Съдържание Цялата книга на една страница

19

1Не завиждай на измамниците, нито искай да си техен приятел.
2Всичко, за което те мислят и говорят е насилие и жестокост.
-20- 
3Използвай мъдрост и разбиране, за да установиш дома си;
4нека добрият разум изпълни стаите с безценни съкровища.
-21- 
5Мъдростта донася сила, а знанието носи сила.
6Битки са спечелвани чрез слушане на съвет
и правене на много планове.
-22- 
7Мъдростта идва твърде много за глупавите!
Техният съвет не е добър.
-23- 
8Никой освен причинителите на беди не мислят за проблеми.
9Всеки мрази безразсъден глупак, който измисля начин да греши.
-24- 
10Не се предавай във време на беда и не бъди безпомощен.
-25- 
11Не се подлъгвай да избавяш този, който се е обрекъл на смърт.
12Не казвай: “Аз не знаех това!” Бог може да прочете мислите ти.
Той наблюдава всеки един от нас и знае нашите мисли.
И Бог ще ни върне за това, което правим.
-26- 
13Медът е добър за вас, деца мои, и на вкус е сладък.
14Мъдростта е като меда за вашия живот –
ако я намерите, бъдещето ви е осветено.
-27- 
15Не бъди жесток човек, който атакува добрите хора
и наранява техните семейства.
16Дори ако добрият човек падне 7 пъти, той отново ще се изправи.
Но когато нещастие удари нечестивия – това е краят му.
-28- 
17Не се радвай, когато видиш враговете си хванати и повалени.
18Господ ще разбере това и ще бъде много нещастен.
И тогава Той ще спре да им се гневи.
-29- 
19Не позволявай на злите хора да те притесняват,
нито да те карат да ревнуваш.
20Скоро те ще изгаснат, както пламъкът на свещ изгасва.
-30- 
21Деца мои, вие трябва да почитате Господа и царя,
и не трябва да ставате приятели с никой,
който се бунтува срещу единия или другия.
22Кой знае какво внезапно бедствие може да дойде
от Господ или от управника?

Още изречения, които носят добър разум

23Ето още няколко изказвания, които са разумни:
Когато отсъждаш, ти трябва да бъдеш честен.
24Ако оставиш виновниците на свобода,
хората от цялата нация ще те намразят и проклинат.
25Но ако накажеш виновните, нещата ти ще потръгнат
и ти ще просперираш.
26Даването на честен отговор е белег за истинско приятелство.
27Подготви своите поля и посей семената си
преди да започнеш дом.
28Не обвинявай никой, който не е виновен,
29Нито да казваш на някой: “Ще си оправя сметките с теб!”
30Веднъж се разхождах по полето
и покрай лозето на мързеливия глупак.
31Там навсякъде имаше тръни и плевели
и каменната стена беше съборена.
32Когато видях това си взех поука:
33Малко спане. Малко дрямка. Сгъвай ръцете си и бездействай.

34Изведнъж бедността те удря и всичко е изгубено!