Съдържание Цялата книга на една страница

6

1 Когато си поканен на гости да ядеш с царя,
използвай най-добрите си обноски.
2 Не бързай и не се натъпквай!
Това ще бъде също като да ти прережат гърлото.
3 Не бъди алчен за всичко,
което е луксозно и привлекателно!
То може да не е толкова вкусно.
-7- 
4 Откажи се от усърдните си опити да забогатееш.
5 Парите ти ще отлетят преди да разбереш,
също като внезапно отлетял орел.
-8- 
6 Без значение колко е вкусна храната на егоистичен човек,
не приемай поканата му да ядеш с него.
7 Такива хора те наблюдават и си отбелязват колко ядеш А.
Те казват: “Вземи колкото искаш!”,
но всъщност го нямат в предвид.
8 Хапките ти ще се върнат обратно
и всичките ти мили думи ще бъдат напразно.
-9- 
9 Не говори с глупавите – те само ще се забавляват (присмиват).
-10- 
10 Не премествай граничното колче Б, нито взимай земя,
която принадлежи на сирачетата.
11 Бог Всемогъщият е там, за да ги защити от теб.
-11- 
12 Слушай инструкции и направи най-доброто, за да учиш.
-12- 
13 Не пропускай да поправяш децата си.
Няма да ги убиеш като си строг,
14 а това дори може да им спаси живота.
-13- 
15 Деца мои, ако показвате добър разум, ще бъда щастлив,
16 и ако говорите истината, аз истински ще се радвам.
-14- 
17 Не завиждай на грешниците, но винаги почитай Господа.
18 Тогава ти ще имаш истинска надежда за бъдещето.
-15- 
19 Слушайте ме, деца мои! Бъдете мъдри
и имайте достатъчно разум, за да следвате правилният път.
20 Не бъдете пияници, нито се тъпчете с много храна!
21 Това ще ви докара сънливост и ти ще завършиш в бедност
и с дрипи вместо дрехи.
-16- 
22 Слушайте баща си и не отхвърляйте майка си, когато остарее.
23 Инвестирай в истина и мъдрост, дисциплина и здрав разум
и не се отделяй от тях.
24 Направи баща си истински щастлив като живееш правилно
и показваш добро отсъждане.
25 Нека родителите ти да се гордеят с теб, особено майка ти.
-17- 
26 Сине мой, слушай и с радост следвай моя пример.
27 Лоши жени и неверни съпруги са като дълбока яма –
28 те чакат да те атакуват, както банда крадци
причакват жертва след жертва.
-18- 
29 Кой е винаги в беда? Кой се кара и спори?
Кой е наранен и контузен? Чии очи са червени?
30 Всеки, който остава до късно, искайки още едно питие.
31 Дори не поглеждай това оцветено нещо, пенещо се в чашата!
То се плъзга надолу толкова лесно,
32 но по-късно хапе като отровна змия.
33 Ти ще видиш странни неща и умът ти ще ти прави номера.
34 Ти ще се чувстваш като някой, който се опитва да заспи
по време на буря на кораб.
35 Ще бъдеш контузен навсякъде, без дори да си спомняш
как се е случило всичко това.
И когато си лягаш, ще се събуждаш, питайки:
“Кога ще дойде утрото, за да мога да пие още повече?”

А Такива хора…ядеш. Едно възможно значение на трудния еврейски текст.

Б колче: Виж бележката към 22:28.

следваща глава 19