Съдържание Цялата книга на една страница

Глава ХV

Адам и Ева скърбят защото Бог ще страда за да ги спаси от греховете им.

 

1.Тогава Адам и Ева плакаха и скърбяха защото Бог им каза, че няма да се върнат в градината преди да се изпълнят дните, постановени за тях; но най–много плакаха, тъй като Бог им каза, че Той ще страда за тяхното спасение.

следваща глава Глава ХVІ