Предговор

Когато г-н Ашли Сампсън ми предложи написването на тази книга, аз го помолих за разрешение да я напиша анонимно, тъй като, ако трябваше да кажа какво наистина мисля за болката, щях да бъда принуден да направя изявления с такава твърда увереност, че те щяха да станат смешни, ако се разбереше кой ги е правил. Анонимността бе отхвърлена като несъвместима с настоящата поредица, но г-н Сампсън посочи, че бих могъл да напиша предговор, в който да обясня, че съм отстъпил от собствените си принципи! Ето, такава е вълнуващата задача, която изпълнявам сега. И нека веднага ви призная с думите на стария Уолтър Хилтън, че от началото до края на тази книга „аз усещам себе си толкова далеч от истинското чувство на това, що говоря, че не мога да сторя нищо друго, освен да се моля за милост и да я желая от все сърце“[1]. И точно по тази причина има една критика, която не може да бъде отправена срещу мен. Никой не може да каже: “ С белезите се шегува онзи, които никога не е бил раняван „, защото нито за миг не съм изпадал в състояние на духа, в което дори само представата за истинска болка да не е била непоносима. Ако изобщо има човек, застрахован от опасността да подценява един такъв противник, то аз съм този човек. Държа също да добавя, че единствената цел на книгата е да разреши интелектуалния проблем, породен от страданието. За далеч по-трудната задача – възпитаване в сила на духа и търпение, аз никога не съм бил достатъчно голям глупак, за да мисля, че мога да я върша; нямам какво друго да предложа на читателите, освен убеждението си, че когато болката трябва да се понася, малко смелост помага повече от много знания, малко човешко съчувствие- повече от много смелост, а и най-беглата отсенка на Божията любов – повече от всичко.

Ако някои истински теолог прочете тези страници, той много лесно ще открие, че са дело на обикновен мирянин и лаик. Освен в последните две глави, някои части от които са, разбира се, хипотетични, аз вярвам, че повтарям древните общоприети доктрини. Ако някои места от книгата са „оригинални „, в смисъл нови или нетрадиционни, това е станало противно на волята ми и като резултат от моето невежество. Естествено аз пиша като мирянин от Англиканската църква, но съм се опитал да не допусна нещо, което не се споделя от всички кръстени и причестяващи се християни.

Тъй като това не е научен труд, не съм положил кой знае какви усилия да проследя идеите или цитатите до техните извори, когато ми е било трудно да си ги припомня. Всеки теолог лесно ще забележи какво и колко малко съм чел.

К. С. Луис, Magdalene College

Оксфорд, 1940[1] 1 Scale of Perfection, I, XVI.

 

следваща глава 1 - Въведение