ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА

Сатана атакува различни видове хора. Вярващите християни не са всички еднакви: Някои са бедни, други са богати; някои са силни, други имат много малко възможности; някои са добре известни, други са почти непознати. И все пак, всяко положение в живота на християнина има своите особености и изкушения. Сатана изкушава някои християни по някои специални начини. Той има специални изкушения за богатите, или силните, или известните. Той има други изкушения, които използува против бедните, безсилните и неизвестните. В тази глава ние ще размишляваме за специалните начини, чрез които Сатана се опитва да атакува силните и влиятелните християни, и добре образованите и способни християни.

Някои християни имат влияние и авторитет над други хора. Те са имали успех в търговията си или друга работа. Бог е благословил тяхната работа, и сега те са силни. Но внимавайте – покрай тази сила идват специални изкушения за злоупотреба с нея.

Първо, Сатана се опитва да накара силните християни да мислят, че те трябва да имат още повече успех, влияние и известност. Сатана може да накара тези християни да са така заети със своето издигане все повече и повече, че те забравят да бъдат угодни на Бога. Апостол Павел знаеше, че това е вярно за някои християни. Той каза:

„Понеже всички търсят своето си, а не

онова, което е Исус Христово.“

(Филипяни 2:21)

Павел можеше да изпрати само Тимотей, да помогне на християните от Филипи, защото другите, които Павел познаваше, бяха повече заети да помагат на себе си, отколкото да помагат на своите братя – християни.

Това е жалко. Внимавайте да не станете толкова заети да се грижите за себе си, че да не се интересувате да служите на Бога или да помагате на други християни.

Опасно е да търсиш да имаш повече и повече пари или влияние и сила. Хората стават невнимателни като получават тези неща. Те лесно стават нечестни, лесно почват да увреждат онези, които са по-бедни и по-слаби от тях. Но Бог ги благославя с авторитет и влияние, за да могат да помагат на други, а не да ги увреждат.

Желанието за повече и повече пари, сила или влияние, уврежда хората, които искат тези неща. Няма да се мине много време и те ще бъдат готови на всичко, или да кажат какво да е, само за да имат повече, отколкото другите хора. Собствените им характери ще бъдат увредени; и техния духовен живот почти ще изгасне. Те ще имат само интерес да печелят облаги от този земен живот, а не да угаждат на Бога.

Не е чудно тогава, че Бог е против хората, които търсят велики неща за себе си. От време навреме, чрез пророците си, Бог е говорил против алчността на силните хора:

„Горко на тия, които постановяват

неправедни постановления, И на писачите,

които пишат извратеност, за да лишат

сиромасите от правосъдието, И да отнемат

правото на сиромасите от людете Ми; Така

щото вдовиците да им станат корист, И

те да съблекат сирачетата.“

(Исая 10:1, 2)

Или:

„Горко на ония, които измислят беззаконие

и изхитрят зло на леглата си!

Щом се съмне, те го извършват,

защото е в силата на ръката им.

Пожелават ниви и ги отнемат с насилие,

– къщи, и ги грабят; –

Дори разграбват човека и къщата му,

човека и наследството му.“

(Михей 2:1, 2)

Бог предупреждава Своя народ да не търсят пари или имоти, или сила само за себе си. Бог знае, че като се придобиват тези неща незаконно, те се рушат. Саул спечели едно царство и го управляваше нечестно; но в края той уби себе си. Фараон имаше голяма сила: Той беше алчен, зъл и жесток. Но накрая той се удави в Червеното море, заедно с армията си. Тези, които търсят неща само за себе си, унищожават себе си.

Помислете си вместо това за хора, които са правили добро на други, отколкото да искат всичко за себе си. Това е християнският пример. Христос е най-великият пример, за вършене добро на другите. Въпреки че Той имаше пълна власт, въпреки че беше прославеният Син Божий, Той остави настрана всичката Си власт и дойде да спаси Своя народ, като понесе греховете им и пострада вместо тях. Не може да има по-голям пример от това да правиш добро на другите. Ако имате власт и сила, следвайте примера на Господа: Послужете със силата си за доброто на другите, не само за себе си.

Сатана също може да води хората, които са силни и имат власт, да увреждат християните. Фараон мразеше израилтяните; Също и Аман, за когото четем в книгата Естир. Въпреки това, лудост е да атакуваш Божия народ! Все едно да атакуваш Самия Бог. Когато Савел гонеше първите християни, той научи един урок. Бог му каза:

„Савле, Савле, защо Ме гониш?“

(Деяния 9:4)

Бог е обещал на Своя народ победа над неприятелите му. Така че, онези, които гонят Божия народ, водят война, която ще изгубят!

Второ, Сатана обича да изкушава по специални начини хора, които имат способност и образование. Той ще ги направи горди поради способността им, или премного самоуверени в техните способности. Той ще ги накара да мислят презрително за хора с малко способности, или да ги подтикне да употребят своите способности да вършат зло, отколкото да отдадат слава на Бога.

Такива хора, които са изкушавани, трябва да помнят, че техните способности, интелигентност и образование, всичко им е било дадено. Те са дарове от Бога. Апостол Павел каза на християните в Коринт да не мислят за някого повече, отколкото за друг. Той ги попита:

„Защото кой те прави да се отличаваш от

другиго? И що имаш, което да не си

получил? Но ако си го получил, защо се

хвалиш, като че не си го получил?“

(1 Коринтяни 4:7)

Библията предупреждава вярващите срещу осланяне напълно върху собствените си възможности. Много хора са страдали, защото са мислели, че знаят повече от Бога.

„Уповай на Господа от все сърце,

И не се облягай на своя разум.“

(Притчи 3:5)

Може да има много християни, които са много по-неспособни, и все пак те могат да са много по-святи и благи. Бог може да остави вярващите сами на себе си, когато те разчитат на собствената си способност и сила. Но Той ще дойде при онези, които искат да са святи и угодни Нему.

Така че, вярващите не трябва да оставят силата или авторитета им, умението или способността им да ги отдалечават от Бога. Вместо това те би трябвало да употребят всичко, което Бог им е дал, за да угодят на Бога, да помагат на всички хора, особено на техните братя и сестри в Христа.

следваща глава ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА