря с тоягата – удар след удар, докато го зашемети. 6. Когато Авел падна на земята и видя, че брат му възнамерява да го убие, му каза: “О, братко, смили се над мен. Заради гърдите, от които сме сукали, не ме удряй! Заради утробата, която ни е дала живот, не ме убивай с тоягата! Ако ще ме убиваш, вземи един от тези големи камъни и направо ме убий.” 7. Тогава Каин, коравосърдечният и жесток убиец, взе камък и удряше брат си докато мозъкът му изтече и той лежеше в собствената си кръв. 8. Каин не се разкая за това, което беше извършил. 9. Когато кръвта на праведния Авел падна върху земята, тя я изпи и потрепери сякаш искаше да унищожи Каин заради това. 10. Кръвта на Авел тайнствено извика към Бога за да отмъсти за убийството му. 11. Тогава Каин бързо започна да копае земята за да погребе брат си. Той се беше разтреперил от страха, който го нападна когато усети земята да трепери. 12. Хвърли брат си в рова, който беше изкопал и го зари с пръст. Земята обаче не искаше да приеме тялото и го изхвърли веднага. 13. Каин отново започна да копае земята и скри брат си в нея. Тя обаче отново го изхвърли; това се случи три пъти. 14. Калната земя изхвърли първия път тялото на Авел защото той не беше първото творение; втория път това се случи защото той беше праведен и добър, и беше убит без причина; земята не го прие за трети път за да остане като свидетелство срещу брат му.

15. Така земята се подигра на Каин, а Бог изпрати Словото Си. 16. Той беше гневен и недоволен от смъртта на Авел. Бог гърмеше от небето и светкавици излизаха от Него; Словото на Бога дойде от небето при Каин и му каза: “Къде е брат ти Авел?” 17. Каин отговори гордо и с груб глас: “Какво Господи? Да не би да съм пазач на брат си?” 18. Бог каза на Каин: “Проклета да е земята, която изпи кръвта на брат ти Авел. Що се отнася до теб, ти винаги ще трепериш от страх. Това ще е знак за този, който те намери, за да те убие.” 19. Каин се разплака заради думите на Бога и отговори: “О, Боже, който и да ме намери ще ме убие и ще бъда изтрит от земята.” 20. Бог каза: “Който те намери, няма да те убие.” Преди това Бог беше казал на Каин: “Ще наложа седем наказания на този, който убие Каин.” Бог попита Каин къде е брат му от милост, за да го накара да се покае. 21. Защото ако се беше покаял и беше казал: “О, Боже, прости греха ми и убийството на брат ми”, Бог щеше да му прости. 22. Освен това, Бог каза на Каин, че земята, изпила кръвта на брат, му ще бъде прокълната. Това беше също проява на милост към него защото той не прокълна Каин, а земята. Въпреки че не земята уби Авел и извърши този ужасен грях. 23. Нормално беше проклятието да падне върху убиеца, но Бог реши милостиво да не го знае и да не отхвърля Каин. 24. Когато Бог попита къде е брат му, Каин отговори: “Не знам.” Тогава Създателят му каза: “Треси се и трепери.” 25. Каин потрепери и се ужаси. Чрез този знак Бог го направи за пример пред цялото творение, защото бе убиец на брат си. Другата причина Бог да го накаже с треперене беше Каин да разбере какъв мир е имал преди и да го сравни с треперенето и страха, които го сполетяха след това. Целта беше Каин да се смири пред Бога, да се покае за греха си и да потърси мира, на който се бе радвал преди. 26. Когато Бог обеща, че ще наложи седем наказания на този, който убие Каин, това не беше за да постигне смъртта му, а за да го накара да умре от строг пост, молитва и плач, докато дойде времето да бъде освободен от греха си. 27. Седемте наказания са седемте поколения, през които Бог очакваше покаянието на Каин заради убийството на брат му. 28. Що се отнася до Каин, откакто уби брат си, той никъде не намери почивка; върна се при Адам и Ева треперещ, ужасен и омърсен с кръв…