Съдържание Цялата книга на една страница

Съвет към младите хора

1Дете мое, слушай внимателно моите поучения
и научи какво е здрав разум.
2Съветът ми е полезен, затова не се отвръщай от него.
3Когато бях все още млад и бях любимец на майка си, баща ми
4ми каза: “Ако следваш моите поучения
и ги пазиш в ума си, ще живееш.”
5Бъди мъдър и научи какво е здрав разум;
помни моите учения и прави, каквото ти казвам.
6Ако обичаш Мъдростта, не я отхвърляй и тя ще те пази.
7Най-доброто нещо за Мъдростта е самата Мъдрост;
здравият разум е по-важен от всичко останало.
8Ако ти цениш Мъдростта и се държиш здраво за Нея,
великите почести ще бъдат твои.
9Това ще бъде като славна корона от красиви цветя.

Правилният път и грешният път

10Мое дете, ако слушаш и се покоряваш на моите учения,
ще живееш дълъг живот.
11Аз ти показах пътя, който има смисъл.
Водих те напред и ти показах правилните стъпки.
12Пътят ти няма да бъде затворен и когато бягаш, няма да паднеш.
13Дръж се здраво за моето поучение и никога не го оставяй.
То означава живот за теб.
14Не следвай лошият пример на злите и лоши хора.
15Обърни се на страни и продължи напред. Стой далеч от тях.
16Те не могат да заспят, нито да си починат,
докато не извършат нещо лошо или не наранят някоя невинна жертва.
17Тяхната храна и вода са насилието и жестокостта.
18Начинът на живот на добрите хора
е като слънчева светлина на зазоряване,
която става все по-ярка и по-ярка, докато настъпи деня.
19Начинът на живот на грешните е като непрогледна тъмнина
и те никога не знаят, какво ги кара да се спъват.
20Дете мое, слушай внимателно всичко, което ти казвам.
21И не забравяй нито дума, но мисли върху това.
22Познаването на тези поучения,
ще означава истински живот и добро здраве за теб.
23Внимателно пази мислите си,
понеже те са източник на истински живот.
24Никога не говори лъжи, нито да лъжеш, когато говориш.
25Продължавай да гледаш право напред,
без да се обръщаш настрани.
26 Знай на къде си се запътил и това ще ти бъде здрава основа.

27Не прави грешка да се оглеждаш наляво или на дясно.