ГЛАВА ПЪРВА

Тази книга е за Сатана, как той, неприятелят на всички вярващи в Господа Исуса Христа, се опитва да ги накара да съгрешат. Сатана иска да ги отклони от Исус Христос, от Бог Отец и от Божията воля. При това, като се опитва да прави това, Сатана е много изкусен. Той ще се опита да въведе вярващите в грях, без те да разберат. Сатана иска те да съгрешат без да знаят, че съгрешават.

Има четири предмета, които всички християни трябва да изучат. Те трябва да научат за Господ Исус Христос, за Библията, за себе си и за изкуството на Сатана, който се опитва да ги отклони от Бога.

Сатана е жесток неприятел. Той е разгневен и лют, и изявява тази разгневеност и жестокост против Бога и Божия народ всеки път, когато може. Сатана иска също да направи Божиите хора нещастни и гневливи. Той знае, че нищо не може да ги направи по-нещастни от това да бъдат подтиснати от някой грях. Сатана си служи с всякакви хитри методи в опитите си да накара вярващите да съгрешат. Сатана също е силен неприятел. Той е по-силен, отколкото вярващите са от само себе си. Сатана е в състояние да увреди и нарани вярващите поради своята голяма сила. Сатана не иска вярващите да разберат колко силен и мощен може да бъде. Всеки християнин има нужда да бъде предупреден: Сатана е силен и жесток неприятел. Затова искам да ви предупредя за сатанинските начини да нарани християните. Искам тези, които четат тази книга, да станат силни християни. Искам моите читатели да се противят на всички сатанински, зли пътища.

Затова не чети само думите в тази книга; но научи се и действувай. Пълното християнско учение е предназначено да направи повече от това да помогне на вярващите, да разберат истината. Те се нуждаят да разберат Божията воля; но те трябва също да вършат Божията воля. Исус казва: „Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате“ (Йоан 13:17).

Има много места в Библията, където ние сме предупредени за това колко хитър е Сатана. Вярващите се нуждаят от сила, ако трябва да му се съпротивляват. Тук има някои слова от Библията, които ни предупреждават относно Сатана.

Първото е 2 Коринтяни 2:11. Апостол Павел казва, че той познава много добре хитрите планове на Сатана да уврежда вярващите. Сатана се опита да победи Павел, но Павел знаеше точно какъв е Сатана. Павел знаеше как Сатана се опитва по всякакъв начин да увреди и унищожи християните.

Вторият текст е Ефесяните 6:11, където Павел отново предупреждава против Сатана. Павел казва, че вярващите трябва да са като войници, които слагат броня, да ги пази от техния неприятел. Павел знае, че Сатана ще атакува по различни начини. Понякога той ще се опита да им постави капани, като ги атакува внезапно, без всякакво предупреждение. Понякога Сатана ще ги заблуди и ще ги улови, когато са объркани; понякога той ще ги измами да се чувствуват невредими и тогава ще ги улови – когато станат безгрижни. По всички начини Сатана се опитва да нарани Божия народ и да го спре да работи и се бори за Бога. Вярващите се нуждаят от Божието всеоръжие и Божията сила, за да се борят срещу Сатана.

Третият текст с 2 Тимотей 2:26, където Павел казва, че Сатана пленява хората, за да вършат неговата воля. Павел си служи с думи, които говорят за хващане в плен по време на война. Пленникът се чувствува тъжен, няма сила, не е в състояние да промени нищо, трябва да върши каквото му заповядват. И Сатана иска да направи от вярващите свои пленници! Павловите думи също говорят за птици, които са уловени в примка. Никаква свобода! Никаква радост! Сатана иска да увреди вярващите по този начин.

Затова внимавай, пази се от сатанинските планове. Запомни, че Библията ни учи, че Сатана е силен, жесток и хитър неприятел на всички истински вярващи, като иска да ги нарани, увреди и направи безполезни християни.

следваща глава ГЛАВА ВТОРА