Съдържание Цялата книга на една страница

Хваление към Мъдростта

1С огромно разбиране, Мъдростта А вика
2като стои на кръстопътищата и на всеки хълм.
3Тя се изправя при градските порти,
откъдето всеки влиза в града и вика:
4„Призовавам всеки един от вас!
5Здравият разум и правилното отсъждане могат да бъдат ваши.
6Слушайте, защото това, което казвам е скъпоценно и правилно.
7Аз винаги говоря истината и отказвам да говоря лъжи.
8Всяка дума, която говоря е честна,
нито една от тях не е лъжлива или заблуждаваща.
9Ако ти си разсъдлив, ще видиш,
че имаш нужда точно от моите думи.
10Нека инструкциите и знанието означават за теб
повече от сребро и повече от чисто злато.
11Мъдростта струва много повече от скъпоценни бижута
и от всичко останало, което желаеш.”

Мъдростта говори

12Аз съм Мъдростта А. Здравият разум е моят най-добър приятел.
Аз притежавам знание и правилно отсъждане.
13Ако почиташ Господа, ще мразиш злото.
Аз мразя гордост, самонадеяност и измамни лъжи.
14Аз съм силна и предлагам практични съвети и праведно отсъждане.
15Чрез моята сила царете управляват
и управниците правят закони, които са справедливи.
16Всеки честен водач управлява с моя помощ.
17Аз обичам всеки, който ме обича
и ще бъда намерена от всеки, който истински ме търси.
18Аз мога да те направя богат и известен, важен и успешен,
19Това, което ще получиш от мен
е много по-ценно от най-прекрасното злато и най-чистото сребро.
20Аз винаги правя това, което е правилно
21и давам огромни богатства на всеки, който ме обича.
22От началото аз бях с Господа Б, бях там преди да започне
23да създава земята. В самото начало, Господ даде живот на В мен.
24Когато бях родена, нямаше океани, нито водни извори.
25Моето рождение беше преди планините да бъдат оформени
и хълмовете да бяха поставени на местата им.
26То беше преди Бог да направи земята
и всичките й полета и дори да беше направил пръстта.
27Аз бях там, когато Господ постави небесата на мястото им
и разпъна небето пред лицето на морето.
28Аз бях с Него, когато Той постави облаците в небето
и сътвори изворите, които пълнят океана.
29Аз бях там, когато Той сложи граници за морето,
за да го подчини на Себе си,
и когато постави основите, за да държат земята.
30Аз бях точно до Господа, помагайки Му да планира и да строи Г.
Аз Го правех щастлив всеки ден и аз бях щастлива до Него.
31Наслаждавах се на Словото Му и на Неговите хора.
32Внимавай, мое дете! Следвай съвета ми и ще бъдеш щастлив.
33Слушай внимателно инструкциите ми и ще бъдеш мъдър.
34Идвай в дома ми всеки ден и ме слушай. И ще намериш щастие.
35Като намираш мен, намираш живот и Господ ще се наслаждава в теб.
36Но ако не ме откриеш, ти само нараняваш себе си,
а ако ме мразиш, ти се влюбваш в смъртта.

А Мъдрост: Виж 1:20.
Б От началото…с Господа: или “От самото начало, Господ ме сътвори.”
В даде живот на: или “оформи”.
Г помагайки…строи: или “като Негово дете.”